Điểm báo

Thực trang đội ngũ CB, GV, NV trường Tiểu học Đồng Lý năm học 2017-2018
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN BÁO CÁO THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CB, GV, NV TRƯỜNG TH ĐỒNG LÝ
       TRƯỜNG TH ĐỒNG LÝ  TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nữ Quê quán Trú quán Vị trí việc làm Chức vụ hiện tại Ngày, tháng, năm vào ngành Ngày, tháng, năm vào Đảng Trình độ lý luận chính trị Đào tạo
chính quy
Đào tạo tại chức, liên thông Đã đạt giáo viên giỏi cấp Trình độ ngoại ngữ Trình độ Tin học BD QL GD/ Nhà nước Biên chế, HĐ68, HĐNH Ngày, tháng, năm về trường hiện nay
Thôn/Xóm/Khu phố Xã/TT Trình độ Chuyên ngành Trình độ Chuyên ngành
1 Nguyễn Thị Liễu 23/03/1971 x Nhân Đạo Xóm 6 Đồng Lý GV HT 09/1990 01/2000 TC TCSP Tiểu học ĐHSP Tiểu học     B CC BC 11/2009
2 Trần Thị Hoa 06/05/1964 x Nhân Hậu Xóm 6 Đồng Lý GV PHT 09/1983 07/2002 TC TCSP Tiểu học ĐHSP Tiểu học     B CC BC 09/1983
3 Nguyễn Thị Lưu 17/07/1964 x Nhân Chính Xóm 5 Nhân Chính GV PHT 09/1986 02/1999 TC TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học     B CC BC 09/2013
4 Nguyễn Thị Hà 15/08/1974 x Nhân Chính Xóm 6 Đồng Lý GV TT45 09/1995 10/1999   TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học H   B   BC 09/2002
5 Trần Thị Chi 10/06/1977 x Nguyên Lý Xoóm 10 Vĩnh Trụ GV TT123 09/1997 01/2000   TCSP Tiểu học ĐHSP Tiểu học H A2 B   BC 09/2016
6 Nguyễn Thanh Thúy 30/01/1972 x Đức Lý Xóm 10 Vĩnh Trụ GV TP123 09/1992 11/2011   TCSP Tiểu học ĐHSP Tiểu học   A2 B   BC 09/1994
7 Phạm Thị Thắm 23/12/1974 x Thanh Liêm Xóm 6 Đồng Lý GV TP45 09/1996     TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học H   B   BC 09/2008
8 Nguyễn Thị Hải Yến 01/11/1967 x Vĩnh Trụ Xóm 4 Vĩnh Trụ GV GV 09/1989     TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học H   B   BC 09/1993
9 Trương Thị Tú Uyên 22/08/1968 x Bắc Lý Xóm 10 Vĩnh Trụ GV GV 09/1998     TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học H   B   BC 09/2004
10 Vũ Thị Mai Huê 17/09/1970 x Đồng Lý Khu  Phố 2 Vĩnh Trụ GV GV 09/1989     TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học H   B   BC 09/1993
11 Vũ Thị Yến 16/08/1971 x Nam Định Xom 10 Vĩnh Trụ GV GV 09/1991 06/2001   TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học H   B   BC 09/1993
12 Lê Thị Thúy Hường 10/11/1972 x Chính Lý Xóm 10 Vĩnh Trụ GV GV 09/1996 06/2009   TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học H   B   BC 09/2007
13 Lê Thị Hồng Hạnh 07/01/1973 x Đồng Lý Xóm 8 Đồng Lý GV GV 09/1997 08/2008   TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học     B   BC 08/2010
14 Bùi Thị Dương Hà 19/01/1973 x Phú Thọ Khu Phố 1 Vĩnh Trụ GV GV 09/1992     TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học H   B   BC 09/1992
15 Phạm Thị Hồng Phúc 23/07/1973 x Phủ Lý Khu phố 2 Vĩnh Trụ GV GV 09/1995 04/2000   TCSP Tiểu học ĐHSP Tiểu học     B   BC 12/2017
16 Vũ Thị Cẩm Thúy 10/10/1973 x Vĩnh Trụ Xóm 5 Cát Lại GV GV 09/1991     TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học H   B   BC 09/1995
17 Đỗ Thị Thu Hương 29/12/1973 x Phú Phúc Xóm 1 Vĩnh Trụ GV GV 09/1992 06/2009   TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học H   B   BC 09/2003
18 Ngô Thị Minh Ngọc 16/01/1974 x Văn Lý Xóm 10 Vĩnh Trụ GV GV 09/1994     TCSP Tiểu học ĐHSP Tiểu học H   B CC BC 09/2010
19 Trần Thị Mười 20/10/1975 x Vĩnh Trụ Xóm 7 Đức Lý GV GV 09/1996     TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học     B   BC 09/2015
20 Trần Thị Thu Hương 03/04/1976 x Vĩnh Trụ Xóm 10 Vĩnh Trụ GV GV 09/1996     TCSP Tiểu học CĐSP Tiểu học H   B   BC 09/2004
21 Trần Thị Thanh Hương 01/06/1977 x Phủ Lý Tổ 10/Phủ Lý Phủ Lý GV GV 09/1999 05/2006   ĐHSP Anh       B2 B   BC 11/2011
22 Nguyễn Thị Măng 29/07/1977 x Đạo Lý Xóm 11 Vĩnh Trụ GV GV 09/2004 03/2008   CĐSP Anh ĐHSP Anh H B2 B   BC 09/2014
23 Nguyễn Thị Mai Hương 27/05/1978 x Bắc Lý Xóm 10 Vĩnh Trụ GV GV 09/1998     TCSP Tiểu học         B   BC 09/2009
24 Trần Thị Thanh Tâm 16/08/1981 x Đồng Lý Xóm 2 Đồng Lý GV GV 09/2003 11/2016   TCSP Nhạc ĐHSP Nhạc H   B   BC 09/2003
25 Nguyễn Tiến Nam 14/09/1981   Nhân Khang Xóm 4 Nhân Khang GV GV 09/2009 05/2013   CĐSP TD     H   B   BC 09/2011
26 Vũ Phương Thúy 30/07/1984 x Đồng Lý Khu Phố 1 Vĩnh Trụ GV GV 09/2004     TCSP Họa ĐHSP Họa     B   BC 09/2008
27 Dương Thị Hà 20/02/1989 x Đồng Lý  Yên Trạch Bắc Lý GV GV 10/2015     CĐSP Tin ĐHSP Tin   A2 B   BC 12/2017
28 Bùi Thị Thu Hằng 10/08/1985 x Đức Lý Xóm Ngò Đức Lý NV NVKT 09/2006     TC Kế toán Kế toán     B   HĐ68 11/2017
29 Thái Thị Nga 07/04/1986 x Đạo Lý Xóm 10 Đồng Lý NV NVVT 09/2012     TC Văn thư         B   HĐ68 09/2014
30 Ngô Thanh Tâm 18/08/1957   Đồng Lý Xoóm 7 Đồng Lý BV BV                         01/2018
                                           
                                           
Danh sách này có 30 người. Trong đó: 3 QL; 24 GV; 2 NV; 1 BV. Đồng Lý, ngày 25 tháng 4 năm 2018
NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Dương Thị Hà   Nguyễn Thị Liễu
Tác giả:

Xem thêm

Hoạt động NGLL: Múa hát tập thể bài 'Con gà gáy' của hs trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài tập thể dục giữa giờ của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài võ cổ truyền của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Đến Thăm trại điều dưỡng thương binh