Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ Trường Tiểu học Đồng Lý - Năm học 2016 – 2017

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của trường Tiểu học Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Năm học 2016 - 2017

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo


Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN


Dưới TCCN

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

29

22

7

19

8

2

I

Giáo viên

25

20

5

17

8

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

7

5

2

7

1

Mĩ thuật

1

1

1

2

Thể dục

2

1

1

2

3

Âm nhạc

1

1

1

4

Tiếng nước ngoài

2

2

2

5

Tin học

1

1

1

II

Cán bộ quản lý

2

1

1

1

Hiệu trưởng

1

1

1

2

Phó hiệu trưởng

1

1

1

III

Nhân viên

2

2

2

1

Nhân viên kế toán

1

1

1

2

Nhân viên y tế

1

1

1

Đồng Lý , ngày 16 tháng 9 năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

Tác giả:

Xem thêm

Hoạt động NGLL: Múa hát tập thể bài 'Con gà gáy' của hs trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài tập thể dục giữa giờ của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài võ cổ truyền của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Đến Thăm trại điều dưỡng thương binh