Thông báo

Thông báo về việc tham gia họp xóm của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong toàn huyện


Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đang tổ chức họp để thống nhất việc sáp nhập các thôn xóm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo huyện; Phòng GD-ĐT đề nghị:
1. Hiệu trưởng tổ chức Họp hội đồng (tổ chức vào giờ ra chơi ngày mai - 18/5) để tiếp tục quán triển các văn bản chỉ đạo(đã gửi)về việc sáp nhập thôn xóm và tinh thần chỉ đạo giáo viên tham gia họp và ủng hộ chủ trương sáp nhập thôn xóm đã triển khai tại Hội nghị phát đề KTĐK môn Tiếng Anh. Ghi nghị quyết họp.
2. Theo dõi, giám sát, nhắc nhở việc giáo viên tham gia họp xóm. Những giáo viên không tham gia họp xóm sẽ bị đánh giá trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
Trân trọng thông báo!

Tải về

Xem thêm...
Hoạt động NGLL: Múa hát tập thể bài 'Con gà gáy' của hs trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài tập thể dục giữa giờ của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài võ cổ truyền của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Đến Thăm trại điều dưỡng thương binh