Tổ chức

  • Tổ chuyên môn Tổ 4, 5

  • Địa chỉ: Đồng Hóa - Kim Bảng - Hà Nam
  • Email: donghoaac1kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513820403
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Quyên Không có ảnh
Vị trí: Dạy lớp 4A
Email: tranthiquyen71@gmail.com
Điện thoại: 0919959773
2
Họ tên: Phạm Thị Hiền Không có ảnh
Vị trí: Dạy lớp 5C
Email: phamhien.cogiaotieuhoc88@gmail.com
Điện thoại: 0974498256
3
Họ tên: Hoàng Thị Thu Không có ảnh
Vị trí: Dạy lớp 4C
Email: hoangthu1987@gmail.com
Điện thoại: 0988628167
4
Họ tên: Vũ Thị Mơ Không có ảnh
Vị trí: Dạy lớp 5B
Email: chuanmo1984@gmail.com
Điện thoại: 01642434257
5
Họ tên: Cao Thị Thu Không có ảnh
Vị trí: giáo viên lớp 4E
Email: nucuoimongmanh@gmail.com
Điện thoại: 01648502867
6
Họ tên: Trần Thị Thu Hà Không có ảnh
Vị trí: giáo vien lớp 4D
Email: tranha010894@gmail.com
Điện thoại: 01669943418
7
Họ tên: Nguyễn Thị Vui Không có ảnh
Vị trí: giáo viên lớp 5A
Email: nguyenhagiang@gmail.com
Điện thoại: 01693772748
8
Họ tên: Lê Thị Thắm Không có ảnh
Vị trí: Dạy lớp 5E
Email: lethitham1974@gmail.com
Điện thoại: 0913095998
9
Họ tên: Chu Văn Năm Không có ảnh
Vị trí: Dạy lớp 5D
Email: chuvannam75@gmail.com
Điện thoại: 01694431706
10
Họ tên: Kiều Thị Luyên Không có ảnh
Vị trí: giáo viên lớp 4B
Email: kieuluyen1976@gmail.com
Điện thoại: 0987869648
Giao lưu văn nghệ 20/11 cấp cụm
Ngày hội đến trường
Chào mừng ngày nhà giáo việt Nam 20/11
Lao động trồng hoa
Thi giáo viên dạy giỏi