tin tức-sự kiện

Lớp 1G
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1G  
TRƯỜNG TH ĐỨC LÝ   NĂM HỌC 2018-2019 - GV chủ nhiệm:  Đỗ Thị Huyền  
TT Họ và tên Năm sinh Nữ Họ và tên bố(ng đỡ đầu) Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Nơi ở Ghi chú
1 Bùi An Bảo Anh 01/08/2012 x Bùi Anh Văn Làm ruộng An Tú Hậu Làm ruộng Thôn Ngò    
2 Nguyễn Hồng Anh 29/08/2012   Đặng Công Bằng - Nhà sư     Thôn Xuyên    Trẻ Mồ côi
3 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 28/04/2012   Nguyễn Ngọc Thắng Làm ruộng Đỗ Thị Thanh Làm ruộng Thôn Kênh    
4 An Bình 25/09/2012   Đặng Công Bằng - Nhà sư     Thôn Xuyên    Trẻ Mồ côi
5 Đặng An Bình 02/05/2012   Đặng Công Bằng - Nhà sư     Thôn Xuyên    Trẻ Mồ côi
6 Nguyễn Quốc Cường 18/11/2012   Nguyễn Văn Đạt Làm ruộng Đỗ Thị Chiến Làm ruộng Thôn Kênh    
7 Nguyễn Chung Giảng 12/12/2011   Nguyễn Văn Thi Làm ruộng Lê Thị Mến Thương Làm ruộng Thôn Ngò   LB 17-18
8 Nguyễn Thị Hồng Huế 21/09/2012 x Nguyễn Văn Kiên Làm ruộng Nguyễn Thị Hằng Làm ruộng Thôn Kênh    
9 Trần Gia  Huy 24/07/2012   Trần Văn Hân Làm ruộng Trần Thị Thanh Hương Làm ruộng Đồng Lý Đến T8/18
10 Nguyễn Thị Thu  Hường 04/12/2012 x Nguyễn Đức Lập Làm ruộng Trần Thị Thâu Làm ruộng Thôn Ngò   Hộ  nghèo
11 Dương Quốc  Khánh 30/03/2012   Dương Văn Thiên Làm ruộng Lê Thị Yến Ly Làm ruộng Thôn Ngò    
12 Lê Phương  Linh 26/11/2012 x Lê Hồng Quân Làm ruộng Trần Thị Huê Làm ruộng Thôn Ngò    
13 Nguyễn Diệu Linh 21/12/2012 x Nguyễn Xuân Trường Làm ruộng Nguyễn Thị Quỳnh Làm ruộng Thôn Ngò    
14 Trần Hoàng Long 16/04/2012   Trần Xuân Trường Làm ruộng Lê Thị Ninh Làm ruộng Thôn Ngò    
15 Xa Bảo Long 19/11/2012   Xa Văn Hiệu Làm ruộng Nguyễn Thị Tuyết Nhung Làm ruộng Thôn Ngò    
16 Đặng Thị Cẩm Ly 27/06/2012 x Đặng Ngọc Luật Làm ruộng Mạc Thị Ngọc Dung Làm ruộng Thôn Kênh    
17 Đặng Thị Quỳnh Mai 23/10/2012 x Đặng Văn Vinh Làm ruộng Đinh Thị Quyên Làm ruộng Thôn Kênh    
18 Lê Khánh Minh 23/04/2012   Lê Trung Y Làm ruộng Nguyễn Thị Hương Làm ruộng Thôn Ngò    
19 Nguyễn Hồng Nghĩa 04/03/2012 x Nguyễn Văn Thi Làm ruộng Lê Thị Mến Thương Làm ruộng Thôn Ngò    
20 Nguyễn Minh  Nguyệt 20/11/2012 x Nguyễn Chiến Công Làm ruộng Nguyễn Thị Xoan Làm ruộng Xóm Hạ  
21 Trần Ánh Nguyệt 04/09/2012 x Trần Văn Tình Làm ruộng Lê Thị Mai Diên Làm ruộng Thôn Ngò    
22 Đặng Thanh Phong 01/01/2012   Đặng Công Bằng - Nhà sư     Thôn Xuyên    Trẻ Mồ côi
23 Lê Gia  Phong 31/08/2012   Lê Hồng Long Nhân viên Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên Thôn Ngò    
24 Lê Kiến Quốc 28/12/2012   Lê Thành Luân Làm ruộng Lê Thanh Lan Anh Làm ruộng Thôn Ngò   Về T12- Khẩu Ngò
25 Lê Thị Kim Thảo 05/11/2012 x Lê Văn Lân Làm ruộng Đinh Thị Ngoan Làm ruộng Thôn Ngò    
26 Đặng Duy Thiện 02/10/2012   Đặng Duy Đướng Làm ruộng Lê Thị Chiến Làm ruộng Thôn Ngò    
27 Lê Thu  Thủy 26/10/2012 x Lê Minh Khiết Làm ruộng Đỗ Thị Hương Làm ruộng Thôn Ngò    
28 Đặng Sĩ  Tiến 09/11/2012   Không bố   Đặng Thị Thu Mùa Làm ruộng Thôn Kênh    
29 Đặng Thùy Trang  05/06/2012 x Đặng Công Bằng - Nhà sư     Thôn Xuyên   KT - Trẻ mồ côi
30 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 01/06/2012 x Nguyễn Thành Luân Làm ruộng Nguyễn Thị Huế Làm ruộng Thôn Kênh    
31 Nguyễn Thành Trung 10/01/2012   Nguyễn Văn Chiến Làm ruộng Nguyễn Thị Vạn Làm ruộng Thôn Ngò    
Tác giả: thducly

Xem thêm

Bộ Y tế Việt Nam hướng dẫn về việc đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm virus Corona.
Hãy rửa tay đúng cách để phòng tránh nCoV
Tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ 2017-2018
Tiết mục hát văn của trường tiểu học Đức Lý đạt giải 5 trong kì liên hoan văn nghệ năm 2016-2017