Điểm báo

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2019 - 2020

        Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo Duy Tiên
Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học Đọi Sơn                                      
THÔNG B¸O
       Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5


I


Điều kiện tuyển sinh
 

- Tuổi vào học lớp một là 6tuổi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi.
- HS học trước tuổi, HS ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tuyển vào các trường tiểu học theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.
- Hộ khẩu hoặc tạm trú tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên. 
- Chỉ tiêu: 116 học sinh/ 4 lớp
- Hồ sơ tuyển sinh gồm có: 
a. Đơn xin tuyển sinh vào lớp 1 (theo mẫu do cha mẹ hoặc người đỡ đầu đứng tên)
b. 2 bản sao giấy khai sinh và giấy khai sinh chính. Bản sao khai sinh hợp lệ
c. Hồ sơ mẫu giáo.

d. Có đơn xin chuyển trường nếu học sinh học trái tuyến. 

7 tuổi; đã hoàn thành chương trình lớp 1

8 tuổi; đã hoàn thành chương trình lớp 2

9 tuổi; đã hoàn thành chương trình lớp 3

10 tuổi; đã hoàn thành chương trình lớp 4


II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện kế hoạch thời gian năm học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương


III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: Thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Thông tư ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh.
- Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: Thực hiện theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016; Thông tư 22/2016cuar BGD & ĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Nội quy trường, lớp.IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

- Đảm bảo đúng quy định.
- Phòng học văn hóa: 15
- Phòng Tiếng Anh: 2
- Phòng Tin học: 1
- Phòng Mĩ thuật: 1
- Phòng Âm nhạc: 1
- Phòng Thiết bị: 1
- Phòng Thư viện: 3
- Phòng tiếp dân: 1
- Phòng Ban giám hiệu: 3

- Phòng khuyết tật
- Phòng y tế: 1
- Phòng đội : 1
- Phòng Bảo vệ: 1

- Phòng kho: 1V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Quà tặng: vở, áo đồng phục, xe đạp,...VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

- Cán bộ quản lý: 3
- Giáo viên chủ nhiệm: 15/15 lớp
- Giáo viên Tiếng Anh: 2
- Giáo viên Thể dục: 1
- Giáo viên Tin học: 1
- Giáo viên Mĩ thuật: 1
- Giáo viên Âm nhạc: 2

- Giáo viên văn hóa: 15VII

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

- Phẩm chất: Tốt và Đạt

- Năng lực: Tốt và Đạt

- Học tập:

                + hoàn thành và hoàn thành tốt: 476/476 h/s

                + chưa hoàn thành: 1/476 h/s
- Sức khỏe tốt: 100%
 


VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

- 100% HS có khả năng tiếp tục học tập


                                                                                     Đọi Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2019
                                                                                                   Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

                                                                                                       Vũ Thị Kim Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

<>
Trường Tiểu học Đọi Sơn tổ chức Lễ sơ kết học kì I và chia tay đồng chí Vũ Thị Kim Liên
MÚA: VŨ ĐIỆU HOANG DÃ
Múa Lý cây đa - Trường tiểu học Đọi Sơn
Tiếng Anh cho em
Kể chuyện Vịt con xấu xí - Tiểu học Đọi Sơn