Tiết mục hát văn của trường tiểu học Đức Lý đạt giải 5 trong kì liên hoan văn nghệ năm 2016-2017
Tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ 2017-2018
Tình ta biển bạc đồng xanh - Tiết mục của cô giáo Lê Hồng Điệp
Múa chào mừng 20/11/2015 Tiểu học Đức Lý
Chùa Tế xuyên xã Đức Lý
  

Xem thêm

Liệt kê theo:
Chọn tuần: