Tin tức/(Trường Tiểu học Đinh Xá)/Tin tức - Sự kiện/
danh sách tuyển sinh
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐẠO PHỦ LÝ        
Trường Tiểu học Đinh Xá          
 DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018 - 2019  
 
TT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi ở Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc  Chinh 06/06/2012 Nguyễn Văn Chiến Trần Thị Thúy Thôn 1- Đinh Xá Trong tuyến
2 Cao Văn  Túc 19/11/2012 Cao Thế Vịnh Lê Thị Thanh Thôn 1- Đinh Xá Trong tuyến
3 Nguyễn Trần Thúy  Vy 08/11/2012 Nguyễn Văn Đắc Trần Thị Hồng Thuý Thôn 1- Đinh Xá Trong tuyến
4 Phạm Lan  Anh 20/12/2012 Phạm Văn Sơn Ngô Thị Mận Thôn 1- Đinh Xá Trong tuyến
5 Ngô Văn  Chiểu 20/03/2012 Ngô Văn Kiểu Ngô Thị Huệ Thôn 1- Đinh Xá Trong tuyến
6 Ngô Thị Phương  Linh 06/06/2012 Ngô Văn Phúc Trần Thị Hảo Thôn 1- Đinh Xá Trong tuyến
7 Nguyễn Thanh  Thùy 24/11/2012 Nguyễn Thanh Phong Lê Thị Phương Thôn 1- Đinh Xá Trong tuyến
8 Cao Thị Phương  Thảo 27/12/2012 Cao Văn Trí Trần  Thị Nhiên Thôn 1- Đinh Xá Trong tuyến
9 Ngô Thái  An 19/04/2012 Ngô Văn Đạt Trịnh Thị Tuyết Thôn 2 - Đinh Xá Trong tuyến
10 Ngô Thành  An 02/01/2012 Ngô Văn Thuận Vũ Thị Hà Thôn 2 - Đinh Xá Trong tuyến
11 Ngô Quang Huy 24/04/2012 Ngô Văn Vinh Nguyễn Thị Phương Thảo Thôn 2 - Đinh Xá Trong tuyến
12 Nguyễn Quang  Huy 20/12/2012 Nguyễn Văn Hải Hoàng Thị Quy Thôn 2 - Đinh Xá Trong tuyến
13 Đặng Thị Yến  Nhi 05/04/2012 Đặng Văn Vượng Vương Thị Huyền Thôn 2 - Đinh Xá Trong tuyến
14 Nguyễn Đức  Trọng 02/10/2012 Nguyễn Đức Hòa Nguyễn Thị Huyền Thôn 2 - Đinh Xá Trong tuyến
15 Nguyễn Thành  Đạt 19/04/2012 Nguyễn Văn Cường Trần Thị Tuyền Thôn 2 - Đinh Xá Trong tuyến
16 Trần Thị Quỳnh  Anh 16/12/2012 Trần Văn Minh Ngô Thị Nguyệt Thôn 3 - Đinh Xá Trong tuyến
17 Đỗ Thanh  Phong 16/10/2012 Đỗ Quang Tuấn Bùi Thị Hà Thôn 3 - Đinh Xá Trong tuyến
18 Ngô Thị  Quỳnh 10/07/2012 Ngô Văn Mười Nguyễn Thị Tâm Thôn 3 - Đinh Xá Trong tuyến
19 Ngô Quang  Huy 09/10/2012 Ngô Văn Năng Lê Thị Dung Thôn 3 - Đinh Xá Trong tuyến
20 Đinh Trường  An 17/12/2012 Đinh Văn Tuấn Trần Thị Hương Thôn 4- Đinh Xá Trong tuyến
21 Trương Đức  Anh 16/10/2012 Trương Đình Bảy Ngô Thị Ánh Thôn 4- Đinh Xá Trong tuyến
22 Đặng Tuấn  Anh 09/08/2012 Đặng Văn Nam Phạm Thị Luyến Thôn 4- Đinh Xá Trong tuyến
23 Nguyễn Châu  Anh 12/03/2012 Nguyễn Văn Thịnh Lê Thị Hưng Thôn 4- Đinh Xá Trong tuyến
24 Lê Khánh  Hiền 18/07/2012 Lê Văn Dương Hoàng Thị Chinh Thôn 4- Đinh Xá Trong tuyến
25 Nguyễn Hải  Nam 24/04/2012 Nguyễn Đức Tính Lê Thị Lộc Thôn 4- Đinh Xá Trong tuyến
26 Đinh Thị  Nhung 13/04/2012 Đinh Văn Toàn Hoàng Thị Hà Thôn 4- Đinh Xá Trong tuyến
27 Trần Thị  Thu 15/04/2012 Trần Văn Tuấn Lã Thị Hòa Thôn 4- Đinh Xá Trong tuyến
28 Lã Nhật  Tiến 31/08/2012 Lã Ngọc Tuyến Ngô Thị Kim Dung Thôn 4- Đinh Xá Trong tuyến
29 Ngô Thanh  Vân 27/03/2012 Ngô Văn Thao Vũ Thị Kim Anh Thôn 4- Đinh Xá Trong tuyến
30 Nguyễn Thành  Bằng 03/12/2012 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Mừng Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
31 Trần Xuân  Chiến 23/03/2012 Trần Văn Tuyến Đinh Thị Bích Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
32 Nguyễn Thùy  Dương 24/12/2012 Nguyễn Văn Hùng Phạm Thị Len Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
33 Phạm Thành  Duy 20/11/2012 Phạm Văn Ban Nguyễn Thị Gái Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
34 Trần Nam  Giang 12/07/2012 Trần văn Hòa Nguyễn Thị Trang Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
35 Đinh Tiến  Hiệp 03/06/2012 Đinh Trọng Nghĩa Trần Thị Thanh Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
36 Nguyễn Thị Thu  Huyền 19/01/2012 Nguyễn văn Xuyên Nguyễn Thị Thúy Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
37 Trần Đăng  Khoa 01/06/2012 Trần Văn Khương Ngô Thị Thương Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
38 Trần Bình  Minh 01/11/2012 Trần Văn Hưng Trần Thị Hằng Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
39 Trần Thu  Nguyệt 18/05/2012 Trần Văn Cường Đặng Thị Chiên Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
40 Đinh Thị Như  Quỳnh 29/08/2012 Đinh Văn Tuấn Trần Thị Hường Phong Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
41 Trần Xuân  Thắng 23/03/2012 Trần Văn Tuyến Đinh Thị Bích Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
42 Phạm Quang  Thành 14/12/2012 Phạm Văn Luân Đinh Thị Hoài Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
43 Nguyễn Thanh  Trúc 21/07/2012 Nguyễn Văn Tú Trần Thị Thủy Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
44 Trần Hà  Vy 20/05/2012 Trần Trung Thắng Hà Thị Vân Anh Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
45 Phạm Đinh Ngọc  Sơn 01/05/2012 Phạm Văn Cảnh Đinh Thị Ánh Thôn 5 - Đinh Xá Trong tuyến
46 Nguyễn Việt  Anh 04/10/2012 Nguyễn Văn Kiên Đỗ Thị Hồng Thanh Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
47 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 06/06/2012 Nguyễn Văn  Độ Ngô Thị Huyền Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
48 Trịnh Phương  Anh 07/03/2012 Trịnh Văn Hoàng Lê Thị Thu Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
49 Đỗ Duy  Anh 08/09/2012 Đỗ Văn Điệp Trịnh Thị Thảo Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
50 Vũ Gia  Bảo 31/07/2012 Vũ Công Dân Trịnh Thị Ngân Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
51 Trần Thanh  Bình 10/12/2012 Trần văn Quân Ngô Thị Yến Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
52 Nguyễn Thành  Công 27/02/2012 Nguyễn Văn Lượng Nguyễn Thị Sinh Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
53 Nguyễn Thúy  Hằng 21/08/2012 Nguyễn Văn Kha Đinh Thị Hông Duyên Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
54 Vũ Quốc  Huy 20/03/2012 Vũ Văn Tuấn Trịnh Thị Duyên Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
55 Nguyễn Tâm  Khánh 22/08/2012 Nguyễn Đức Hồng Nguyễn Thị Thúy An Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
56 Nguyễn Hoàng Hải  Nam 12/12/2012 Nguyễn Văn Thành Hoàng Thị Nhung Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
57 Nguyễn Hoàng Quân 15/07/2012 Nguyễn Văn Hiếu Trần Thị Tấm Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
58 Nguyễn Thị Huyền Trang 14/04/2012 Nguyễn Văn Quốc Nguyễn Thị Dung Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
59 Nguyễn Đức  Trọng 09/10/2012 Nguyễn Văn Dương Nguyễn Thị Tươi Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
60 Nguyễn Xuân  Trường 09/09/2012 Nguyễn Văn Quyền Lê Thị Xuân Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
61 Nguyễn Quang  Vinh 07/03/2012 Nguyễn văn Tuyển Trần Thị Mai Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
62 Vũ Thị Phương Vy 22/03/2012 Vũ Văn Duẩn Hoàng Thị Yến Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
63 Nguyễn Văn  Đăng 07/02/2012 Nguyễn Văn  Điều Trịnh Thị Hoa Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
64 Trịnh Trung  Định 17/06/2012 Trịnh Trung Đức Nguyễn Thị Nghi Hương Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
65 Nguyễn Thiện  Đức 23/04/2012 Nguyễn văn Hưng Nguyễn Thị Vân Thôn 6 - Đinh Xá Trong tuyến
66 Phạm Đỗ Hoài  An 14/02/2012 Phạm văn Thạo Đỗ Thị Thơm Thôn 7 - Đinh Xá Trong tuyến
67 Phạm Hương  Giang 09/08/2012 Phạm Văn Phương Nguyễn Thị Hương Thôn 7 - Đinh Xá Trong tuyến
68 Nguyễn Thị Thu Hương 15/10/2012 Nguyễn Văn Điêp Lê Thị Xuân Thôn 7 - Đinh Xá Trong tuyến
69 Mai Lê Trí  Lâm 02/06/2012 Mai Công Duẩn Lê Thị Trang Thôn 7 - Đinh Xá Trong tuyến
70 Nguyễn Hải  Long 28/03/2012 Nguyễn Văn Thế Nguyễn Thị Lan Thôn 7 - Đinh Xá Trong tuyến
71 Lê Việt  Long 27/03/2012 Lê Văn Nam Phạm Thị An Thôn 7 - Đinh Xá Trong tuyến
72 Nguyễn Minh  Đức 26/07/2012 Nguyễn Văn Thinh Nguyễn Thị Huệ Thôn 7 - Đinh Xá Trong tuyến
73 Nguyễn Lan  Chi 27/01/2012 Nguyễn Xuân Hiển Vũ Thị Hiền Thôn 8- Đinh Xá Trong tuyến
74 Nguyễn Quang  Dũng 20/02/2012 Nguyễn Quang Hùng Ngô Thị Hồng Thắm Thôn 8- Đinh Xá Trong tuyến
75 Quyền Thị Hà My 11/10/2012 Quyền Đình Dũng Nguyễn Thị Thắm Thôn 8- Đinh Xá Trong tuyến
76 Nguyễn Xuân  Phúc 03/10/2012 Nguyễn Phương Đông Lại Thị Hồng Thôn 8- Đinh Xá Trong tuyến
77 Nguyễn Hoàng Minh  Quân 25/02/2012 Nguyễn Mạnh Toàn Hoàng Thị Nhi Thôn 8- Đinh Xá Trong tuyến
78 Nguyễn Minh  Tuấn 06/01/2012 Nguyễn Văn Khoa Lê Thị Lan Thôn 8- Đinh Xá Trong tuyến
79 Đinh Ngọc  Đại 13/09/2012 Đinh  Văn Đoàn Nguyễn Thị Liên Thôn 8- Đinh Xá Trong tuyến
80 Nguyễn Đức Hải  Đăng 04/05/2012 Nguyễn Văn Năm Ngô Thị Dâng Thôn 8- Đinh Xá Trong tuyến
81 Nguyễn Minh  Đức 21/09/2012 Nguyễn Văn Khôi  Trần Thị Lan Thôn 8- Đinh Xá Trong tuyến
82 Đinh Hải  Anh 19/06/2012 Đinh Văn Sơn Nguyễn Thị Thanh Loan Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
83 Đoàn Thị Ngọc  Anh 21/11/2012 Đoàn Tịnh Công Nguyễn Thị Phương Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
84 Đinh Phú  Chiều 22/03/2012 Đinh Phú Hà Hoàng Thị Thủy Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
85 Mai Hoàng Gia  Huy 13/09/2012 Mai Hồng Thái Hoàng Thị Thơm Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
86 Đoàn Thị Ngọc  Linh 21/11/2012 Đoàn Văn Công Nguyễn Thị Phương Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
87 Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc 12/06/2012 Nguyễn Đức Toàn Đinh Thị Nhung Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
88 Nguyễn Đức  Phong 13/11/2012 Nguyễn Quang Khải Ngô Thị Hạnh Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
89 Nguyễn Trần Tiến  Phú 29/03/2012 Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Minh Thái Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
90 Bùi Ngọc  Phúc 10/09/2012 Bùi Hoàng Anh Quyền Thị Hường Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
91 Đỗ Đức Minh  Phúc 27/02/2012 Đỗ Đức Phú Trần Thị Hoa Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
92 Mai Thu  Thủy 29/03/2012 Mai Quốc Dũng Nguyễn Thị Chín Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
93 Nguyễn Mai Chi 12/10/2012 Nguyễn Hữu Thắng Lê Thị Trúc Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
94 Nguyễn Trà  Giang 12/6/2012 Nguyễn Văn Khải Nguyễn Thị Thanh Thôn 9 - Đinh Xá Trong tuyến
95 Quyền Hoàng Bảo  An 20/07/2012 Quyền Đình Biên Hoàng Diệu Linh Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
96 Đinh Hải  Anh 18/04/2012 Đinh Phú Nhân Đỗ Thị Hạnh Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
97 Quyền Việt  Anh 06/07/2012 Quyền Đình Hải Trần Thị Nguyệt Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
98 Quyền Hoàng Bảo  Anh 20/07/2012 Quyền Đình Biên Hoàng Diệu Linh Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
99 Quyền Thị Hương Giang 07/07/2012 Quyền Đình Đông Phạm Thị Huế Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
100 Nguyễn Trung  Hiếu 18/05/2012 Nguyễn Trung Thành Nguyễn Thị Hương Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
101 Quyền Hồng  Hoàng 24/04/2012 Quyền Đình Việt Nguyễn Thị Khanh Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
102 Đinh Tiến  Hùng 07/07/2012 Đinh Phú Nam Đinh Thị Hương Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
103 Đinh Thị Mai  Khanh 19/03/2012 Đinh Khắc Cường Đoàn Thị Thúy Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
104 Quyền Thị Loan 22/07/2012 Quyền Đình Toản Lại Thị Quế Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
105 Nguyễn Hữu  Long 27/08/2012 Nguyễn Hữu Thịnh Trần Thị Thúy Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
106 Đinh Ngọc Yến Nhi 10/08/2012 Đinh Phú Chiến Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
107 Quyền Thế  Sang 08/12/2012 Quyền Thế Thắng Bùi Thị Thúy Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
108 Nguyễn Minh  Đăng 15/10/2012 Nguyễn Viết Thiện Quách Thị Tiên Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
109 Nguyễn Văn  Long 14/3/2012 Nguyễn Đức Thuận Hoàng Thị Tâm Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
110 Quyền Thị Anh  Đào 03/10/2012   Quyền Thị Trang Thôn 10- Đinh Xá Trong tuyến
111 Nguyễn Hải  Anh 15/11/2012 Nguyễn Bá Hà Trịnh Thị Lan Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
112 Hoàng Tấn  Dương 24/06/2012 Hoàng Trọng Tấn Nguyễn Thị Phượng Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
113 Nguyễn Ngọc  Hân 12/7/2012 Nguyễn Thế Cường Nguyễn Thị Hương Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
114 Nguyễn Minh  Hằng 14/07/2012 Nguyễn Thế Cương Ngô Thị Hải Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
115 Nguyễn Đức  Hiệp 7/12/2012 Nguyễn Thanh Tuấn Đào Thị Oanh Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
116 Nguyễn Bá  Long 18/08/2012 Nguyễn Bá Lâm Cao Thị Lụa Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
117 Nguyễn Phương Mai 09/03/2012 Nguyễn Hữu Dũng Phạm Thị Trang Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
118 Nguyễn Thanh Nga 13/06/2012 Nguyễn Quang Phương Phạm Thị Út Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
119 Nguyễn Nhật  Quang 12/08/2012 Nguyễn Bá Hùng Trần Thị Thủy Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
120 Nguyễn Bá Quang 4/11/2012 Nguyễn Bá Đạt Đinh Thị Thu Trang Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
121 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 19/09/2012 Nguyễn Thế Báu Tống Thị Thanh Thanh Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
122 Cao Diệu Thiện 06/07/2012 Cao Viết Thanh Nguyễn Thanh Phương Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
123 Nguyễn Bá  Thức 26/08/2012 Nguyễn Bá Đức Nguyễn Thị Hà Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
124 Nguyễn Bá Mạnh  Tiến 20/11/2012 Nguyễn Bá Thành Nguyễn Thị Lan Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
125 Nguyễn Thị Phúc  Trinh 17/09/2012 Nguyễn Ngọc Hùng Nguyễn Thị Nhung Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
126 Nguyễn Bá  Việt 20/07/2012 Nguyễn Bá Đoàn Nguyễn Thị Hoài Thôn 11- Đinh Xá Trong tuyến
127 Đỗ Hoàng Gia Ân 07/01/2012 Đỗ Văn Son Ngô Thị Tú Thôn 12 - Đinh Xá Trong tuyến
128 Nguyễn Thị Bảo  Châm 13/10/2012 Nguyễn Duy Hải Ngô Thị Liên Thôn 12 - Đinh Xá Trong tuyến
129 Đỗ Hải Hà  Chi 14/06/2012 Đỗ Văn Vương Đinh Thị Nhung Thôn 12 - Đinh Xá Trong tuyến
130 Nguyễn Bá Quốc Huy 21/12/2012 Nguyễn Bá Hà Hoàng Thị Thảo Thôn 12 - Đinh Xá Trong tuyến
131 Nguyễn Thành  Long 25/04/2012 Nguyễn Xuân Hợp Nguyễn Thị Vân Thôn 12 - Đinh Xá Trong tuyến
132 Trần Ngọc Yến  Nhi 30/04/2012 Trần Ngọc Quyết Ngô Thị Huệ Thôn 12 - Đinh Xá Trong tuyến
133 Vũ Thị  Thắm 04/08/2012 Vũ Tiến Lâm Đỗ Thị Thủy Thôn 12 - Đinh Xá Trong tuyến
134 Đỗ Đại  Thành 04/04/2012 Đỗ Văn Thùy Phạm Thị Ly Thôn 12 - Đinh Xá Trong tuyến
135 Ngô Thị  Thủy 24/05/2012 Ngô Văn Nguyện Vũ Thị Thu Thôn 12 - Đinh Xá Trong tuyến
136 Đỗ Thị Khánh Trân 09/03/2012 Đỗ Văn Phi Cao Thị Trang Thôn 12 - Đinh Xá Trong tuyến
137 Đỗ Lại Đình  Đạt 06/06/2012 Đỗ Văn Thuận Lại Thị Thu Thôn 12 - Đinh Xá Trong tuyến
138 Lã Tuấn  Phương 8/10/2012 Lã Mạnh Thế Nguyễn Thị Thu Hường Thôn 4- Đinh Xá Phát sinh trong tuyến
139 Nguyễn Ngọc Châu 31/12/2012 Nguyễn Văn Hoàn Nguyễn Thị Thu Thôn 6- Đinh Xá Phát sinh trong tuyến
140 Mai Tiến  Dũng 15/02/2012 Mai Đắc Thành Quyền Thị Linh Thôn 8 - Đinh Xá Phát sinh trong tuyến
141 Nguyễn Quốc Thái 11/4/2012 Nguyễn Văn Thịnh Trần Thị Lan Thôn 10- Đinh Xá Phát sinh trong tuyến
142 Nguyễn Thành Long 24/10/2012 Nguyễn Quốc Hiệp Ngô Thị Hồng Thôn 12- Đinh Xá Phát sinh trong tuyến
143 Nguyễn Thế Hùng 3/8/2012 Nguyễn Văn Tuyên Bùi Thị Luật Thôn 5 - Đinh Xá Phát sinh trong tuyến
144 Đặng Triệu  Nghĩa 17/1/2009 Đặng Văn Dũng Nguyễn Thị Hồi Thôn 1 - Đinh Xá Phát sinh trong tuyến
145 Đặng Diệu Hiền 22/9/2011 Đặng Văn Dũng Nguyễn Thị Hồi Thôn 1 - Đinh Xá Phát sinh trong tuyến
146 Trần Đình Thượng 4/1/2012 Trần Đình Mười Nguyễn Thị Thương Trịnh Xá - Phủ Lý Trái tuyến
147 Trịnh Khánh Chi 3/10/2012 Trịnh Đức Hiệp Nguyễn Thị Hoài Châu Sơn- Duy Tiên Trái tuyến
148 Phạm Diệu Thảo 5/7/2012 Phạm Ngọc Thanh Trần Thị Hương Trần Hưng Đạo- Phủ Lý Trái tuyến
149 Mai Ánh Ngọc 28/11/2012 Mai Đình Hiếu Mai Thị Thúy Trịnh Xá - Phủ Lý Trái tuyến
150 Nguyễn Đào Linh Chi 29/2/2012   Nguyễn Thị Nga Ninh Giang- Hải Dương Trái tuyến
151 Trần Anh Tài 27/1/2012 Trần Văn Tú Phạm Thị Kim Tuyến Lương Khánh Thiện- PL Trái tuyến
152 Nguyễn Thị Thu Hương 5/6/2012 Nguyễn Quang Cường Nguyễn Thị Thường Nhân La-Kim Động-HY Trái tuyến
           
Tổng 152      
Trong tuyến 137      
Phát sinh trong tuyến 8          
Trái tuyến 7          
PHÒNG GDĐT PHÊ DUYỆT     Đinh Xá, ngày 25 tháng 7 năm 2018
TRƯỞNG PHÒNG     HIỆU  TRƯỞNG 
       
               
             
  (Đã ký)         (Đã ký)  
               
               
Trịnh Xuân Thắng     Trần Thị Hồng Yến
Tác giả: thdinhxa

Xem thêm

Những bài hát về giáo viên mầm non
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ trưởng ăn bánh mì tiếp dân mãi được không?

“Báo chí đã phản ánh việc Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ăn bánh mì tiếp dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều đơn thư bức xúc của người dân, các Bộ trưởng có thể ăn bánh mì liên tục mà tiếp dân được không”?...

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Lại xuất hiện 'luống cày' trên cây cầu nghìn tỷ

Tại cầu Thanh Trì, mặt đường hai làn xe gồ lên, lõm xuống và bị cày thành vệt như những luống cày. Đoạn nào nhẹ lún xuống 4cm nhưng cũng có chỗ tới 10 cm.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TUẦN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH XÁ
Xem thêm...
Website Đơn vị