Tin tức : HỌC SINH/

Lớp 3B

  PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B - NĂM HỌC 2018 - 2019  
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LÝ   Giáo viên chủ nhiệm: Trương Đức Tài
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NỮ XÓM HỌ VÀ TÊN BỐ HỌ VÀ TÊN MẸ GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Phương Anh 17/11/2010 x Xóm Hạ Nguyễn Bá Vương Nguyễn Thị Thúy Cận nghèo  
2 Nguyễn Tuấn Anh 13/07/2010   Xóm Giữa Nguyễn Văn Tĩnh Nguyễn Thị Hà    
3 Phạm Hoàng Anh 22/11/2009   Xóm Hạ Phạm Xuân Cung Nguyễn Thị Hoa Cận nghèo  
4 Trần Ngọc  Anh 10/12/2009 x Xóm Trong   Không bố Trần Thị Lý Cận nghèo  
5 Lương Văn  Cương 29/09/2009   Xóm Giữa   Lương Văn Tướng Lương Thị Hiền     
6 Nguyễn Thành Đạt 23/08/2010   Xóm Sồng Nguyễn Trọng Đại Trần Thị Thu    
7 Nguyễn Minh Đăng 10/08/2010   Xóm Ngoài Nguyễn Minh Hải Vũ Thị Khánh Huyền    
8 Nguyễn Đức Đoàn 18/01/2010   Xóm Trong Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thị Oanh    
9 Nguyễn Trung Hiếu 28/05/2010   Xóm Trong Nguyễn Hằng Hải Nguyễn Thị Hồng Hiến    
10 Nguyễn Quang  Hợp 06/05/2010   Xóm Giữa Nguyễn Văn Lân Trần Thị Hòa Cận nghèo  
11 Lương Phạm Gia Khiêm 01/04/2010   Xóm 7 Lương Văn Tuấn Phạm Thị Phượng    
12 Phạm Văn  Kiên 02/06/2010   Xóm Nội Phạm Văn Chung Giáp Thị Mai    
13 Nguyễn Thị Diệu  Linh 05/08/2009 x Xóm Giữa Nguyễn Thế Kha Nguyễn Thị Vân     
14 Nguyễn Hoàng Long 23/12/2010   Xóm Hạ Nguyễn Xuân Vụ Trần Thị Thủy    
15 Nguyễn Phi Long 30/06/2010   Xóm Rặng Nguyễn Thành Lâm Nguyễn Thị Lệ    
16 Nguyễn Minh Lụa 26/12/2010 x  Xóm Bến Nguyễn  Văn Côi Nguyễn Thị Thuận    
17 Lương Thị Ly 03/09/2010 x Xóm Trong Lương Ngọc Xuân Đỗ Thị Chiến    
18 Nguyễn Thị Trà My 02/10/2010 x Xóm Rặng Nguyễn Văn Minh Phạm Thị Thanh Cận nghèo  
19 Lương Thị Bích Ngọc 15/03/2010 x Xóm Giữa Lương Văn Sáng Phạm Thị Quỳnh    
20 Đặng Trần Thảo Nguyên 24/07/2010 x Xóm Ngoài Đặng Văn Vinh Trần Thanh Lan    
21 Nguyễn Thị Hải Ninh 09/12/2010 x Xóm Rặng Không bố Nguyễn Thị Cúc Nghèo  
22 Vũ Thành  Phát  12/02/2009   Xóm Giữa Vũ Đức Thắng Trần Thị Loan  Cận nghèo  
23 Nguyễn Minh  Phong 06/07/2009   Xóm Trong   Nguyễn Văn Cảnh Trần Thị Thu     
24 Hoàng Bảo Quốc 23/10/2010   Xóm Ngoài Hoàng Xuân Quy Lương Thị Nhật Lệ    
25 Nguyễn Thị Như Quỳnh 14/09/2010 x Xóm Rặng Nguyễn Văn Thương Nguyễn Thị Hương    
26 Nguyễn Phương Thoại 30/12/2010   Xóm Rặng Nguyễn Phương Trình Nguyễn Thị Hai    
27 Nguyễn Hồng  Thơm 28/02/2010 x Xóm Rặng Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Thị Xuân Thân    
28 Trần Thị  Thu 28/07/2010 x Xóm Sồng Trần Văn Hợi Nguyễn Thị Dung Cận nghèo  
29 Trần Thị Thanh  Thùy  02/06/2009 X Xóm Ngoài   Trần Văn Ngà Nguyễn Thị Thảo  Lưu ban 17-18  
30 Nguyễn Đức Trung 25/02/2010   Xóm Hạ Nguyễn Văn Bốn Nguyễn Thị Quyên    
31 Nguyễn Huy Tuấn 10/05/2010   Xóm Rặng Nguyễn Huy Lành Phạm Thị Bích Nghèo  
32 Vũ Thị Khánh Vy 23/05/2010 x Xóm Sồng Vũ Văn Phong Nguyễn Thị Chanh Về T11/18 Đi T2/19  

thducly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 56

Tổng lượng truy cập: 257264