tin tức-sự kiện

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

Kính thưa các vị đại biểu, Kính thưa các đồng chí. Thay mặt BCH công đoàn, tôi xin thông qua hội nghị một số nội dung sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2016-2017

1. Phát huy hiệu quả, thực hiện tốt việc " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động " Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Thực hiện tốt phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

2. Thực hiện tốt chương trình giáo dục đặc biệt là những nội dung sau:

Thực hiện chương trình giảng dạy các môn học và hoạt động giáo dục; việc đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014; dạy học tích hợp các nội dung giáo dục; sinh hoạt chuyên môn hiệu quả; dạy học Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả dạy học theo Mô hình trường học mới Việt Nam; thực hiện có hiệu quả phương pháp "Bàn tay nặn bột"; dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới; thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; thực hiện tốt việc dạy học 2 buổi/ngày.

3. Duy Trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia, thư viện trường học

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 

6. Thực hiện tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi và các cuộc thi và giao lưu các cấp.

II. QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện nghiêm túc luật thi đua khen thưởng theo nghị định 65 ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn về khen thưởng, kỷ luật.

III. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện quản lý, sử dụng tài chính đúng quy định.

IV. QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

Nhà trường đã cho các tổ thảo luận góp ý bổ sung vào quy chế chi tiêu nội bộ tại hội nghị CB,CC,VC,LĐ ở tổ vào ngày 24/9/2016, qua tổng hợp ý kiến từ các tổ, bộ phận 100% các thành viên của các tổ đều nhất trí với quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Xin hỏi đến thời điểm này có đ/c nào bổ sung ý kiến gì nữa không ?

( không có)

Đ/c nào nhất trí với quy chế chi tiêu nội bộ trường Tiểu học Đồng Lý năm học 2016-2017, cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

(100% các đ/c nhất trí)

Đ/c nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác ? (Không có)

Vậy 100% các đồng chí đều nhất trí với quy chế chi tiêu nội bộ của trường năm học 2016-2017.

V. CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017

* Tập thể:

- Các hoạt động xếp chung. Xếp từ thứ 4 - 6/24.

- Tập thể trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

- Công đoàn đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

- Chi bộ Đảng đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đạt danh hiệu vững mạnh.

- Liên đội TNTP phong Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Liên đội Mạnh

* Cá nhân:

- 100% CB, GV, CNV hoàn thành nhiệm vụ.

- Cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 33 - 35 đ/c.

- Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 8-10 đ/c.

- Cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: 1- 2 đ/c.

- Cá nhân đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen: 1-2 đ/c.

- Cá nhân đề nghị sở GD-ĐT tặng Giấy khen: 1-2 đ/c.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội Nghị

Tác giả: thdongly

Xem thêm

Hoạt động NGLL: Múa hát tập thể bài 'Con gà gáy' của hs trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài tập thể dục giữa giờ của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài võ cổ truyền của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Đến Thăm trại điều dưỡng thương binh