tin tức-sự kiện

Lớp 2C
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2C
TRƯỜNG TH ĐỨC LÝ NĂM HỌC 2018-2019 - GVCN: Đặng Thúy Hạnh
Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi ở Ghi chú
1 Trần Huyền Anh 05/08/2011 x Trần Bá Hiệp Trần Thị Thanh Huyền Xóm Báng  
2 Lê Quốc Bảo 21/10/2011   Lê Văn Vĩnh TrÇn ThÞ H»ng Thôn Ngò  
3 Nguyễn Nguyệt Quế Chi 31/03/2011 x Nguyễn Xuân Bá TrÇn ThÞ Hång H¹nh Thôn Ngò  
4 Đỗ Phương Dung 25/01/2011 x Đỗ Quang Thanh  Tạ Thị Hân Thôn Ngò  
5 Lê Đặng Anh Duy 11/01/2011   Lê Văn Định Đặng Thị Thu Hà Thôn Văn Xá Khẩu Ngò
6 Nguyễn Tiến Đạt 09/06/2011   Nguyễn Văn Nam Phạm Thị Hằng Xóm Báng  
7 Lê  Thu Hà 10/01/2011 x Lê Văn Hướng Nguyễn Thị Tố Ninh Xóm Xuyên  
8 Nguyễn Bích Hà 28/09/2011 x Nguyễn Hữu Hiệu Nguyễn Thị Hằng Xóm Xuyên  
9 Trần ngọc Hanh 24/03/2011   Trần Tuấn Tú Lê Thị Thuyết Thôn Ngò  
10 Lương Văn   Hoàng 23/04/2009   Lương Văn Nam Nguyễn T Phương Thảo Xóm Hạ Nghỉ ốm LB 16-17
11 Đặng Thanh Huyền 21/05/2011 x Đặng Quốc Tuấn Luyện Thị Hương Xóm Kênh  
12 Đặng Duy Khải 24/12/2011   Đặng Duy Hiển Trần Thị Kim Ngân Thôn Văn Xá  
13 Phạm Anh Khoa 12/10/2011   Phạm Tiến Đạt Chu Thị Hương Xóm Xuyên  
14 Dương Thành  Long 10/02/2011   Dương Văn Nghĩa Trần Thị Thu Hường Thôn Báng   
15 Nguyễn Ngọc  Minh 23/02/2011   Nguyễn Ngọc Khánh Trần Thị Hải Yến Xóm Báng  
16 Tạ Quang Minh 05/10/2011   Tạ Quang Trình Nguyễn Thị Mừng Thôn Ngò  
17 Lê Đức Ngọc 14/08/2011   Không bố Lê Thị Thanh Thôn Ngò Cận nghèo
18 Lê Bảo Phúc 17/05/2011   Lê Hữu Hảo Tèng ThÞ Nhung Thôn Ngò  
19 Tạ Thị Hà Phương 18/09/2011 x Tạ Quang Trúc Nguyễn Thị Kim Oanh Thôn Ngò  
20 Đặng Anh Tài 12/01/2011   Đặng Văn Hiền Nguyễn Thị Là Xóm Kênh  
21 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 27/01/2011 x Nguyễn Ngọc Thắng Đỗ Thị Thanh Xóm Kênh  
22 Nguyễn Đoan  Trang 30/06/2011 x Nguyễn Mạnh Cường Lê Thị Xuân Xóm Xuyên  Hộ Nghèo- Thái Nguyên về 17
23 Trần Huyền Trang 05/11/2011 x Trần Đình Thảo NguyÔn ThÞ Hµ Thôn Ngò  
24 Nguyễn Bảo Trân 18/04/2011 x Nguyễn Xuân Tài Nguyễn Thị Hương Xóm Xuyên  
25 Nguyễn Thanh Trúc 02/09/2011 x Nguyễn Hoàng Việt Ngô Mai Ngọc Thôn Văn Xá  
26 Trần Ngọc  Tuân  16/11/2011   Trần Ngọc Canh Ngô Thị Vui Thôn Văn Xá  
27 Nguyễn Anh  Tuấn 12/12/2011   Nguyễn Văn Hùng Lê Thị Hồng Hường Xóm Báng  
28 Lê Thị Tường Vi 02/06/2011 x Lê Văn Loan §inh ThÞ Hång V©n Thôn Ngò  
29 Đặng Hoàng Việt 21/01/2011   Đặng Văn Trung Trần Thị Hồng Huyên Xóm Kênh  
30 Lê Quốc Việt 11/06/2011   Lê Thành Nghĩa Lª ThÞ Kim Liªn Thôn Ngò  
31 Ngô Khánh  Vy 26/12/2011 x Ngô Đình Nội Trần Thị Nhung Thôn Ngò  
32 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 12/05/2011 x Nguyễn Công Phòng Phạm Thị Bích Phượng Thôn Ngò  
33 Trần Thị Hải Yến 26/07/2011 x Trần Xuân Trường Dương Thị Hà Thôn Ngò  
Tác giả: thducly

Xem thêm

Bộ Y tế Việt Nam hướng dẫn về việc đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm virus Corona.
Hãy rửa tay đúng cách để phòng tránh nCoV
Tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ 2017-2018
Tiết mục hát văn của trường tiểu học Đức Lý đạt giải 5 trong kì liên hoan văn nghệ năm 2016-2017