tin tức-sự kiện

THỰC DẠY HỌC PP BÀN TAY NẶN BỘT

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG LÝ

Số: 28/KH-NK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhân Khang, ngày 20 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT”

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

Căn cứ vào công văn số 2871/GDĐT-TH ngày19 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam; công văn 45/GDTH -GDTH của Phòng giáo dục đào tạo Lý Nhân ngày 01/10/2015;

Căn cứ vào Nội dung bồi dưỡng hè 2015: Chuyên đề về Phối hợp sử dụng bảng tương tác và PP BTNB trong giảng dạy ngày 26/8/2015;

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường TH Đồng Lý, trường xây dựng kế hoạch giảng dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU;

Phương pháp bàn tay năn bột chú trọng tới việc hình thành kiến thức cho học sinh bằng các tiến trình tìm tòi nghiên cứu thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu khoa học hay điều tra,….để chính các em tìm ra câu trả lời cho các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

Với một vấn đề cần giải quyết, HS có thể đặt ra các câu hỏi, giải thuyết từ những hiểu biết ban đầu, tiến hành các quan sát, thí nghiệm, nghiên cứu,….để kiểm chứng và đưa ra các kết luận phù hợp thông qua thảo luận, so sánh, tổng hợp kiến thức.

 • Đứng trước một sự vật, hiện tượng, GV phải kích thích được tính tò mò, ham thích khám phá và say mê khoa học của học sinh.
 • Phải tập cho học sinh biết động não, suy nghĩ để đưa ra các câu hỏi trước các sự vật hiện tượng.
 • Tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm để qua đó giúp các em tự trả lời các câu hỏi mà các em đã nêu ra trước đó. Từ đó giúp các em hình thành kiến thức mới.

II/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG MÔN HỌC TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 1,2,3 VÀ MÔN KHOA HỌC LỚP 4,5 NĂM HỌC 2015 - 2016:

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn, các tổ khối trưởng triển khai lại nội dung và kế hoạch giảng dạy cho giáo viên trong khối theo kế hoạch chung như sau:

 

Khối

Tên bài

Số tiết thức hiện

Thời gian thực hiện

Hình thức

Ghi chú

1

 1. Cây rau

4

Tuần 22

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Con cá

4

Tuần 25

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Con gà

4

Tuần 26

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

2

 1. Tiêu hoá thức ăn

4

Tuần 6

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Loài vật sống ở đâu?

4

Tuần 28

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

4

Tuần 17

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Mặt trời

4

Tuần 31

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Mặt trăng và các vì sao

4

Tuần 33

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

3

 1. Hoạt động thần kinh

4

Tuần 7

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Lá cây

4

Tuần 23

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Côn trùng

4

Tuần 25

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

4

Tuần 26

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Ngày và đêm trên trái đất

4

Tuấn 32

 

 

4

 1. Ba thể của nước

3

Tuần 11

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Không khí có những tính chất gì?

3

Tuần 16

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Nóng lạnh và nhiệt độ

3

Tuần 25

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Nóng lạnh và nhiệt độ (tt)

3

Tuần 26

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt

3

Tuần 26

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

5

 1. Đá vôi

3

Tuần 13

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Hỗn hợp

3

Tuần 18

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Dung dịch

3

Tuần 19

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Cây con mọc lên từ hạt

3

09/3/2015

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

 1. Sự sinh sản của thực vật có hoa

3

05/3/2015

Dạy lớp

Ứng dụng CNTT

Trên đây là kế hoạch giảng dạy ứng dụng phương pháp Bàn tay năn bột vào tiết dạy TN&XH, Khoa học của trường TH Đồng Lý. Các bộ phận có liên quan xem và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Nơi nhậnHIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

- Trường BDGD;

- Hiệu trưởng;

- 5 tổ khối trưởng;

Tác giả: thdongly

Xem thêm

Hoạt động NGLL: Múa hát tập thể bài 'Con gà gáy' của hs trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài tập thể dục giữa giờ của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài võ cổ truyền của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Đến Thăm trại điều dưỡng thương binh