tin tức-sự kiện

Lớp 2A
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LÝ                                            NĂM HỌC 2018-2019; GVCN: Dương Thị Anh Thư  
Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi ở Ghi chú
1 Đinh Thị Vân Anh 14/12/2011 x Đinh Đức Quỳnh Lương Thị Thu Thủy Xóm 7  
2 Vũ Bảo Trâm Anh 22/12/2011 x Vũ Việt Đức Phạm Thị Tuyên Xóm Hạ  
3 Nguyễn Hải Bằng 20/01/2011   Nguyễn Văn Chuyên Lương Thị Hằng Xóm 7  
4 Nguyễn Thị Ngọc Châm 01/06/2011 x Nguyễn Đức Thỏa NguyÔn ThÞ T­¬i Xóm Sồng Cận nghèo
5 Nguyễn Quang Chiến 05/05/2011   Nguyễn Văn Đặng Tr­¬ng ThÞ H­ờng Xóm Rặng  
6 Nguyễn Đức Dung 01/05/2011   Nguyễn Xuân Dưỡng TrÇn ThÞ Thu Thñy Xóm Rặng  
7 Nguyễn Văn Duy 15/12/2011   Nguyễn Văn Đệ NguyÔn ThÞ Ph­îng Xóm Rặng  
8 Nguyễn Tiến Đạt 30/01/2011   Nguyễn Văn Dáng Phïng ThÞ Lam Xóm Sồng  
9 Nguyễn Văn Đạt 23/06/2011   Nguyễn Văn Xuân Lương Thị Hiền Xóm 7  
10 Phạm Tiến Đạt 08/04/2011   Phạm Quang Vinh Hoµng ThÞ Dung Xóm Nội  
11 Vũ  Minh Đức 25/04/2011   Vũ Mạnh Trình NguyÔn ThÞ Thiªn Lý Xóm Nội  
12 Nguyễn Huy Hoàng 23/11/2011   Nguyễn Việt Hòa TrÇn ThÞ Ng©n Xóm Hạ  
13 Lê Thu Hồng 21/08/2011 x Lê Hùng Mạnh NguyÔn ThÞ Liªn HiÖp Thôn Ngò  
14 Phạm Khánh Huyền 09/06/2011 x Phạm Văn Huấn Mai Thị Huệ Xóm Hạ  
15 Nguyễn Văn Khánh 12/07/2010   Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Thị Lan Phương Xóm Trong LB T8/18
16 Trần Trung Kiên 13/11/2011   Trần Văn Quyết Lương Thị Nga Xóm Giữa  
17 Phạm Hoàng Liên 25/04/2011 x Phạm Xuân Hướng Hoµng ThÞ Hoµn Xóm Nội Nghèo
18 Trần Khánh  Ly 05/10/2011 x Trần Việt Dũng Tạ Thị Thanh Minh Xóm Báng  
19 Nguyễn Tuấn Nam 06/01/2011   Nguyễn Văn sơn Trần Thị Hiếu Xóm Nội  
20 Phạm Hoài  Nam 24/09/2011   Phạm Văn Hằng Đoàn Thị Thanh Hoa Xóm Kiếu  
21 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 30/08/2011 x Nguyễn Ngọc Phượng Ph¹m ThÞ Nhµn Xóm Rặng  
22 Phạm Lương Nguyên 04/10/2011   Phạm Văn Oanh Nguyễn Thị Hồng Gấm Xóm Hạ  
23 Nguyễn Thị Hà Phương 08/10/2011 x Nguyễn Văn Nghĩa Trần Thị Lành Xóm Rặng  
24 Nguyễn Vũ Minh Quân 06/06/2011   Nguyễn Xuân Cảnh Vò ThÞ Quyªn Xóm Sồng Cận nghèo
25 Nguyễn Trần Bảo Quyên 13/09/2011 x Nguyễn Hữu Nguyên Nguyễn Thị Duyên Xóm Hạ  
26 Nguyễn Mạnh Quyết 12/12/2011   Không bố Nguyễn Thị Thanh Hoa Xóm Sồng  
27 Phạm Thanh Sang 02/09/2011   Phạm Thanh Thiết TrÇn ThÞ Chinh Xóm Hạ  
28 Phạm Thị Thanh Tâm 30/12/2011 x Phạm Công Danh NguyÔn ThÞ HuÖ Xóm Hạ  
29 Đinh Công Thành 30/09/2011   §inh V¨n Chung NguyÔn ThÞ V©n Xóm Rặng Cận Nghèo
30 Nguyễn Đức Thành 05/10/2011   Nguyễn Văn Tuyền Nguyễn Thị Hưởng Xóm Rặng Cận Nghèo
31 Ngô Thu Thảo 15/08/2011 x Ngô Ngọc Thiết Lª ThÞ Ph­¬ng Xóm Nội  
32 Nguyễn Thị Thanh Thùy 24/05/2011 x Nguyễn Văn Đạt Lương Thị Thủy Xóm Trong  
33 Lương Thị Thanh Thúy 04/01/2011 x Lương Huy Phú Nguyễn Thị Huế Xóm 7  
34 Nguyễn Hà  Trang 30/07/2011 x Nguyễn Huy Sơn Nguyễn Thị Kim Thoa Xóm Hạ  
35 Phạm Quang  Vinh 01/12/2011   Phạm Thành Khẩn Trương Thị Thứ  Xóm Nội  
36 Nguyễn Hà Vy 31/10/2011 x Nguyễn Văn Thương Nguyễn Thị Phương Xóm Rặng  
Tác giả: thducly

Xem thêm

Bộ Y tế Việt Nam hướng dẫn về việc đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm virus Corona.
Hãy rửa tay đúng cách để phòng tránh nCoV
Tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ 2017-2018
Tiết mục hát văn của trường tiểu học Đức Lý đạt giải 5 trong kì liên hoan văn nghệ năm 2016-2017