Điểm báo

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

BIỂU SỐ 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HOÁ

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

- Điều kiện tuyển sinh

Tất cả HS 6-9 tuổi trong và ngoài địa bàn đều được tuyển sinh.

Tất cả HS 7-10 tuổi trong và ngoài địa bàn đều được tuyển sinh. Yêu cầu: HS đã học xong chương trình lớp 1.

Tất cả HS 8-11 tuổi trong và ngoài địa bàn đều được tuyển sinh. Yêu cầu: HS đã học xong chương trình lớp 2

Tất cả HS 9-12 tuổi trong và ngoài địa bàn đều được tuyển sinh. Yêu cầu: HS đã học xong chương trình lớp 3

Tất cả HS 10-13 tuổi trong và ngoài địa bàn đều được tuyển sinh. Yêu cầu: HS đã học xong chương trình lớp 4

II

- Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Thực hiện chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành theo QĐ 16/2006/QĐ-BGDĐT về việcban hành chương trình giáo dục phổ thông - cấp tiểu họcvà theo chuẩn kiến thức – kĩ năng của từng môn học. Với lớp 1 tiếp tục dạy học Tiếng Việt công nghệ; Khối 2, 3 thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam

III

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

- Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Nhà trường sẽ thông báo kết quả giáo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học, năng lực, phẩm chất của học sinh theo từng học kì; gia đình phải liên hệ thường xuyên với GVCN,với ban lãnh đạo để cùng phối hợp giáo dục HS.

HS phải thực hiện đầy đủ các nội dung đánh giá HS tiểu học theo TT22 sửa đổi bổ sung cho TT30

IV

- Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học .

Phòng học của nhà trường đầy đủ lớp học cho việc thực hiện 2 buổi/ngày . Trong mỗi phòng học được trang bị bàn ghế, bảng chống loá, điện, quạt, tủ đựng ĐDDH đúng quy cách phục vụ tốt cho việc học tập của học sinh.

Nhà trường chưa đầy đủ trang thiết bị dạy học

V

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Trong năm học, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các buổi sinh hoạt đội, tham quan để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

VI

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí tinh thần trách nhiệm trong công tác giáo dục, giảng dạy HS (Trong đó có 22/37 GV dạy giỏi các cấp - 1 cp tỉnh; 8 cấp huyện; 13 cấp trường các giáo viên còn lại đều xếp loại từ khá trở lên).

- Phương pháp quản lí nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường tiểu học, theo quy chế của ngành, và quy định của nhà trường.

VII

- Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

- Cuối năm học, tất cả HS đều được đánh giá, xếp loại giáo dục:

Mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học, hoạt động giáo dục: Hoàn thành, đạt 99,6%.

Mức độ hình thành và phát triển năng lực: Đạt 100%.

Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: Đạt 100%.

- Xét khen thưởng:

+ Học sinh đạt thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc về kết quả đánh giá định kì cuối năm học các môn theo qui định: 337/796 = 42,3 %

+ Học sinh có mức độ hình thành và phát triển năng lực nổi bật: 228/796 = 28,6 %

- Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học : 647/649 = 99,6%; Trong đó: Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 147/147 = 100%

- Kết quả các hội giao lưu:

có bước phát triển đi lên vững chắc.

- Cuối năm học, hầu hết HS đều đạt được Chuẩn kiến thức-Kĩ năng theo quy định của từng khối lớp, phấn đấu có 99,6 % chuyển lớp và 100% học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học.

- Duy trì sĩ số: 100%

- Cuối năm học, 100% HS đều có đủ sức khoẻ để học tập, sinh hoạt, vui chơi.

VIII

- Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Cuối năm học, hầu hết HS đều có đủ kiến thức, kĩ năng để theo học các lớp trên

Đồng Hoá, ngày 25 tháng 8 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)

Tác giả:

Xem thêm

Giao lưu văn nghệ 20/11 cấp cụm
Ngày hội đến trường
Chào mừng ngày nhà giáo việt Nam 20/11
Lao động trồng hoa
Thi giáo viên dạy giỏi