Tin tức : HỌC SINH/

Lớp 2A

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LÝ                                            NĂM HỌC 2018-2019; GVCN: Dương Thị Anh Thư  
Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi ở Ghi chú
1 Đinh Thị Vân Anh 14/12/2011 x Đinh Đức Quỳnh Lương Thị Thu Thủy Xóm 7  
2 Vũ Bảo Trâm Anh 22/12/2011 x Vũ Việt Đức Phạm Thị Tuyên Xóm Hạ  
3 Nguyễn Hải Bằng 20/01/2011   Nguyễn Văn Chuyên Lương Thị Hằng Xóm 7  
4 Nguyễn Thị Ngọc Châm 01/06/2011 x Nguyễn Đức Thỏa NguyÔn ThÞ T­¬i Xóm Sồng Cận nghèo
5 Nguyễn Quang Chiến 05/05/2011   Nguyễn Văn Đặng Tr­¬ng ThÞ H­ờng Xóm Rặng  
6 Nguyễn Đức Dung 01/05/2011   Nguyễn Xuân Dưỡng TrÇn ThÞ Thu Thñy Xóm Rặng  
7 Nguyễn Văn Duy 15/12/2011   Nguyễn Văn Đệ NguyÔn ThÞ Ph­îng Xóm Rặng  
8 Nguyễn Tiến Đạt 30/01/2011   Nguyễn Văn Dáng Phïng ThÞ Lam Xóm Sồng  
9 Nguyễn Văn Đạt 23/06/2011   Nguyễn Văn Xuân Lương Thị Hiền Xóm 7  
10 Phạm Tiến Đạt 08/04/2011   Phạm Quang Vinh Hoµng ThÞ Dung Xóm Nội  
11 Vũ  Minh Đức 25/04/2011   Vũ Mạnh Trình NguyÔn ThÞ Thiªn Lý Xóm Nội  
12 Nguyễn Huy Hoàng 23/11/2011   Nguyễn Việt Hòa TrÇn ThÞ Ng©n Xóm Hạ  
13 Lê Thu Hồng 21/08/2011 x Lê Hùng Mạnh NguyÔn ThÞ Liªn HiÖp Thôn Ngò  
14 Phạm Khánh Huyền 09/06/2011 x Phạm Văn Huấn Mai Thị Huệ Xóm Hạ  
15 Nguyễn Văn Khánh 12/07/2010   Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Thị Lan Phương Xóm Trong LB T8/18
16 Trần Trung Kiên 13/11/2011   Trần Văn Quyết Lương Thị Nga Xóm Giữa  
17 Phạm Hoàng Liên 25/04/2011 x Phạm Xuân Hướng Hoµng ThÞ Hoµn Xóm Nội Nghèo
18 Trần Khánh  Ly 05/10/2011 x Trần Việt Dũng Tạ Thị Thanh Minh Xóm Báng  
19 Nguyễn Tuấn Nam 06/01/2011   Nguyễn Văn sơn Trần Thị Hiếu Xóm Nội  
20 Phạm Hoài  Nam 24/09/2011   Phạm Văn Hằng Đoàn Thị Thanh Hoa Xóm Kiếu  
21 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 30/08/2011 x Nguyễn Ngọc Phượng Ph¹m ThÞ Nhµn Xóm Rặng  
22 Phạm Lương Nguyên 04/10/2011   Phạm Văn Oanh Nguyễn Thị Hồng Gấm Xóm Hạ  
23 Nguyễn Thị Hà Phương 08/10/2011 x Nguyễn Văn Nghĩa Trần Thị Lành Xóm Rặng  
24 Nguyễn Vũ Minh Quân 06/06/2011   Nguyễn Xuân Cảnh Vò ThÞ Quyªn Xóm Sồng Cận nghèo
25 Nguyễn Trần Bảo Quyên 13/09/2011 x Nguyễn Hữu Nguyên Nguyễn Thị Duyên Xóm Hạ  
26 Nguyễn Mạnh Quyết 12/12/2011   Không bố Nguyễn Thị Thanh Hoa Xóm Sồng  
27 Phạm Thanh Sang 02/09/2011   Phạm Thanh Thiết TrÇn ThÞ Chinh Xóm Hạ  
28 Phạm Thị Thanh Tâm 30/12/2011 x Phạm Công Danh NguyÔn ThÞ HuÖ Xóm Hạ  
29 Đinh Công Thành 30/09/2011   §inh V¨n Chung NguyÔn ThÞ V©n Xóm Rặng Cận Nghèo
30 Nguyễn Đức Thành 05/10/2011   Nguyễn Văn Tuyền Nguyễn Thị Hưởng Xóm Rặng Cận Nghèo
31 Ngô Thu Thảo 15/08/2011 x Ngô Ngọc Thiết Lª ThÞ Ph­¬ng Xóm Nội  
32 Nguyễn Thị Thanh Thùy 24/05/2011 x Nguyễn Văn Đạt Lương Thị Thủy Xóm Trong  
33 Lương Thị Thanh Thúy 04/01/2011 x Lương Huy Phú Nguyễn Thị Huế Xóm 7  
34 Nguyễn Hà  Trang 30/07/2011 x Nguyễn Huy Sơn Nguyễn Thị Kim Thoa Xóm Hạ  
35 Phạm Quang  Vinh 01/12/2011   Phạm Thành Khẩn Trương Thị Thứ  Xóm Nội  
36 Nguyễn Hà Vy 31/10/2011 x Nguyễn Văn Thương Nguyễn Thị Phương Xóm Rặng  

thducly

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 222

Tổng lượng truy cập: 255022