Tin tức : HỌC SINH/

Lớp 2C

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2C
TRƯỜNG TH ĐỨC LÝ NĂM HỌC 2018-2019 - GVCN: Đặng Thúy Hạnh
Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi ở Ghi chú
1 Trần Huyền Anh 05/08/2011 x Trần Bá Hiệp Trần Thị Thanh Huyền Xóm Báng  
2 Lê Quốc Bảo 21/10/2011   Lê Văn Vĩnh TrÇn ThÞ H»ng Thôn Ngò  
3 Nguyễn Nguyệt Quế Chi 31/03/2011 x Nguyễn Xuân Bá TrÇn ThÞ Hång H¹nh Thôn Ngò  
4 Đỗ Phương Dung 25/01/2011 x Đỗ Quang Thanh  Tạ Thị Hân Thôn Ngò  
5 Lê Đặng Anh Duy 11/01/2011   Lê Văn Định Đặng Thị Thu Hà Thôn Văn Xá Khẩu Ngò
6 Nguyễn Tiến Đạt 09/06/2011   Nguyễn Văn Nam Phạm Thị Hằng Xóm Báng  
7 Lê  Thu Hà 10/01/2011 x Lê Văn Hướng Nguyễn Thị Tố Ninh Xóm Xuyên  
8 Nguyễn Bích Hà 28/09/2011 x Nguyễn Hữu Hiệu Nguyễn Thị Hằng Xóm Xuyên  
9 Trần ngọc Hanh 24/03/2011   Trần Tuấn Tú Lê Thị Thuyết Thôn Ngò  
10 Lương Văn   Hoàng 23/04/2009   Lương Văn Nam Nguyễn T Phương Thảo Xóm Hạ Nghỉ ốm LB 16-17
11 Đặng Thanh Huyền 21/05/2011 x Đặng Quốc Tuấn Luyện Thị Hương Xóm Kênh  
12 Đặng Duy Khải 24/12/2011   Đặng Duy Hiển Trần Thị Kim Ngân Thôn Văn Xá  
13 Phạm Anh Khoa 12/10/2011   Phạm Tiến Đạt Chu Thị Hương Xóm Xuyên  
14 Dương Thành  Long 10/02/2011   Dương Văn Nghĩa Trần Thị Thu Hường Thôn Báng   
15 Nguyễn Ngọc  Minh 23/02/2011   Nguyễn Ngọc Khánh Trần Thị Hải Yến Xóm Báng  
16 Tạ Quang Minh 05/10/2011   Tạ Quang Trình Nguyễn Thị Mừng Thôn Ngò  
17 Lê Đức Ngọc 14/08/2011   Không bố Lê Thị Thanh Thôn Ngò Cận nghèo
18 Lê Bảo Phúc 17/05/2011   Lê Hữu Hảo Tèng ThÞ Nhung Thôn Ngò  
19 Tạ Thị Hà Phương 18/09/2011 x Tạ Quang Trúc Nguyễn Thị Kim Oanh Thôn Ngò  
20 Đặng Anh Tài 12/01/2011   Đặng Văn Hiền Nguyễn Thị Là Xóm Kênh  
21 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 27/01/2011 x Nguyễn Ngọc Thắng Đỗ Thị Thanh Xóm Kênh  
22 Nguyễn Đoan  Trang 30/06/2011 x Nguyễn Mạnh Cường Lê Thị Xuân Xóm Xuyên  Hộ Nghèo- Thái Nguyên về 17
23 Trần Huyền Trang 05/11/2011 x Trần Đình Thảo NguyÔn ThÞ Hµ Thôn Ngò  
24 Nguyễn Bảo Trân 18/04/2011 x Nguyễn Xuân Tài Nguyễn Thị Hương Xóm Xuyên  
25 Nguyễn Thanh Trúc 02/09/2011 x Nguyễn Hoàng Việt Ngô Mai Ngọc Thôn Văn Xá  
26 Trần Ngọc  Tuân  16/11/2011   Trần Ngọc Canh Ngô Thị Vui Thôn Văn Xá  
27 Nguyễn Anh  Tuấn 12/12/2011   Nguyễn Văn Hùng Lê Thị Hồng Hường Xóm Báng  
28 Lê Thị Tường Vi 02/06/2011 x Lê Văn Loan §inh ThÞ Hång V©n Thôn Ngò  
29 Đặng Hoàng Việt 21/01/2011   Đặng Văn Trung Trần Thị Hồng Huyên Xóm Kênh  
30 Lê Quốc Việt 11/06/2011   Lê Thành Nghĩa Lª ThÞ Kim Liªn Thôn Ngò  
31 Ngô Khánh  Vy 26/12/2011 x Ngô Đình Nội Trần Thị Nhung Thôn Ngò  
32 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 12/05/2011 x Nguyễn Công Phòng Phạm Thị Bích Phượng Thôn Ngò  
33 Trần Thị Hải Yến 26/07/2011 x Trần Xuân Trường Dương Thị Hà Thôn Ngò  

thducly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 116

Tổng lượng truy cập: 255193