tin tức-sự kiện

Lớp 1E
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1E  
TRƯỜNG TH ĐỨC LÝ   NĂM HỌC 2018-2019- GV chủ nhiệm: Trần Thị Hà  
TT Họ và tên Năm sinh Nữ Họ và tên bố Nghề nghiệp Họ tên mẹ Nghề nghiệp Nơi ở Ghi chú
1 Trần Phạm Quỳnh Anh 19/01/2012 x Trần Thanh Hoan Làm ruộng Phạm Thị Nức Làm ruộng Xóm Báng    
2 Nguyễn Trần Bảo Châu 10/08/2012 x Nguyễn Đình Huân Làm ruộng Trần Thị Thu Huyền Làm ruộng Xóm Báng    
3 Tạ Thành Đô  -  KT 18/08/2011   Tạ Văn Thành Làm ruộng Cao Thị Hồng Phượng Làm ruộng Xóm Báng   KT - LB
4 Nguyễn Thu Hoàn 02/03/2012 x Nguyễn Văn Nghĩa Làm ruộng Ngô Thị Thu Tuyết Làm ruộng Thôn Xuyên    
5 Nguyễn Gia Huy 13/06/2012   Nguyễn Văn Khanh Làm ruộng Chu Thị Liên Làm ruộng Xóm Bến   
6 Nguyễn Mai  Hương 11/06/2012 x Nguyễn Hữu Khải Làm ruộng Đỗ Thị Vân Làm ruộng Thôn Xuyên    
7 Trần Ngọc Chúc Linh 25/07/2012 x TrầnNgọc Bằng Làm ruộng Phan Thị Mai Làm ruộng Xóm Báng    
8 Trần Hải Long 16/03/2012   Trần Quang Thành Làm ruộng Phạm Thị Yến Làm ruộng Xóm Báng    
9 Đặng Quốc  Mạnh 23/08/2012   Đặng Thế Hoàn Làm ruộng Lê Thị Kim Thơm Làm ruộng Xóm Báng    
10 Nguyễn Hoài Nam 26/01/2012 x Nguyễn Hữu Hiếu Làm ruộng Nguyễn Thị Hoa Làm ruộng Thôn Xuyên   Nghèo
11 Nguyễn Thành Nam 21/09/2012   Nguyễn Văn Lịch Làm ruộng Trần Thị Thu Hoài Làm ruộng Xóm Báng    
12 Trần Bảo Nam 31/07/2012   Trần Văn Hưng Làm ruộng Nguyễn Thị Hằng Làm ruộng Xóm Báng    
13 Nguyễn Thị Hằng Nga 01/06/2012 x Nguyễn Văn Định Làm ruộng Vũ Thị Tình Minh Làm ruộng Thôn Xuyên    
14 Nguyễn Long Nhật 13/09/2012   Nguyễn Việt Hà Làm ruộng Nguyễn Hồng Mai Làm ruộng Xóm Báng    
15 Nguyễn Bảo Ngọc 28/12/2012   Nguyễn Phúc Tùng Làm ruộng Trần Thị Huyền Ly Làm ruộng Báng  Khẩu Đao Lý
16 Đỗ Thanh  Phong 27/11/2012   Đỗ Tiến Cường Làm ruộng Lê Thị Kim Luyên Làm ruộng Xóm Bến   
17 Trần Thị Nhất Phương 09/08/2012 x Trần Đức Quảng Làm ruộng Phạm Thị Thật Làm ruộng Xóm Báng   Nghèo
18 Trần Mạnh Thắng 11/01/2012   Trần Văn Tuân Làm ruộng Trần Thị Hằng Làm ruộng Xóm Bến  Cận nghèo
19 Nguyễn Phương Thùy 19/12/2012 x Nguyễn Văn Tố Làm ruộng Nguyễn Thị Thắm Làm ruộng Thôn Xuyên    
20 Đoàn Anh  Thư 18/10/2012 x Đoàn Văn Đúc Làm ruộng Đàm Thị Trang Làm ruộng Xóm Báng    
21 Nguyễn Thu Trang 04/02/2012 x Nguyễn Văn Vân Giáo viên Vũ Thị Mỹ Lệ Giáo viên Thôn Xuyên    
22 Nguyễn Bảo Trâm 16/11/2012 x Nguyễn Văn Chủ Làm ruộng Lê Thị Phượng Làm ruộng Thôn Xuyên   Cận nghèo
23 Nguyễn Thái Trọng 27/02/2012   Nguyễn Văn Bộ Làm ruộng Lê Thảo Huệ Làm ruộng Thôn Xuyên    
24 Nguyễn Thanh Vân 06/07/2012 x Nguyễn Văn Ba Làm ruộng Lê Thị Thùy Dung Làm ruộng Thôn Xuyên    
25 Trần Đỗ Quang Vinh 01/03/2012   Trần Văn Đương Làm ruộng Đỗ Thị Hương Làm ruộng Xóm Báng    
26 Trần Hà Vy 14/10/2012 x Trần Đăng Khoa Làm ruộng Nguyễn Thị Hà Tĩnh Giáo viên Xóm Báng    
27 Nguyễn Thanh Xuân 11/07/2012 x Nguyễn Xuân Trường Làm ruộng Nguyễn Thị Mai Làm ruộng Thôn Xuyên    
Tác giả: thducly

Xem thêm

Liên hoan Văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng
Liên hoan Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, trường tiểu học Đức Lý
Liên hoan Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Bộ Y tế Việt Nam hướng dẫn về việc đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm virus Corona.
Hãy rửa tay đúng cách để phòng tránh nCoV