Hoạt động NGLL: Múa hát tập thể bài 'Con gà gáy' của hs trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài tập thể dục giữa giờ của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Hoạt động NGLL: Bài võ cổ truyền của tập thể học sinh trường Tiểu học Đồng Lý
Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo nhân ngày 20/11
Đến Thăm trại điều dưỡng thương binh
  

Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Tổ Văn Phòng

  • Địa chỉ: Xóm 7 - Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c1dongly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0979592380
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Liễu
Vị trí: Hiệu trưởng, Phụ trách tổ
Email: ntlieu71c1cha@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0982197126
2
Họ tên: Bùi Thị Thu Hằng
Vị trí: Nhân viên
Email: lamhang81085@gmail.com
Điện thoại: 0914603038
3
Họ tên: Thái Thị Nga
Vị trí: Nhân viên
Email: c1dongly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0979592380
4
Họ tên: Ngô Thanh Tâm
Vị trí: Bảo vệ
Email: nttam@gmail.com
Điện thoại: 01663965453