Tin tức/(Trường Tiểu học Đinh Xá)/Tin tức - Sự kiện/
nội dung 3 công khai

                                                                                                           Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 PHÒNG GI¸O DôC Vµ §µO T¹O PHỦ LÝ

 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của tr­êng tiÓu häc, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

- Trẻ đủ 6 tuổi (sinh năm 2012).

- Có hộ khẩu TT hoặc tạm trú trên địa bàn xã Đinh Xá.

- Đã qua (hoặc chưa qua) chương trình mẫu giáo 5 tuổi

- Trẻ từ 7 tuổi đến 14 tuổi.

- Có hộ khẩu TT hoặc tạm trú trên địa bàn xã Đinh Xá.

- Đã học xong chương trình lớp 1

-Trẻ từ 8 tuổi đến 14 tuổi.

- Có hộ khẩu TT hoặc tạm trú trên địa bàn xã Đinh Xá.

- Đã học xong chương trình lớp 2

- Trẻ từ 8 tuổi đến 14 tuổi.

- Có hộ khẩu TT hoặc tạm trú trên địa bàn xã Đinh Xá.

- Đã học xong chương trình lớp 3

- Trẻ từ 9 tuổi đến 14 tuổi.

- Có hộ khẩu TT hoặc tạm trú trên địa bàn xã Đinh Xá.

- Đã học xong chương trình lớp 4

 

II

 

Chươngtrình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

-Theochương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT ban hành và SGK lớp 1 do NXB giáo dục phát hành. Cùng quy định của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT quy định

-Theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT ban hành và SGK lớp 2 do NXB giáo dục phát hành. Cùng quy định của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT quy định

-Theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT ban hành và SGK lớp 3 do NXB giáo dục phát hành. Cùng quy định của  Sở

GD&ĐT,phòng GD&ĐT quy định

-Theochương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT ban hành và SGK lớp 4 do NXB giáo dục phát hành. Cùng quy định của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT quy định

-Theochương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT ban hành và SGK lớp 5 do NXB giáo dục phát hành. Cùng quy định của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT quy định

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Tổ chức họp PHHS các khối lớp 2 lần/năm: Phổ biến nhiệm vụ năm học. Quy định nội quy của lớp, trường, Liên đội. Quy định sách vở, ĐDHT. GV nêu 1 số biện pháp giáo dục HS. Ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất khi có vấn đề cần thống nhất.

- Có sổ LL trao đổi với PHHS thường kì 2 lần/năm.     

 

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

- Tổ chức các sân chơi trí tuệ, các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động rèn kỹ năng sống, lối sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị sâm hại, bạo lực. Sinh hoạt Đội, giao lưu tiếng hát của cô và trò nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ, hội trong năm học. Tổ chức cho HS chơi trải nghiệm sáng tạo  như chơi các trò chơi dân gian, hái hoa dân chủ... hàng tuần nêu gương điển hình về người tốt, việc tốt. 

- Tổ chức tốt các Hoạt động của Đội, duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt giữa giờ: múa hát tập thể và tập thể dục nhịp điệu, bài võ cổ truyền.

- Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, làm tốt lễ bàn giao học sinh về sinh hoạt tại lũy tre xanh và kiểm tra chặt chẽ kết quả sinh hoạt của các em.

- Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng kịp thời đúng người, đúng việc.

 

 

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quảnlý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

- Đảm bảo đủ tỉ lệ giáo viên trên lớp và có giáo viên chuyên trách dạy môn Mĩ thuật, Tiếng Anh, Âm nhạc, Thể dục. Đội ngũ cán bộ giáo viên đạt trên chuẩn 100%, có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành và thực hiện đầy đủ đầy đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú, ý thức tổ chức kỉ luật cao thực hiện tốt nhiệm vụ của giáo viên tiểu học theo quy định.

- Đội ngũ giáo viên nắm chắc nội dung chương trình các môn học, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học và nội dung điều chỉnh các môn học, áp dụng thành tố tích cực, tích hợp giáo dục kĩ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học và hoạt động giáo dục. Nắm chắc việc đổi mới dạy học và biết vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học vào từng nội dung bài dạy. Dạy học bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột” với môn Khoa học và Tự nhiên- xã hội. Dạy tiếng Việt CNGD lớp Một. Sử dụng triệt để có hiệu quả bộ đồ dùng dạy học hiện có và làm thêm một số đồ dùng dễ làm, dễ kiếm để sử dụng trong các giờ dạy. Tích cực học hỏi để đưa công nghệ thông tin vào dạy học đạt hiệu quả.

- Nắm chắc cách đánh giá, mục đích đánh giá, nguyên tắc đánh giá và nội dung đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT, để đánh giá sự tiến bộ của HS, không so sánh, không tạo áp lực cho HS.

- Cán bộ quản lý: Nắm chắc nghiệp vụ và chu trình quản lý. Quản lý tốt cán bộ giáo viên, nhân viên theo luật Công chức và Điều lệ trường tiểu học. Biết dựa vào nhiệm vụ của các cấp để xây dựng đầy đủ các loại Kế hoạch hoạt động, chỉ đạo và thực hiện theo Kế hoạch. Thực hiện tốt các chế độ báo cáo, quy chế dân chủ công khai trong trường học. Làm tốt công tác kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kì các hoạt động.

 

 

V

Kết quả n¨ng lùc,phÈm chÊt, häc tËp, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Chất lượng GDTD: (có bảng đính kèm)

 * HS khuyết tật hòa nhập: 100% HS tham gia tương đối đầy đủ các hoạt động của HS. Cuối năm được xét lên lớp 3/3 đạt 100%.

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

- Học sinh từ khối 1 -> khối 4 hoàn thành chương trình lớp học 500/505 đạt 99%. Học sinh lớp 5 HTCTTH: 87/87 đạt 100%, học sinh tiếp tục học lên các lớp trên.

- Học sinh khuyết tật được khuyến khích tham gia vào các hoạt động theo khả năng.

                                                    Đinh Xá,  ngày 6 tháng 9  năm 2018

                                                  Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                              Trần Thị Hồng Yến

Biểu mẫu 06

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 PHÒNG GI¸O DôC Vµ §µO T¹O PHỦ Lý             TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

                                                                                                                                                                              Đơn vị: Học sinh

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

537

121

130

108

88

90

  II

Sè häc sinh häc 2 buæi/ngµy

         537

121

130

108

88

90

III

Số học sinh chia theo n¨ng lùc, phÈm chÊt

537

121

130

108

88

90

 1

 Tốt

(Tû lÖ so víi tæng sè)

399/537=74,3%

91/121= 75,2%

91/130= 70%

82/108= 75,9%

60/88= 68,1%

67/90= 74,4%

 2

  Đạt

(Tû lÖ so víi tæng sè)

136/537= 25,4%

28/121=23,1%

39/130= 30%

26/108=24,1%

28/88=31,9%

23/90=25,6%

 3

  Cần cố gắng

(Tû lÖ so víi tæng sè)          

2/537= 0,3%

2/537= 1,7%

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kÕt qu¶ häc tËp

 

121

130

108

88

90

 1

Hoµn thµnh tèt

(Tû lÖ so víi tæng sè)          

149/537=27,7%

47/121=38,8%

35/130=26,9%

16/108=14,8%

13/88=14,7%

38/90=42,2%

 2

Hoµn thµnh

(Tû lÖ so víi tæng sè)          

384/537=71,6%

71/121=58,7%

95/130=73,1%

91/108=84,3%

75/88= 85,3%

52/90=57,8%

 3

Ch­a hoµn thµnh

(Tû lÖ so víi tæng sè)          

    4/537=  0,7%

  3/121=  2,5%

 

  1/108=  0,9%

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

537

121

130

108

88

90

 1

        Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

533/537= 99,3%

118/121= 97,5%

130/130= 100%

107/108= 99,1%

88/88= 100%

90/90=100%

 a

        Trong ®ã:

HS ®­îc khen th­ëng cÊp tr­êng

(Tû lÖ so víi tæng sè)          

299/537= 55,7%

72/121= 59,5%

81/130= 62,3%

52/108=48,1%

38/88=43,2%

56/90=62,2%

B

Häc sinh ®­îc cÊp trªn khen th­ëng

(Tû lÖ so víi tæng sè)          

 

 

 

 

 

 

2

ë l¹i líp

(tỷ lệ so với tổng số)

 

3/121= 2,5%

 

1/108= 0,9%

 

 

                                                                                                                  Đinh Xá,  ngày 6 tháng 9 năm 2018

                                                                                                             Thủ trưởng đơn vị                                                       

 

 

                                                                                                                                 Trần Thị Hồng Yến

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 07

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 PHÒNG GI¸O DôC Vµ §µO T¹O PHỦ Lý    TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

    

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của tr­êng tiểu học, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

20/20

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

17

-

2

Phòng học bán kiên cố

03

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ, m­în

0

-

III

Số điểm trường lÎ

3

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

7119

12

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

3050

5,15

VI

Tổng diện tích các phòng

1850

3,12

1

Diện tích phòng học (m2)

1 540

2,60

2

Diện tích thư viện (m2)

70

0,12

3

Diện tích phßng gi¸o dôc thÓ chÊt hoÆc nhà đa năng (m2)

0

 

4

DiÖn tÝch phßng gi¸o dôc nghÖ thuËt (m2)

 

 

5

DiÖn tÝch phßng ngo¹i ng÷ (m2)

140

 

6

DiÖn tÝch phßng häc tin häc (m2)

 

 

7

DiÖn tÝch phßng thiÕt bÞ gi¸o dôc

25

 

8

DiÖn tÝch phßng hç trî gi¸o dôc häc sinh khuyÕt tËt häc hßa nhËp (m2)

 

 

9

Diện tích phòng truyÒn thèng vµ ho¹t ®éng Đội (m2)

25

0,45

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

19

1 bộ/lớp

1

Khối lớp 1

4

4/5

2

Khối lớp 2

4

4/4

3

Khối lớp 3

4

4/4

4

Khối lớp 4

3

4/4

5

Khối lớp 5

4

3/3

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

3

 

IX

Tổng số thiết bị dïng chung kh¸c

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

3

 

2

Cát xét

4

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

3

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

2

 

5

Thiết bị khác…

1

 

6

….

 

 

 

2

Cát xét

4

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

3

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

2

 

5

Thiết bị khác…

1

 

6

….

 

 

 

 

  (*Theo Quyết định số 41/2010/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/20010của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiÓu häc và Th«ng t­ số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hµnh quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ nhµ tiªu-®iÒu kiÖn®¶m b¶o hîp vÖ sinh).                                              

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                                   Đinh Xá,  ngày 6 tháng 9 năm 2018

                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

                                                               Trần Thị Hồng Yến

 

 

 

 

Biểu mẫu 08

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GI¸O DôC Vµ §µO T¹O PHỦ LÝ    

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của tr­êng tiểu học, năm học 2018-2019

 

                            Tổng                                                            

  STT   Nội dung         Số         Trình độ đào tạo                            Hạng chức danh nghề      Chuẩn nghề nghiệp

                                                                                                           nghiệp

 

 

 

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

H¹ng IV

H¹ng III

 

 

H¹ng II

 

 

XuÊt s¾c

Kh¸

Trung b×nh

KÐm

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

30

 

 

7

23

 

 

6

21

3

10

18

 

 

I

Giáo viên

25

 

 

6

19

 

 

6

16

3

7

18

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

5

 

 

2

3

 

 

5

 

 

1

 

 

 

1

TiÕng d©n téc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngo¹i ng÷

2

 

 

1

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

5

Mü thuËt

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

6

ThÓ dôc

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

3

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

2

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiÕt bÞ, thÝ nghiÖm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nh©n viªn c«ng nghÖ th«ng tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nh©n viªn hç trî gi¸o dôc ng­êi khuyÕt tËt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Đinh Xá, ngày 6 tháng 9 năm 2018

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                 Trần Thị Hồng Yến

            

Tác giả: thdinhxa

Xem thêm

Những bài hát về giáo viên mầm non
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ trưởng ăn bánh mì tiếp dân mãi được không?

“Báo chí đã phản ánh việc Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ăn bánh mì tiếp dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều đơn thư bức xúc của người dân, các Bộ trưởng có thể ăn bánh mì liên tục mà tiếp dân được không”?...

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Lại xuất hiện 'luống cày' trên cây cầu nghìn tỷ

Tại cầu Thanh Trì, mặt đường hai làn xe gồ lên, lõm xuống và bị cày thành vệt như những luống cày. Đoạn nào nhẹ lún xuống 4cm nhưng cũng có chỗ tới 10 cm.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ
Xem thêm...
Website Đơn vị