Tin tức/(Trường Tiểu học Đinh Xá)/Tin tức - Sự kiện/
kế hoạch tuyển sinh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

 

 
 
 

Số: 88/KH-THĐX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

                 Đinh Xá, ngày 02 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019

 

     Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;

     Căn cứ kế hoạch số 297/KH-PGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý về kế hoạch công tác Tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2018 - 2019;

     Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất và vị trí của trường;

     Căn cứ vào kế hoạch phát triển và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 của trường tiểu học Đinh Xá đã được Phòng Giáo dục phê duyệt;

      Trường tiểu học Đinh Xá xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã đã được cấp trên phê duyệt vào học lớp 1 năm học 2018-2019 trường Tiểu học Đinh Xá.

 1. Thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định về độ tuổi đối với học sinh vào học lớp 1, đảm bảo quy mô phát triển và điều kiện cơ sở vật chất, phòng học của nhà trường.
 2. Tuyển sinh đảm bảo kế hoạch của nhà trường, không tuyển sinh học sinh không thuộc vùng tuyển sinh để đảm bảo giữ vững quy mô học sinh giữa các trường trong cùng cấp học.
 3. Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh vì sự phát triển chung của các nhà trường và toàn ngành.
 4. Phối hợp chặt chẽ với trường mầm non trong quá trình tuyển sinh.
 5. Tuyển sinh và hoàn thiện hồ sơ, nộp báo cáo theo đúng thời gian quy định.

II. QUY ĐỊNH VÙNG TUYỂN SINH

     Địa  bàn xã Đinh Xá

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

 1. Phương thức tuyển sinh:

         Theo phương thức xét tuyển.

 1. Điểu kiện xét tuyển:

        Học sinh có độ tuổi sinh từ năm 2012 trở về trước chưa ra học lớp1, thực hiện theo điều 40 thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của BGD&ĐT.

        Học sinh đã học lớp mẫu giáo 5 tuổi tập trung hoặc học sinh không học qua

lớp  mẫu giáo vẫn tuyển sinh, nhà trường sẽ tổ chức bồi dưỡng một số kiến thức, nền nếp, thói quen cần thiết trong hè để trẻ tiếp cận và học tốt chương trình lớp 1 khi vào năm học.

IV. NGUYÊN  TẮC TUYỂN SINH

      1. Tuyển sinh theo đúng vùng tuyển sinh đã được quy định. Không tuyển sinh trái tuyến.

 1. Học sinh đang cư trú và sinh sống thường xuyên tại xã Đinh Xá

V. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

      Tổng số học sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 theo điều tra tổng số gồm: 145 học sinh.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH

 1. Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 03/7/2018 đến hết ngày 14/7/2018.
 2. Địa điểm tuyển sinh: Tại trường tiểu học Đinh Xá- xã Đinh Xá - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.
 3. Thời gian báo cáo kết quả tuyển sinh: trước ngày 18/7/2018

VII. HỒ SƠ TUYỂN SINH

 1. Hồ sơ học sinh

   -  Đơn xin vào học (theo mẫu)

   -  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ: 2 bản

   - Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non.

 1. Hồ sơ duyệt tuyển sinh của trường.
 • Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.
 • Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.
 • Thông báo tuyển sinh.
 • Biên bản xét tuyển.
 • Báo cáo kết quả tuyển sinh.
 • Danh sách học sinh đã tuyển.
 • Tờ trình đề nghị công nhận kết quả tuyển sinh.

VIII. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH:

 1. Thành lập Hội đồng:

       -  Hội đồng tuyển sinh của trường do Trưởng PGD&ĐT thành phố ra quyết định.

       - Thành phần gồm có: Chủ tịch là Hiệu trưởng; phó chủ tịch là Phó hiệu trưởng; thư ký và các ủy viên là tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên được phân công giảng dạy lớp 1 năm học 2018-2019.

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh

    *.Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát của PGD&ĐT về

công tác tuyển sinh.

    *.Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh báo cáo Đảng ủy – UBND xã để  xây dựng

kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch phát triển năm học và dự báo quy mô phát triển của đơn vị ở những năm tiếp theo.

    *.Tuyển sinh học sinh khuyết tật có nhu cầu vào học.

    *.Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phổ cấp giáo dục trên địa bàn xã.

    *.Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

    *.Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

    *.Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên đài truyền thanh của xã; niêm yết tại trường trước ngày 22/6/2018.

    *.Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về PGD&ĐT thành phố theo đúng quy định.

    *.Trường tiểu học Đinh Xá yêu cầu các thành viên Hội đồng thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

 

          UBND XÃ ĐINH XÁ                                              

              KT CHỦ TỊCH                                                    HIỆU TRƯỞNG

      P.CHỦ TỊCH

      Kiều Tiến Hiệp                                                  Trần Thị Hồng Yến                                  

                    (Đã ký)                                                                       (Đã ký)          

 

 

Tác giả: thdinhxa

Xem thêm

Những bài hát về giáo viên mầm non
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
 • Ba công khai
 • Thông báo

Bộ trưởng ăn bánh mì tiếp dân mãi được không?

“Báo chí đã phản ánh việc Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ăn bánh mì tiếp dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều đơn thư bức xúc của người dân, các Bộ trưởng có thể ăn bánh mì liên tục mà tiếp dân được không”?...

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Lại xuất hiện 'luống cày' trên cây cầu nghìn tỷ

Tại cầu Thanh Trì, mặt đường hai làn xe gồ lên, lõm xuống và bị cày thành vệt như những luống cày. Đoạn nào nhẹ lún xuống 4cm nhưng cũng có chỗ tới 10 cm.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ
Xem thêm...
Website Đơn vị