tin tức-sự kiện

Lớp 4C
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4C - NĂM HỌC 2018 - 2019
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LÝ Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NỮ HỌ VÀ TÊN BỐ
(Người đỡ đầu)
HỌ VÀ TÊN MẸ XÓM GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Lan  Anh 24/08/2009 x Nguyễn Hồng Thuyết Bạch Thị Huệ Ngò     
2 Đặng Ngọc  Anh 04/11/2009 x Đặng Công Bằng - Nhà sư     Trẻ mồ côi
3 Nguyễn Trường  Anh  02/01/2009   Nguyễn Xuân Trường Nguyễn Thị Thuận Hạ     
4 Trần Thị Thanh  Chúc 16/12/2009 x Trần Văn Tuân Trần Thị Hằng Bến     
5 Nguyễn Ngọc  Dương 15/03/2009   Nguyễn Đức Thọ Lê Thị Đoài Hạ     
6 Lê Công Đại 06/03/2008   Lê Văn Vỹ Trần Thị Nhung Ngò  
7 Nguyễn Tuấn  Đạt 31/1/2009   Nguyễn Qúy Dương Trần Thị Định Bến     
8 Nguyễn Trung Đức 22/06/2009   Nguyễn Mạnh Cường Lê Thị Xuân Xuyên    Nghèo - Yên bái về 17
9 Lê Thu Hải 20/10/2009 x Lê Xuân Khánh Lương Thị Nam Ngò    Đến T2/2016
10 Lê Quý  Hành 11/07/2009   Lê Văn Thịnh Nguyễn Thị Hồng Gấm Ngò     
11 Nguyễn Thị Thu  Hằng 17/08/2009 x Nguyễn Văn Định Vũ Thị Tình Minh Xuyên     
12 Nguyễn Thu Hiền 24/04/2009 x Nguyễn Văn Quý Trần Thị Như Xuyên     
13 Hà Công  Hội 05/02/2009   Hà Phi Cơ Nguyễn Thị Huề Xuyên    Nghèo
14 Nguyễn Công  Huy 03/01/2009   Nguyễn Văn Tưởng Nguyễn Thị Lý Ngò     
15 Trần Quốc  Huy 26/10/2007   Trần Văn Tình Lê Thị Mai Diên Ngò KT 
16 Nguyễn Tuấn  Hưng 03/04/2009   Nguyễn Mạnh Huân Nguyễn Thị Thông Bến     
17 Lê  Hải   Lâm 27/7/2009   Lê Văn Cảm Nguyễn Thu Hằng Ngò     
18 Lê Thị Yến   Ly 28/03/2009 x Lê Văn Đức Lê Thị Là Ngò  
19 Lê Văn Hải  Nam 04/11/2009   Lê Văn Hùng Tạ Thị Loan Ngò     
20 Nguyễn Ngọc  Quyên 28/05/2009 x Nguyễn Quang Tuyến Nguyễn Thị Sâm Xuyên     
21 Nguyễn Thị    Thanh 01/10/2009 x Nguyễn Văn Nam Phạm Thị Hằng Báng   
22 Nguyễn Việt  Thắng 06/03/2009   Nguyễn Quang Đẩu Vũ Thị Thu Huyền Xuyên     
23 Triệu Hồng  Thu 05/10/2009 x Triệu Văn San Nguyễn Thị Mến Xuyên     
24 Trần Thị Thuỷ  Tiên 16/6/2009 x Trần Thái An Phạm Thị Khá Báng   
25 Nguyễn Đình  Tôn 19/10/2009   Nguyễn Văn Hiếu Đỗ Thị Thành Kênh    
26 Nguyễn Trần Đức  Trung 18/09/2009   Nguyễn  Văn Quế Trần Thị Lệ Rặng     
27 Đặng Quang  Trường 25/6/2009   Đặng Quốc Hải Nguyễn Thanh Tuyền Văn Xá    
28 Trần Anh  Tuấn 15/06/2009   Trần Tuấn Tú Lê Thị Thuyết Ngò  
29 Phùng Đức Việt 31/07/2009   Phùng Đức Đại Trương Thị Thúy Anh Xuyên    MN về ở với ô
30 Nguyễn Tiến Vũ 06/08/2009   Nguyễn Văn Tĩnh Vũ Thị Thủy Ngân Ngò  
31 Trần Đỗ Ngọc  Yến 08/12/2009 x Trần Văn Đương Đỗ Thị Hương Báng   
Tác giả: thducly

Xem thêm

Liên hoan Văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng
Liên hoan Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, trường tiểu học Đức Lý
Liên hoan Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Bộ Y tế Việt Nam hướng dẫn về việc đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm virus Corona.
Hãy rửa tay đúng cách để phòng tránh nCoV