<>
Trường Tiểu học Đọi Sơn tổ chức Lễ sơ kết học kì I và chia tay đồng chí Vũ Thị Kim Liên
MÚA: VŨ ĐIỆU HOANG DÃ
Múa Lý cây đa - Trường tiểu học Đọi Sơn
Tiếng Anh cho em
Kể chuyện Vịt con xấu xí - Tiểu học Đọi Sơn
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
163/SCT-QLNL
V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ... Chi tiết
2018-02-26
2889/HD-BHXH
V/v thu BHYT học sinh năm học 2015-2016... Chi tiết
2015-09-01
1113/SGDĐT-GDTH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 20... Chi tiết
2015-09-01
95/HD-PGD&ĐT
V/v tổ chức Khai giảng năm học 2015-2016... Chi tiết
2015-08-25
1073/SGDĐT-KHTC
V/v thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo... Chi tiết
2015-08-25
91/GD&ĐT-THCS
V/v triển khai công tác y tế trường học năm họ... Chi tiết
2015-08-18
39/BGDĐT-GDTH
Hướng dẫn tổng hợp đánh giá và khen thưởng H... Chi tiết
2015-01-06
7475/BGDĐT-GDTH
V/v chỉ đạo đánh giá định kì theo Thông tư 30/... Chi tiết
2014-12-25
6169/BGDĐT-GDTH
Hướng dẫn thực hiện đánh giá HS tiểu học the... Chi tiết
2014-10-29
30 /2014/TT-BGDĐT
Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học... Chi tiết
2014-08-28
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25