tin tức-sự kiện

BIÊN BẢN TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM SÁCH VỚI CHỦ ĐỀ 'CUỘC SỐNG QUANH TA'

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM SÁCHCHỦ ĐỀ “CUỘC SỐNG QUANH TA”

Năm học 2016-2017

I.  Thời gian:  7 giờ 15 phút ngày 01 tháng 3 năm 2017

II. Địa điểm: Trường Tiểu học Đọi Sơn

III. Thành phần:

        1. Ban chỉ đạo gồm các đồng chí:

        Bà Vũ Thị Kim Liên              Hiệu tr­ưởng - Tr­ưởng ban.

        Bà Đỗ Thị Mai                       Phó Hiệu Tr­ưởng - Phó ban.

        Bà Trần Thu H­ường               Phó Hiệu Tr­ưởng - Phó ban.

        Bà Lê Thị Kim Cúc                Cán bộ thư viện - Uỷ viên

        Bà Nguyễn Thị Thu Hiền       Chủ tịch Công đoàn - Uỷ viên

        Bà Phạm Thị Ph­ương Lan      Bí thư­ Đoàn thanh niên - Uỷ viên.

        Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa      Tổng phụ trách Đội - Uỷ viên.

        Bà Trần Thị Hương Liên        Tổ trưởng tổ 4, 5 - ủy viên

        Bà Nguyễn Thị Mến               Tổ trưởng tổ 2, 3 - ủy viên

        2. Các đồng chí giáo viên, công nhân viên và 378 em học sinh toàn trường.

II. Nội dung:

  1. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
  2. Đồng chí Vũ Thị Kim Liên - Trưởng Ban tổ chức khai mạc buổi trưng bày, triển lãm sách.
  3. Trưng bày triển lãm sách với chủ đề “Cuộc sống quanh ta”:  Tổng số 2 gian trưng bày với số sách lên tới hơn 500 cuốn thuộc nhiều môn loại: sách tra cứu, sách truyện thiếu nhi, sách giáo dục đạo đức, Tự nhiên và xã hội…
  4. Giới thiệu 4 cuốn sách hay thuộc chủ đề:

        + 10 vạn câu hỏi vì sao.

        + Trường Sa biển đảo yêu thương.

        + Búp sen xanh.

        + Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

III. Tổng kết rút kinh nghiệm .

 Buổi trưng bày, triển lãm sách kết thúc hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

 Biên bản dã được thông qua Ban chỉ đạo với 100% thành viên dự họp nhất trí.

              THƯ KÍ                                                                                                            CHỦ TỌA

 

     Phạm Thị Kim Cúc                                                                                              Vũ Thị Kim Liên

Tác giả: Tiểu học Đọi Sơn

Xem thêm

MÚA: VŨ ĐIỆU HOANG DÃ
Múa Lý cây đa - Trường tiểu học Đọi Sơn
Tiếng Anh cho em
Kể chuyện Vịt con xấu xí - Tiểu học Đọi Sơn
Văn nghệ giao lưu Olympic Tiếng Anh