Điểm báo

Danh sách các tổ chuyên môn, tổ văn phòng năm 2018-2019

DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ VĂN PHÒNG 
NĂM HỌC 2018 - 2019

I. Tổ 1, 2, 3:

TT

Họ tên

Chuyên môn

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Liễu

Giáo dục TH

1971

ĐHSP

Hiệu trưởng

 

2

Trần Thị Hoa

Giáo dục TH

1964

ĐHSP

Phó Hiệu trưởng

 

3

Trần Thị Chi

Giáo dục TH

1964

ĐHSP

Tổ trưởng CM

 

4

Nguyễn Thanh Thúy

Giáo dục TH

1971

ĐHSP

Tổ phó CM

 

5

Trương Thị Tú Uyên

Giáo dục TH

1968

CĐSP

Giáo viên

 

6

Trần Thị Mười

Giáo dục TH

1975

CĐSP

Giáo viên

 

7

Ngô Thị Minh Ngọc

Giáo dục TH

1974

ĐHSP

Giáo viên

 

8

Lê Thị Thúy Hường

Giáo dục TH

1972

CĐSP

Giáo viên

 

9

Đỗ Thị Thu Hương

Giáo dục TH

1973

CĐSP

Giáo viên

 

10

Bùi Thị Dương Hà

Giáo dục TH

1973

CĐSP

Giáo viên

 

11

Nguyễn Thị Mai Hương

Giáo dục TH

1978

THSP

Giáo viên

 

12

Dương Thị Hà

Tin học

1989

ĐHSP Tin

Giáo viên

 

13

Vũ Thị Hà Yến

Giáo dục TH

1971

CĐSP

Giáo viên

 

14

Vũ Thị Mai Huê

Giáo dục TH

1970

CĐSP

Giáo viên

 

 

II. Tổ 4, 5:

TT

Họ tên

Chuyên môn

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Lưu

Giáo dục TH

1964

CĐSP

Phó Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Thị Hà

Giáo dục TH

1974

CĐSP

Tổ trưởng CM

 

3

Phạm Thị Thắm

Giáo dục TH

1974

CĐSP

Tổ phó CM

 

4

Trần Thị Thu Hương

Giáo dục TH

1976

CĐSP

Giáo viên

 

5

Nguyễn Thị Hải Yến

Giáo dục TH

1967

CĐSP

Giáo viên

 

6

Lê Thị Hồng Hạnh

Giáo dục TH

1973

CĐSP

Giáo viên

 

7

Vũ Thị Cẩm Thúy

Giáo dục TH

1973

CĐSP

Giáo viên

 

8

Trần Thị Thanh Tâm

Âm nhạc

1981

ĐHSP

Âm nhạc

Giáo viên

 

9

Vũ Phương Thúy

Mĩ Thuật

1984

ĐHSP

Mĩ Thuật

Giáo viên

 

10

Nguyễn Tiến Nam

Thể dục

1981

CĐSP Thể dục

Giáo viên

 

11

Nguyễn Thị Măng

Tiếng Anh

1977

ĐHSP

Tiếng Anh

Giáo viên

 

12

Trần Thị Thanh Hương

Tiếng Anh

1977

ĐHSP

Tiếng Anh

Giáo viên

 

13

Trần Thị Ánh Dương

Giáo dục TH

1994

CĐSP

Giáo viên

 

 

III. Tổ Văn phòng

TT

Họ tên

Chuyên môn

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Liễu

Giáo dục TH

1982

ĐHSP

HT, Phụ trách tổ

 

2

Bùi Thị Thu Hằng

Kế toán

1977

Nhân viên

 

3

Thái Thị Nga

Văn thư

1987

TC

Nhân viên

 

4

Ngô Thanh Tâm

Bảo vệ

1971

 

Bảo vệ

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Hoạt động NGLL: Múa hát tập thể bài 'Con gà gáy' của hs trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài tập thể dục giữa giờ của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài võ cổ truyền của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Đến Thăm trại điều dưỡng thương binh