Điểm báo

Trường TH Duy Hải Tuyển sinh lớp 1

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY HẢI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A NĂM HỌC 2015- 2016

Số
TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng
sinh

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Lê Thị Mai Anh

x

16/01/2009

2

Nguyễn Phương Anh

x

17/09/2009

3

Lê Thị Phương Anh

x

11/10/2009

4

Dương Thị Ngọc Ánh

x

31/01/2009

5

Đàm Thị Ngọc Ánh

x

11/05/2009

6

Nguyễn Gia Bảo

x

27/01/2009

7

Lê Việt Bảo

x

05/10/2009

8

Lê Thu Băng

x

8/10/2009

9

Nguyễn Hữu Bình

x

27/02/2009

10

Lê Nguyễn Khánh Chi

x

27/08/2009

11

Nguyễn Thùy Dung

x

07/09/2009

12

Nguyễn Mạnh Dũng

x

28/10/2009

13

Đàm Ánh Dương

x

29/09/2009

14

Lê Nguyễn Hải Đăng

x

12/11/2009

15

Nguyễn Trà Giang

x

02/11/2009

16

Vũ Quốc Huy

x

19/07/2009

17

Trần Đức Hào

x

03/10/2009

18

Trần Mai Hương

x

15/02/2009

19

Lê Nguyễn Mạnh Hùng

x

09/02/2009

20

Lê Đức Duy Khang

x

01/09/2009

21

Lê Khánh Linh

x

19/12/2009

22

Trần Bá Nhật Minh

x

18/10/2009

23

Đàm Thanh Phương

x

03/01/2009

24

Nguyễn Thị Thanh Phương

x

30/09/2009

25

Vũ Tuấn Phong

x

31/12/2009

26

Vũ Minh Toàn

x

02/11/2009

27

Lê Thị Thảo

x

28/10/2009

28

Nguyễn Thanh Trà

x

05/05/2009

29

Lê Huyền Trang

x

05/08/2009

30

Lê Thúy Thanh Trang

x

02/03/2009

31

Hoàng Quang Tuấn Tú

x

12/04/2009

32

Nguyễn Thị Thu Uyên

x

01/03/2009

33

Nguyễn Đăng Vinh

x

24/08/2009

34

Nguyễn Tường Vy

x

16/05/2009

Tổng; 34 HS

Trong đó: Nữ: 20

Nam: 14

Duy Hải, ngày 15 tháng 6 năm 2015

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Nguyễn Văn Hướng

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY HẢI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B NĂM HỌC 2015- 2016

Số
TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng
sinh

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Hữu An

x

09/10/2009

2

Nguyễn Tuấn Anh

x

15/12/2009

3

Lê Thị Mai Anh

x

15/07/2009

4

Trần Tuấn Anh

x

06/01/2009

5

Lê Công Tuấn Anh

x

29/01/2009

6

Nguyễn Quốc Duy

x

19/11/2009

7

Lê Thùy Duyên

x

14/11/2009

8

Nguyễn Văn Đức

x

25/10/2009

9

Lê Hương Giang

x

02/12/2009

10

Nguyễn Thị Ngọc Hân

x

14/10/2009

11

Nguyễn Trung Hiếu

x

25/07/2009

12

Lê Anh Hiếu

x

19/03/2009

13

Nguyễn Minh Hương

x

26/11/2009

14

Nguyễn Minh Hướng

x

03/04/2009

15

Lê Minh Khang

x

13/10/2009

16

Nguyễn Hoàng Duy Long

x

27/07/2009

17

Nguyễn Ngọc Mỹ

x

06/02/2009

18

Lê Trung Nguyên

x

22/08/2009

19

Nguyễn Quỳnh Như

x

02/03/2009

20

Nguyễn Thị Khánh Nhi

x

15/09/2009

21

Phạm Bảo Ninh

x

29/09/2009

22

Nguyễn Thị Hồng Nhung

x

16/02/2009

23

Vũ Trần Phú

x

04/08/2009

24

Nguyễn Mai Phương

x

25/05/2009

25

Nguyễn Thị Ngọc Phương

x

03/12/2009

26

Nguyễn Phúc Sơn

x

05/08/2009

27

Nguyễn Hữu Thắng

x

16/11/2009

28

Lê Phương Thảo

x

09/08/2009

29

Trần Thị Thu Trang

x

25/07/2009

30

Nguyễn Đỗ Thiên Trí

x

12/09/2009

31

Lê Huy Anh Tú

x

19/07/2009

32

Lê Anh Tú

x

27/08/2009

33

Lê Anh Tuấn Tú

x

29/06/2009

34

Lê Minh Vũ

x

07/05/2009

Tổng; 34 HS

Trong đó: Nữ: 13

Nam: 21

Duy Hải, ngày 15 tháng 6 năm 2015

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai Hiên

Nguyễn Văn Hướng

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY HẢI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C NĂM HỌC 2015- 2016

Số
TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng
sinh

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Vũ Minh An

x

08/04/2009

2

Trần Quốc Anh

x

07/04/2009

3

Đào Minh Hoàng Anh

x

03/02/2009

4

Nguyễn Thị Phương Anh

x

26/08/2009

5

Lê Tuấn Anh

x

22/02/2009

6

Trần Thị Vân Anh

x

09/07/2009

7

Vũ Thị Hồng Ánh

x

04/12/2009

8

Vũ Quỳnh Châm

x

26/07/2009

9

Lê Kiều Chinh

x

28/06/2009

10

Vũ Ngọc Diệp

x

20/08/2009

11

Trần Thị Thùy Dương

x

25/06/2009

12

Đỗ Thùy Dương

x

23/02/2009

13

Nguyễn Trung Đức

x

18/04/2009

14

Trần Văn Đức

x

24/12/2009

15

Doãn Thị Hương Giang

x

22/01/2009

16

Vũ Tiến Hải

x

13/12/2009

17

Vũ Thị Hường

x

31/08/2009

18

Lê Quang Huy

x

16/08/2009

19

Nguyễn Thế Huy

x

26/09/2009

Hoàng Đông đến

20

Trần Đức Anh Kiệt

x

06/11/2009

21

Vũ Khánh Linh

x

13/12/2009

22

Vũ Nhật Nam

x

10/04/2009

23

Nguyễn Thành Nam

x

22/06/2009

24

Vũ Thị Mai Phương

x

19/01/2009

25

Trần Thị Huyền Trang

x

12/11/2009

26

Trần Thị Thu Trang

x

23/09/2009

27

Đỗ Huyền Trang

x

09/10/2009

28

Lê Quang Thành

x

20/01/2009

29

Lê Minh Thuận

x

15/01/2009

30

Lê Đức Thắng

x

01/05/2009

Hoàng Đông đến

31

Nguyễn Phương Thảo

x

05/12/2009

32

Phạm Thị Phương Thảo

x

23/08/2009

33

Vũ Thị Hạ Vi

x

16/08/2009

34

Vũ Ngọc Tường Vy

x

21/07/2009

Tổng; 34 HS

Trong đó: Nữ: 20

Nam: 14

Duy Hải, ngày 15 tháng 6 năm 2015

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Kim Thanh

Nguyễn Văn Hướng

Tác giả:

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải