Tin tức : HỌC SINH/

Lớp 1G

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1G  
TRƯỜNG TH ĐỨC LÝ   NĂM HỌC 2018-2019 - GV chủ nhiệm:  Đỗ Thị Huyền  
TT Họ và tên Năm sinh Nữ Họ và tên bố(ng đỡ đầu) Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Nơi ở Ghi chú
1 Bùi An Bảo Anh 01/08/2012 x Bùi Anh Văn Làm ruộng An Tú Hậu Làm ruộng Thôn Ngò    
2 Nguyễn Hồng Anh 29/08/2012   Đặng Công Bằng - Nhà sư     Thôn Xuyên    Trẻ Mồ côi
3 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 28/04/2012   Nguyễn Ngọc Thắng Làm ruộng Đỗ Thị Thanh Làm ruộng Thôn Kênh    
4 An Bình 25/09/2012   Đặng Công Bằng - Nhà sư     Thôn Xuyên    Trẻ Mồ côi
5 Đặng An Bình 02/05/2012   Đặng Công Bằng - Nhà sư     Thôn Xuyên    Trẻ Mồ côi
6 Nguyễn Quốc Cường 18/11/2012   Nguyễn Văn Đạt Làm ruộng Đỗ Thị Chiến Làm ruộng Thôn Kênh    
7 Nguyễn Chung Giảng 12/12/2011   Nguyễn Văn Thi Làm ruộng Lê Thị Mến Thương Làm ruộng Thôn Ngò   LB 17-18
8 Nguyễn Thị Hồng Huế 21/09/2012 x Nguyễn Văn Kiên Làm ruộng Nguyễn Thị Hằng Làm ruộng Thôn Kênh    
9 Trần Gia  Huy 24/07/2012   Trần Văn Hân Làm ruộng Trần Thị Thanh Hương Làm ruộng Đồng Lý Đến T8/18
10 Nguyễn Thị Thu  Hường 04/12/2012 x Nguyễn Đức Lập Làm ruộng Trần Thị Thâu Làm ruộng Thôn Ngò   Hộ  nghèo
11 Dương Quốc  Khánh 30/03/2012   Dương Văn Thiên Làm ruộng Lê Thị Yến Ly Làm ruộng Thôn Ngò    
12 Lê Phương  Linh 26/11/2012 x Lê Hồng Quân Làm ruộng Trần Thị Huê Làm ruộng Thôn Ngò    
13 Nguyễn Diệu Linh 21/12/2012 x Nguyễn Xuân Trường Làm ruộng Nguyễn Thị Quỳnh Làm ruộng Thôn Ngò    
14 Trần Hoàng Long 16/04/2012   Trần Xuân Trường Làm ruộng Lê Thị Ninh Làm ruộng Thôn Ngò    
15 Xa Bảo Long 19/11/2012   Xa Văn Hiệu Làm ruộng Nguyễn Thị Tuyết Nhung Làm ruộng Thôn Ngò    
16 Đặng Thị Cẩm Ly 27/06/2012 x Đặng Ngọc Luật Làm ruộng Mạc Thị Ngọc Dung Làm ruộng Thôn Kênh    
17 Đặng Thị Quỳnh Mai 23/10/2012 x Đặng Văn Vinh Làm ruộng Đinh Thị Quyên Làm ruộng Thôn Kênh    
18 Lê Khánh Minh 23/04/2012   Lê Trung Y Làm ruộng Nguyễn Thị Hương Làm ruộng Thôn Ngò    
19 Nguyễn Hồng Nghĩa 04/03/2012 x Nguyễn Văn Thi Làm ruộng Lê Thị Mến Thương Làm ruộng Thôn Ngò    
20 Nguyễn Minh  Nguyệt 20/11/2012 x Nguyễn Chiến Công Làm ruộng Nguyễn Thị Xoan Làm ruộng Xóm Hạ  
21 Trần Ánh Nguyệt 04/09/2012 x Trần Văn Tình Làm ruộng Lê Thị Mai Diên Làm ruộng Thôn Ngò    
22 Đặng Thanh Phong 01/01/2012   Đặng Công Bằng - Nhà sư     Thôn Xuyên    Trẻ Mồ côi
23 Lê Gia  Phong 31/08/2012   Lê Hồng Long Nhân viên Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên Thôn Ngò    
24 Lê Kiến Quốc 28/12/2012   Lê Thành Luân Làm ruộng Lê Thanh Lan Anh Làm ruộng Thôn Ngò   Về T12- Khẩu Ngò
25 Lê Thị Kim Thảo 05/11/2012 x Lê Văn Lân Làm ruộng Đinh Thị Ngoan Làm ruộng Thôn Ngò    
26 Đặng Duy Thiện 02/10/2012   Đặng Duy Đướng Làm ruộng Lê Thị Chiến Làm ruộng Thôn Ngò    
27 Lê Thu  Thủy 26/10/2012 x Lê Minh Khiết Làm ruộng Đỗ Thị Hương Làm ruộng Thôn Ngò    
28 Đặng Sĩ  Tiến 09/11/2012   Không bố   Đặng Thị Thu Mùa Làm ruộng Thôn Kênh    
29 Đặng Thùy Trang  05/06/2012 x Đặng Công Bằng - Nhà sư     Thôn Xuyên   KT - Trẻ mồ côi
30 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 01/06/2012 x Nguyễn Thành Luân Làm ruộng Nguyễn Thị Huế Làm ruộng Thôn Kênh    
31 Nguyễn Thành Trung 10/01/2012   Nguyễn Văn Chiến Làm ruộng Nguyễn Thị Vạn Làm ruộng Thôn Ngò    

thducly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 2

Tổng lượng truy cập: 257268