Điểm báo

Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ

NHÂN KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11

NĂM HỌC 2015-2016

 

I. MỤC ĐÍCH:

- Giáo dục học sinh tình cảm biết ơn thầy cô giáo.

- Nâng cao ý thức tập luyện, tinh thần văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh.

- Tạo không khí vui tươi phấn khởi nhân ngày 20/11.

- Rèn các kĩ năng sống cho học sinh.

II. BAN CHỈ ĐẠO:

1.     Bà Vũ Thị Kim Liên               Hiệu tr­ưởng - Tr­ưởng ban.

2.     Bà Đỗ Thị Mai                       Phó Hiệu Tr­ưởng - Phó ban.

3.     Bà Trần Thu H­ường               Phó Hiệu Tr­ưởng - Phó ban.

4.     Bà Nguyễn Thị Thu Hiền       Chủ tịch Công đoàn - Uỷ viên

5.     Bà Phạm Thị Ph­ương Lan      Bí thư­ Đoàn thanh niên - Uỷ viên.

6.     Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa      Tổng phụ trách Đội - Uỷ viên.

7.     Bà Trần Thị Hương Liên        Tổ trưởng tổ 4, 5 - ủy viên

8.     Bà Nguyễn Thị Mến               Tổ trưởng tổ 2, 3 - ủy viên

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Ban giám khảo :

* Báo tường :

Đồng chí Phạm Thị Phương Lan  -  tổ trưởng

Đồng chí Lê Thị Hạnh  -  thư kí

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Thành viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên.

* Văn nghệ :

Đồng chí Phạm Thị Phương Lan  -  tổ trưởng

Đồng chí Lê Thị Hạnh  -  thư kí

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Thành viên.

Đồng chí Trần Văn Quyết - Thành viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Mến - Thành viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoan - Thành viên.

Đồng chí Trần Thị Hương Liên - Thành viên.

 * Thể dục thể thao:

Đồng chí Phạm Thị Phương Lan - tổ trưởng

Đồng chí Lê Thị Hạnh  -  thư kí

Đồng chí Lê Sỹ Giáp  -  thành viên

Đồng chí Trần Văn Quyết - Thành viên.

Đồng chí Lê Văn Phương - Thành viên.

Đồng chí Lê Thu Trang - Thành viên.

2. Phụ trách các nội dung giao lưu của từng khối lớp:

Giáo viên trong từng khối lớp tổ chức luyện tập cho học sinh của khối lớp mình..

Điều hành công việc chung của khối lớp: khối trưởng

IV. NỘI DUNG THAM GIA GIAO LƯU ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ SAU :

1. Văn nghệ :

+ Mỗi khối chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ (múa, hát, đàn, kể chuyện, tiểu phẩm, kịch có chủ đề về thầy cô, mái trường, Bác Hồ kính yêu - mỗi tiết mục biểu diễn không quá 10 phút.)

+ Thời gian giao lưu : Sáng ngày 18/11/2015 (tiến hành sau lễ mít tinh kỉ niệm)

+ Cơ cấu giải như sau : 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.

2. Báo tường :

+ Mỗi khối ra một tờ báo tường : Báo viết đối với khối 3, 4, 5 (làm trên giấy khổ Ao), báo ảnh đối với khối 1, 2 (làm trên giấy khổ A0) với chủ đề tình cảm thầy trò, mái trường mến yêu.

+ Thời gian chấm báo tường : Từ 15 giờ ngày 17/11

+ Cơ cấu giải như sau : 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba.

4. Thể dục thể thao :

+ Các khối lớp lập danh sách học sinh tham gia kéo co (mỗi lớp chọn 10 em trong đó có 5 em nam và 5 em nữ nộp cho đồng chí khối trưởng vào ngày 17/11).

+ Cờ vua (chọn cử 3-5 em/khối, không bắt buộc với học sinh khối 1, 2. Thi đấu với hình thức loại trực tiếp trong khối). Danh sách học sinh đăng kí dự thi do khối trưởng thống nhất với các thành viên trong khối và nộp cho đồng chí Giáp trước ngày 15 tháng 11 năm 2015.
+ Chạy 60m, bật xa: Đối với học sinh khối 4, 5 (mỗi khối chọn 3 nam và 3 nữ ở từng nội dung. Có thể 1 học sinh tham gia cả 2 nội dung. Danh sách học sinh nộp cho đồng chí Giâp trước ngày 15 tháng 11 năm 2015).
+ Thời gian giao lưu cờ vua: từ 14 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2015.
+ Thời gian giao lưu môn điền kinh: 14 gời ngày 18/11/2015
+ Cơ cấu giải kéo co: 5 giải Nhất tương ứng với 5 khối (giao lưu trong khối)
+ Cơ cấu giải môn cờ vua, chạy 60m, bật xa như sau: mỗi nội dung giao lưu có 2 giải Nhất, 2 giải nhì - 1 giải dành cho nữ và một giải dành cho nam.
Lưu ý :
Các đồng chí trong ban giám khảo làm biểu điểm đối với từng nội dung giao lưu gửi đến các đồng chí khối trưởng trước ngày 12-11-2015.
Các đồng chí được phân công nhiệm vụ chủ động trong công việc, phấn đấu hoàn thành công việc theo kế hoạch và đảm bảo mục đích đề ra của chương trình.
Tổng kết và trao giải thưởng vào ngày 18 (sau phần giao lưu kéo co).
Chú ý: Lịch giao lưu thay đổi sẽ được thông báo đến từng đồng chí có liên quan.
                                                                  

       

               

Tác giả:

Xem thêm

MÚA: VŨ ĐIỆU HOANG DÃ
Múa Lý cây đa - Trường tiểu học Đọi Sơn
Tiếng Anh cho em
Kể chuyện Vịt con xấu xí - Tiểu học Đọi Sơn
Văn nghệ giao lưu Olympic Tiếng Anh