tin tức-sự kiện

Lớp 1C
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C  
TRƯỜNG TH ĐỨC LÝ   NĂM HỌC 2018-2019- GV chủ nhiệm: Lô Thị Đào  
TT Họ và tên Năm sinh Nữ Họ và tên bố Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Nơi ở Ghi chú
1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/05/2012 x Nguyễn Duy Viên Làm ruộng Lê Thị Thúy Hương Làm ruộng Xóm Rặng    
2 Nguyễn Gia  Bảo 07/12/2012   Nguyễn Văn Giang Làm ruộng Đặng Thị Hà Làm ruộng Xóm Giữa   
3 Nguyễn Phương Bắc 18/02/2012   Nguyễn Văn Thắng Làm ruộng Lê Thị Sanh Làm ruộng Xóm Rặng    
4 Nguyễn Hà Châu 02/09/2012 x Nguyễn Văn Ngọc Làm ruộng Lê Thị Ba Làm ruộng Xóm Rặng    
5 Nguyễn Phong Châu 10/12/2012   Nguyễn Vũ Hoàng Làm ruộng Đào Thị Nguyệt Làm ruộng Xóm Rặng    
6 Nguyễn Hà Chinh 02/09/2012 x Nguyễn Văn Ngọc Làm ruộng Lê Thị Ba Làm ruộng Xóm Rặng    
7 Nguyễn Đức Duy 10/08/2012   Nguyễn Văn Ứng Làm ruộng Trần Thị Hường Làm ruộng Xóm Giữa   
8 Nguyễn Ngọc Đại 07/07/2012   Nguyễn Thái Dương Làm ruộng Nguyễn Thị Thương Làm ruộng Xóm Rặng    
9 Trần Hoàng Đạt 10/09/2012   Trần Việt Cường Làm ruộng Hoàng Thị Lân Làm ruộng Xóm Giữa   
10 Vũ Minh Đức 04/11/2012   Vũ Minh Tuân Cán bộ Trần Thị Thanh Thương Cán bộ Xóm Giữa   
11 Hồ Văn Giang 29/04/2012   Hồ Văn Cường Làm ruộng Nguyễn Thị Tuyết Làm ruộng Xóm Giữa   
12 Nguyễn Trường Giang 28/06/2012   Nguyễn Đình Sửu Làm ruộng Nguyễn Thị Kim Cúc Làm ruộng Xóm Rặng    
13 Lương Thị Thu Hiền 13/07/2012 x Lương Xuân Minh Làm ruộng Nguyễn Thị Hòa Làm ruộng Xóm Giữa   
14 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/10/2012 x Nguyễn Mạnh Quang Làm ruộng Đặng Thị Thoa Làm ruộng Xóm Giữa   
15 Nguyễn Việt Hoàng 21/11/2012   Nguyễn Văn Thuyết Làm ruộng Trần Thị Phương Làm ruộng Xóm Giữa   
16 Nguyễn Mạnh Hùng 06/10/2012   Không bố   Nguyễn Thị Cúc Làm ruộng Xóm Rặng   Nghèo
17 Nguyễn Khánh Hưng 15/7/2012   Nguyễn Đức Thịnh Làm ruộng Lương Thị  Bích Ngọc Làm ruộng Xóm Giữa   
18 Nguyễn Dương Khánh 18/11/2011   Nguyễn Văn Hải Làm ruộng Dương Thị Hương Làm ruộng Xóm Trong- LB LB 17-18
19 Vũ Quốc Khánh 11/03/2012   Vũ Văn Kiểm Làm ruộng Lại Thị Ngát Làm ruộng Xóm Giữa   
20 Nguyễn Nhật Long 30/09/2012   Nguyễn Văn Sơn Làm ruộng Nguyễn Thị Quý Làm ruộng Xóm Rặng    
21 Nguyễn Thành Long 15/05/2012   Nguyễn Văn Linh Làm ruộng Vũ Thị Ngọc Làm ruộng Xóm Giữa   
22 Nguyễn Quỳnh  Nga 21/01/2012 x Nguyễn Toàn Thắng Làm ruộng Bùi Hương Giang Làm ruộng Xóm Giữa   
23 Lương Thảo Ngân 24/08/2012 x Lương mạnh Cường Làm ruộng Trần Thị Quyên Làm ruộng Xóm Giữa   
24 Nguyễn Ngoc Hương Nhi 18/05/2012 x Nguyễn Xuân Trường Cán bộ Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Xóm Giữa   
25 Trần Văn  Quyền 06/01/2012   Trần Văn Đoài Làm ruộng Trần Thị Cúc Làm ruộng Xóm Giữa   
26 Nguyễn Văn Sơn 02/08/2012   Nguyễn Văn Vân Làm ruộng Hoàng Thị Hồng Tĩnh Làm ruộng Xóm Giữa   
27 Nguyễn Minh Thu 19/06/2012 x Nguyễn Quang Thành Làm ruộng Trần Thị Thương Làm ruộng Xóm Giữa   
28 Lương Tường Vy 08/02/2012 x Lương Văn Tướng Làm ruộng Lương Thị Hiền Làm ruộng Xóm Giữa   
29 Nguyễn Thị Hải Yến 21/10/2012 x Nguyễn Văn Hải Làm ruộng Trần Thị Ngoan Làm ruộng Xóm Giữa   
Tác giả: thducly

Xem thêm

Bộ Y tế Việt Nam hướng dẫn về việc đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm virus Corona.
Hãy rửa tay đúng cách để phòng tránh nCoV
Tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ 2017-2018
Tiết mục hát văn của trường tiểu học Đức Lý đạt giải 5 trong kì liên hoan văn nghệ năm 2016-2017