tin tức-sự kiện

Lớp 3B
  PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B - NĂM HỌC 2018 - 2019  
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LÝ   Giáo viên chủ nhiệm: Trương Đức Tài
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NỮ XÓM HỌ VÀ TÊN BỐ HỌ VÀ TÊN MẸ GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Phương Anh 17/11/2010 x Xóm Hạ Nguyễn Bá Vương Nguyễn Thị Thúy Cận nghèo  
2 Nguyễn Tuấn Anh 13/07/2010   Xóm Giữa Nguyễn Văn Tĩnh Nguyễn Thị Hà    
3 Phạm Hoàng Anh 22/11/2009   Xóm Hạ Phạm Xuân Cung Nguyễn Thị Hoa Cận nghèo  
4 Trần Ngọc  Anh 10/12/2009 x Xóm Trong   Không bố Trần Thị Lý Cận nghèo  
5 Lương Văn  Cương 29/09/2009   Xóm Giữa   Lương Văn Tướng Lương Thị Hiền     
6 Nguyễn Thành Đạt 23/08/2010   Xóm Sồng Nguyễn Trọng Đại Trần Thị Thu    
7 Nguyễn Minh Đăng 10/08/2010   Xóm Ngoài Nguyễn Minh Hải Vũ Thị Khánh Huyền    
8 Nguyễn Đức Đoàn 18/01/2010   Xóm Trong Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thị Oanh    
9 Nguyễn Trung Hiếu 28/05/2010   Xóm Trong Nguyễn Hằng Hải Nguyễn Thị Hồng Hiến    
10 Nguyễn Quang  Hợp 06/05/2010   Xóm Giữa Nguyễn Văn Lân Trần Thị Hòa Cận nghèo  
11 Lương Phạm Gia Khiêm 01/04/2010   Xóm 7 Lương Văn Tuấn Phạm Thị Phượng    
12 Phạm Văn  Kiên 02/06/2010   Xóm Nội Phạm Văn Chung Giáp Thị Mai    
13 Nguyễn Thị Diệu  Linh 05/08/2009 x Xóm Giữa Nguyễn Thế Kha Nguyễn Thị Vân     
14 Nguyễn Hoàng Long 23/12/2010   Xóm Hạ Nguyễn Xuân Vụ Trần Thị Thủy    
15 Nguyễn Phi Long 30/06/2010   Xóm Rặng Nguyễn Thành Lâm Nguyễn Thị Lệ    
16 Nguyễn Minh Lụa 26/12/2010 x  Xóm Bến Nguyễn  Văn Côi Nguyễn Thị Thuận    
17 Lương Thị Ly 03/09/2010 x Xóm Trong Lương Ngọc Xuân Đỗ Thị Chiến    
18 Nguyễn Thị Trà My 02/10/2010 x Xóm Rặng Nguyễn Văn Minh Phạm Thị Thanh Cận nghèo  
19 Lương Thị Bích Ngọc 15/03/2010 x Xóm Giữa Lương Văn Sáng Phạm Thị Quỳnh    
20 Đặng Trần Thảo Nguyên 24/07/2010 x Xóm Ngoài Đặng Văn Vinh Trần Thanh Lan    
21 Nguyễn Thị Hải Ninh 09/12/2010 x Xóm Rặng Không bố Nguyễn Thị Cúc Nghèo  
22 Vũ Thành  Phát  12/02/2009   Xóm Giữa Vũ Đức Thắng Trần Thị Loan  Cận nghèo  
23 Nguyễn Minh  Phong 06/07/2009   Xóm Trong   Nguyễn Văn Cảnh Trần Thị Thu     
24 Hoàng Bảo Quốc 23/10/2010   Xóm Ngoài Hoàng Xuân Quy Lương Thị Nhật Lệ    
25 Nguyễn Thị Như Quỳnh 14/09/2010 x Xóm Rặng Nguyễn Văn Thương Nguyễn Thị Hương    
26 Nguyễn Phương Thoại 30/12/2010   Xóm Rặng Nguyễn Phương Trình Nguyễn Thị Hai    
27 Nguyễn Hồng  Thơm 28/02/2010 x Xóm Rặng Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Thị Xuân Thân    
28 Trần Thị  Thu 28/07/2010 x Xóm Sồng Trần Văn Hợi Nguyễn Thị Dung Cận nghèo  
29 Trần Thị Thanh  Thùy  02/06/2009 X Xóm Ngoài   Trần Văn Ngà Nguyễn Thị Thảo  Lưu ban 17-18  
30 Nguyễn Đức Trung 25/02/2010   Xóm Hạ Nguyễn Văn Bốn Nguyễn Thị Quyên    
31 Nguyễn Huy Tuấn 10/05/2010   Xóm Rặng Nguyễn Huy Lành Phạm Thị Bích Nghèo  
32 Vũ Thị Khánh Vy 23/05/2010 x Xóm Sồng Vũ Văn Phong Nguyễn Thị Chanh Về T11/18 Đi T2/19  
Tác giả: thducly

Xem thêm

Bộ Y tế Việt Nam hướng dẫn về việc đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm virus Corona.
Hãy rửa tay đúng cách để phòng tránh nCoV
Tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ 2017-2018
Tiết mục hát văn của trường tiểu học Đức Lý đạt giải 5 trong kì liên hoan văn nghệ năm 2016-2017