tin tức-sự kiện

Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch.
CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

( Bài 24, 26, 30, 34 )

I. Mục tiêu:

- HS hiểu được vẻ đẹp, sự phong phú, đa dạng về hình dáng các con vật cây cối trong thiên nhiên. HS tạo được các con vật cây cối… gần gũi xung quanh.

- HS biết xắp xếp các hình đơn lẻ trong ngân hàng hình ảnh tạo thành bức tranh thiên nhiên và các hoạt động bảo vệ môi trường.

- HS phát triển được khả năng suy nghĩ của bản thân.

II. Chuẩn bị:

HS: Giấy màu, hồ dán, kéo, giấy A4, A3 bút chì, màu vẽ, đất nặn.

GV: Hình ảnh một số tranh anh và thiên nhiên.

Bài vẽ của các học sinh.

III. Hoạt động động dạy học:

TIẾT 1: Tìm hiểu về chủ đề ( tạo ngân hàng hình ảnh)

Giáo viên

Học sinh

T1; Ổn định

- Khởi động

- Tuỳ điều kiện lớp học chia nhóm

- Kiểm tra đồ dùng học tập

Bài mới:

- Giới thiệu chủ đề: “Bảo vệ môi trường“

1.Tìm hiểu về chủ đề

- GV cho HS tiếp cận trực quan, clip và tranh ảnh về môi trường

- Hướng dẫn HS quan sát, ghi nhớ đặc điểm hình dáng, màu sắc và hoạt động của các hình ảnh, nêu câu hỏi gợi ý:

? Những việc làm gây ô nhiễm môi trường?

? Những hậu quả của việc gây ô nhiễm môi trường?

?Nêu những việc làm để bảo vệ môi trường?

 

GV bổ sung

2. Tạo ngân hàng hình ảnh

- Tạo ngân hàng hình ảnh. Mỗi em vẽ từ 2 đến 3 hình ảnh khác nhau.

3.Trưng bày và chia sẻ:

- GV tổ chức trưng bày bài vẽ theo nhóm

 

Nhận xét,

- GV chốt ý, nhận xét giờ học

- GV giáo dục HS qua bài học.

 

Dặn dò:

- Mang đầy đủ đồ dùng học vẽ, để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo.

 

- Học sinh khởi động.

- Học sinh chia nhóm

- Ban học tập kiểm đồ dùng

 

 

 

- HS quan sát và cảm nhận vẻ đẹp của các hình ảnh về bố cục, màu sắc.

- HS ghi nhớ.

 

 

- HS trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hành vẽ từ 2 đến 3 hình ảnh khác nhau

 

- HS trưng bày bài vẽ và chia sẻ cảm nhận khi xem tác phẩm của các bạn, hoặc của mình, chọn bài mình thích.

- HS lắng nghe.

- HS biết giữ gìn môỉ trường sạch đẹp.

 

 

 

- HS chuẩn bị

 

TIẾT 2: SÁNG TẠO TRANH 2D ( vẽ cùng nhau )

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

T1; Ổn định:

- GV chia lớp thành 4 nhóm.

- Kiểm tra đồ dùng học tập.

1. Sáng tạo tranh:

- GV yêu cầu HS lựa chọn trong ngân hàng hình ảnh, cắt hình của mình ra. Yêu cầu nhóm trưởng phân công thành viên để làm việc.

- GV nêu yêu cầu: Các nhóm sắp xếp các hinh anh của mình để tạo thành chủ đề. Vẽ thêm các hình ảnh cho bức tranh thêm sinh động.

2. Trưng bày và chia sẻ:

GV trưng bày sản phẩm của các nhóm và đại diện lên chia sẽ về bức tranh của nhóm mình.

* Câu hỏi:

- Em sẽ lựa chọn và đặt tên gì cho bức tranh của nhóm?

- Em sẽ vẽ gì thêm vào trong bức tranh nữa không?

Nhận xét,

- GV chốt ý, nhận xét giờ học

- GV giáo dục HS qua bài học.

Dặn dò:

- Mang đầy đủ đồ dùng học vẽ, để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo.

- Học sinh khởi động bằng một bài hát..

- Học sinh chia nhóm

- Ban học tập kiểm đồ dùng

 

- HS lựa chọn trong ngân hàng hình ảnh.

 

 

- HS thực hành trên giấy A3 làm việc theo nhóm.

 

 

 

- HS trưng bày sản phẩm theo nhóm và chia sẻ về tác phẩm.

 

 

- HS trả lời.

 

 

 

 

- HS lắng nghe.

 

 

 

- HS chú ý lắng nghe.

 

 

 

TIẾT 3,4 : CÙNG NHAU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (xây dựng cốt truyện)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

T1,2; Ổn định:

- GV chia lớp thành 4 nhóm.

- Kiểm tra đồ dùng học tập.

Thảo luận để xây dựng cốt truyện.

- GV nêu yêu cầu: Các nhóm suy nghĩ và hình thành câu chuyện

Câu hỏi:

- Câu chuyện xảy ra ở đâu?

- Nội dung câu chuyện liên quan đến vấn đề gì?

- Qua câu chuyện em muốn nói lên điều gì?

Đóng vai

GV yêu cầu các nhóm lên trình bày nội dung câu chuyện của nhóm. Các nhóm khác quan sát và nhận xét

* Câu hỏi:

- Câu chuyện của các bạn có ý nghĩa như thế nào đối với em?

- Em có nhận xét hay góp ý gì không trong câu chuyện của nhóm bạn?

* Câu hỏi:

- Em thể hiện nội dung gì qua câu chuyện?

- Em sẽ làm gì để bảo vệ môi trường.

Nhận xét,

- GV chốt ý, nhận xét giờ học

- GV giáo dục HS qua bài học.

Dặn dò:

- Mang đầy đủ đồ dùng học vẽ, để chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo.

- Học sinh khởi động.

- Học sinh chia nhóm

- Ban học tập kiểm đồ dùng

 

- HS thảo luận suy nghĩ và trả lời

 

 

- HS trả lời.

 

 

 

- HS thể hiện câu chuyện theo nhóm.

 

 

- HS trả lời.

 

 

 

- HS trả lời theo cảm nhận.

 

- HS lắng nghe

 

 

 

- HS chuẩn bị

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG GIỜ HỌC

Tác giả: AB

Xem thêm

Hoạt động NGLL: Múa hát tập thể bài 'Con gà gáy' của hs trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài tập thể dục giữa giờ của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài võ cổ truyền của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Đến Thăm trại điều dưỡng thương binh