Điểm báo

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

PHÒNG GD &ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNGTIỂU HỌC DUY HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:02 /KH-KTNB Duy Hải, ngày 22 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ năm học 2014- 2015

-----* * *-----

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ các văn bản pháp luật về Thanh tra và Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014- 2015;

Căn cứ thông tư số 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục và hoạt động sư phạm của nhà giáo;...

Căn cứ Công văn số 1258/SGD&ĐT-TTr ngày 15/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nam về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2014- 2015;

Thực hiện Công văn số 125/PGD&ĐT-TTr ngày 18/9/2014 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2014- 2015;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của Trường tiểu học Duy Hải hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ năm học 2014- 2015;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường trong năm học 2014- 2015.

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Tổng quan về đơn vị

Trường Tiểu học Duy Hải được thành lập từ năm 1992, đến nay CSVC của nhà trường khá đầy đủ . Học sinh được học trên ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Trường được đánh giá là môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực. Năm học 2009 -2010 trường được Bộ GD&ĐT công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Năm 2007 được công nhận đơn vị văn hóa cấp tỉnh. Thư viện nhà trường được công nhận thư viện Tiên tiến năm 2013. Đội ngũ giáo viên tương đối ổn định. Các đoàn thể, chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tích cực, cùng với sự quyết tâm của BGH cùng tập thể Công đoàn, Đoàn thanh niên và đội ngũ cán bộ- công nhân viên tham gia nỗ lực ngay từ đầu năm. Trường tiểu học Duy Hải nhiều năm liền đạt danh hiệu trường Tiên tiến.

Kết quả thanh tra, kiểm tra năm học 2013- 2014.

- Kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm nhà giáo: 5đ/c

- Kiểm tra hành chính 19 đ/c

Nội dung kiểm tra bao gồm:

+ Kiểm tra về dự giờ thăm lớp, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học(Cả môn Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Ngoại Ngữ).

+ Kiểm tra về thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên và nền nếp của HS

+ Kiểm tra về kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư số 32/2009/BGD&ĐT.

+ Kiểm tra về công tác Đội và Sao nhi đồng, công tác chủ nhiệm.

+ Kiểm tra về công tác phổ cập, công tác sách và thiết bị, kiểm tra hồ sơ văn bằng chứng chỉ của giáo viên.

+ Kiểm tra về công tác thu chi tài chính, công tác chủ nhiệm lớp và đoàn thể.

Kết quả công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2013- 2014.

* Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: 5 giáo viên ở tất cả các khối lớp. Mỗi đ/c kiểm tra toàn diện đều được dự 2- 3 tiết.

Kết quả như sau:

Loại Tốt : 3đ/c = 60%

Loại Khá : 2 đ/c = 40%

* Kiểm tra chuyên đề: 19đ/c kết quả 100% các đồng chí được kiểm tra đều được đánh giá đạt khá, tốt. Không có đ/c nào đạt yêu cầu.

2. Thuận lợi

- Nhà trường luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT Duy Tiên, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng Uỷ - HĐND - UBND xã, sự phối kết hợp chặt chẽ các ban ngành đoàn thể trong xã.

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được đào tạo nâng cao phẩm chất về chính trị, năng lực chuyên môn, quản lý ngày một tốt hơn. Tỉ lệ giáo viên Giỏi các cấp được nâng cao.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy và học ngày một hoàn thiện, có trường học kiên cố và cao tầng đảm bảo cho học sinh được học 2 buổi/ngày.

- Đội ngũ giáo viên của trường tương đối ổn định, trẻ, nhiệt tình. Có đủ giáo viên dạy âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, ngoại ngữ. 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; tỷ lệ giáo viên trên chuẩn: 90,1%.

- Chất lượng trí dục của nhà trường năm học trước ở các khối lớp đều đạt 100%.

- Về cơ sở vật chất: Trường có đủ phòng học 15/15 lớp học, có phòng chức năng. Có tủ đựng đồ dùng, thiết bị ở các lớp. 100% các lớp có bàn đôi ghế đơn.

3. Khó khăn

- Duy Hải là một xã nghèo, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, thu nhập thấp. Ngân sách xã rất hạn chế nên việc đầu tư kinh phí xây dựng CSVC cho nhà trường còn hạn chế.

- Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng song một số giáo viên trẻ kinh nghiệm giảng dạy chưa có; năm học 2014- 2015 trường có 04 giáo viên đang theo học đại học tại chức; 01 giáo viên nuôi con nhỏ và 02 giáo viên chính nghỉ thai sản (trong đó có 01 giáo viên văn hóa vầ 01 giáo viên tiếng Anh) do đó khó khăn trong việc phân công chuyên môn.

Các số liệu thống kê tính đến thời điểm 9/2013

a. Đội ngũ : Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường là 26đ/c

- Trong đó :

+ Giám hiệu : 2 đồng chí

+ Giáo viên văn hoá : 16 đồng chí

+ Giáo viên Âm nhạc: 1 đồng chí

+ Giáo viên Mĩ thuật : 1 đồng chí

+ Giáo viên Thể dục : 2 đồng chí

+ Giáo viên ngoại ngữ : 2 đồng chí

+ Hành chính, kế toán : 2 đồng chí

+ Tổng phụ trách (kiêm nhiệm)1 đ/c

*Trình độ đào tạo: - ĐHSP : 10/26 = 38,5%

- CĐSP : 12/26 = 46,2%

- THSP : 2/26 = 7,7%

- Đại học kế toán: 1/26 = 3,8%

- Trung cấp kế toán: 1/26 = 3,8%

* Năng lực giáo viên:

- Giáo viên giỏi cấp huyện: 10/22 = 45,4%

- Giáo viên giỏi cấp trường : 6/22 = 27,3%

- Giáo viên khá : 6/22 = 27,3%

Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, năng lực chuyên môn vững vàng, trường đã có nền nếp về hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác .

b.Tình hình học sinh:

- Tổng số HS toàn trường : 413 em.

- Tổng số lớp : 15

Nhìn chung học sinh ngoan, có nền nếp học tập, chất lượng học tập được nâng dần so với những năm trước.

c. Cơ sở vật chất trang thiết bị .

- Trường có đầy đủ CSVC, phòng học khang trang với tổng số 15 phòng học đủ cho học sinh học 2buổi/ngày, trong đó có 15 phòng học cao tầng và mái bằng, các phòng chức năng đầy đủ. Bàn ghế được trang bị đầy đủ cho các phòng, 100% bàn đôi ghế đơn cho học sinh các lớp tạo điều kiện cho học sinh ngồi đúng quy cách .

- Trường có đủ SGK, SGV đồ dùng giảng dạy dùng cho giáo viên, đồ dùng học tập dùng cho học sinh.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, trường Tiểu học Duy Hải xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm học 2014- 2015 cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, báo cáo kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

- Quản lí giáo viên, nhân viên; quản lí chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

- Quản lí học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; đánh giá, xếp loại học sinh và khen thưởng, kỷ luật học sinh;

- Quản lí tài chính, tài sản của nhà trường. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức hoạt động quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá trong nhà trường;

- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

- Nâng cao vai trò và chất lượng công tác lãnh đạo và quản lí nhà trường. Nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng và phát triển đội ngũ CB-GV-CNV đáp ứng yêu cầu của nhà trường và nhu cầu của xã hội. Huy động nguồn lực tài chính, phát triển cơ sở vật chất và hạ tầng kĩ thuật. øng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động giáo dục. Xây dựng nhà trường văn hoá. Tiến tới xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn II

III. NỘI DUNG

1. Kiểm tra nhà trường

1.1. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng;

1.2. Việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học;

1.3. Công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục;

1.4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

1.5. Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học;

1.6. Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm;

1.7. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục;

1.8. Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác;

1.9. Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục phổ thông.

* Yêu cầu: Số lượt kiểm tra: 2 lần/năm học

Thời gian:

+ Lần 1: Tháng 12 /2014

+ Lần 2: Tháng 5/2015

- Về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) với các nội dung trọng tâm:

* Chỉ tiêu:

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ thị nghị quyết của cấp trên.

- Tiết kiệm chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ đề ra.

- Thu chi đúng nguyên tắc tài chính. Đảm bảo công khai chính xác, công bằng.

* Biện pháp:

- Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của các cấp về nguyên tắc thu chi theo nguyên tắc tài chính.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật PCTN, các quy định về PCTN trong ngành giáo dục; Luật THTKCLP và các văn bản của cấp trên về công tác này.

- Xây dựng kế hoạch PCTN, THTKCLP của đơn vị.

- Xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn, kiểm tra việc thực hiện công khai trong đầu tư xây dựng; mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập; hội nghị; hội thảo; thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường.

- Thực hiện quy định về việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, nhân viên trong nhà trường.

- Động viên khuyến khích kịp thời những thành tích đạt được.

- Đảm bảo công khai dân chủ. Đoàn kết trong nội bộ cơ quan.

2. Kiểm tra chuyên đề

2.1. Kiểm tra một số nội dung trong mục 1 (Kiểm tra nhà trường);

2.2. Kiểm tra các tổ chức, hoạt động của nhà trường;

2.3. Kiểm tra theo các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

*. Yêu cầu: Nắm chắc kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy và giáo dục của các khối lớp, của nhà trường để có kế hoạch kiểm tra chuyên đề phù hợp với từng thời điểm với mục tiêu trọng tâm của công tác quản lý và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác kiểm tra chuyên đề cần được tiến hành theo kế hoạch.

*. Chỉ tiêu: Kiểm tra 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

*. Biện pháp:

- Lập kế hoạch kiểm tra từng chuyên đề, từng khối lớp, từng tháng, từng thời điểm trong năm học. Nêu cao ý thức tự giác trong giảng dạy và giáo dục của mỗi giáo viên, tránh tư tưởng làm cho xong việc, làm đối phó.

- Tổ chức, rút kinh nghiệm sau mỗi chuyên đề điều chỉnh nội dung, phương pháp đối với từng khối, tổ và cả hội đồng sư phạm.

- Đây chính là biện pháp tốt nhất để nắm được trình độ giáo viên đồng thời mỗi giáo viên cũng được học hỏi, sửa chữa những nhược điểm của mình, giúp giáo viên nâng cao tay nghề đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Động viên khích lệ điều chỉnh kịp thời với giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục.

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

3.2. Thực hiện quy chế chuyên môn

- Hồ sơ của giáo viên theo điều lệ trường;

- Kiểm tra thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư hướng dẫn 30/2014/TT-BGD&ĐT;

3.3. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn tay nghề

- Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn của các cấp tổ chức, dự sinh hoạt chuyên môn của trường, tổ, nhóm; dự giờ của đồng nghiệp, tự nghiên cứu, học tập (thể hiện qua hồ sơ, đánh giá ý thức phấn đấu của cá nhân);

- Việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học;

- Việc đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Kiểm tra thông qua dự giờ lên lớp kết hợp với việc tiếp thu kiến thức của học sinh.

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

- Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác;

- Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đột xuất.

*. Chỉ tiêu: Cả năm kiểm tra toàn diện 5/22 cán bộ, giáo viên, công viên chức.

Tổ 2+3: 3 đồng chí.

Tổ 4+5: 2 đồng chí.

Dự kiến xếp loại như sau: Loại tốt: 3/5đồng chí

Loại khá: 2/5 đồng chí.

*. Biện pháp:

- Lập kế hoạch thanh tra cụ thể từng tháng, khối lớp vào thời gian nào của tháng.

- Giáo viên được học tập về các tiêu chuẩn đánh giá các yêu cầu kiểm tra theo thông tư 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 về hướng dẫn thanh tra nhà trường, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. Từ đó giáo viên có ý thức chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình.

- Ban thanh tra có kế hoạch sắp xếp thời gian phù hợp để tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm cụ thể đối với từng giáo viên được kiểm tra để giúp giáo viên nắm vững nội dung chương trình, SGK, đặc biệt là việc đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học...

- Sắp xếp thời gian kiểm tra toàn diện phù hợp để giáo viên trong cùng khối dự giờ rút kinh nghiệm phục vụ trực tiếp cho bài giảng của đồng nghiệp.

- Ban thanh tra có lịch sinh hoạt vào cuối tuần của từng tháng để đánh giá giúp kinh nghiệm công tác kiểm tra của tháng trước và triển khai (điều chỉnh) kế hoạch tháng sau.

4. Kiểm tra học sinh

- Kiểm tra về tổ chức lớp học theo điều lệ trường tiểu học;

- Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong điều lệ trường học tiểu học;

- Kiểm tra theo nội quy, quy định của trường, lớp, các tổ chức trong nhà trường;

- Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra của nhà trường năm học 2014- 2015 từ đầu tháng 9/2014.

2. Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2014- 2015 của nhà trường sau khi xây dựng xong, Hiệu trưởng tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của nhà trường.

3. TriÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra trong nhµ tr­êng theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Ngoài các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, tùy tình cụ thể trong quá trình chỉ đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ năm học, hiệu trưởng nhà trường có các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các tổ khối, cá nhân trong nhà trường nhằm giải quyết KNTC.

3. Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng, cá nhân trong nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của đơn vị và kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả cao.

4. Báo cáo công tác kiểm tra vào đầu tháng 1/2015.

5. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra cả năm học vào cuối tháng 5/2015.

KÕt luËn chung

Ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra trong nhµ tr­êng nh»m gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, néi quy, quy chÕ chuyªn m«n cña ngµnh. ViÖc thùc hiÖn quyÒn lîi chÕ ®é ®èi víi gi¸o viªn còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong nhµ tr­êng. §ång thêi lµm tèt tr¸ch nhiÖm tham m­u cho hiÖu tr­ëng trong viÖc thùc hiÖn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ë c¬ së, kh«ng ®Ó x¶y ra viÖc kiÖn c¸o kÐo dµi, v­ît cÊp ®¬n vÞ... gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô n¨m häc 2014- 2015 ®· ®Ò ra.

N¬i nhËn:

- Phßng GD&§T Duy Tiªn

- Phã hiÖu tr­ëng

- L­u: VP

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hướng

(đã kí)

Phô lôc

mèc thêi gian vµ nh÷ng c«ng viÖc chÝnh

Thời gian

Nội dung kế hoạch

Phõn cụng thực hiện

Ghi chỳ

9/2014

- Lập kế hoạch kiểm tra.

- Kiểm tra việc thực hiện, lên chương trình kế hoạch giảng dạy của khối.

- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

- Kiểm tra CSVC, SGK, thiết bị dạy học, đồ dùng học tập của học sinh.

- Cán bộ thư viện.

- Kiểm tra về điều tra tập hợp số liệu hồ sơ phổ cập GDTHĐĐT.

- PHT, Giáo viên

10/2014

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 1 GV (Đ/c Trần Thị Duyến - Lớp 2B).

- BGH, CT công đoàn, Tổ trưởng 2+3, Giáo viên:

Trần Thị Duyến

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- PHT, Giáo viên

- Kiểm tra việc triển khai dạy buổi 2 và công tác bồi dưỡng HS Giỏi, rèn luyện viết chữ đẹp GV và HS (Thời gian, chương trình, nội dung.)

- BGH, Giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên dạy học sinh giỏi

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề giảng dạy của giáo viên.

- BGH, Giáo viên

11/2014

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 1 GV (Đ/c Nguyễn Văn Sỹ - GV thể dục)

- BGH, CT công đoàn, Tổ trưởng2+3.

- Giáo viên

Nguyễn Văn Sỹ

- Kiểm tra thi chất lượng giáo dục 8 tuần.

-BGH, Giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề VSCĐ, bồi dưỡng HS Giỏi, phụ đạo HS yếu.

- BGH, Giáo viên

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề giảng dạy của giáo viên giảng dạy môn hát nhạc, mỹ thuật, thể dục.

-BGH, Giáo viên âm nhạc, thể dục, mỹ thuật.

12/2013

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 1 GV (Đ/c Lê Thị Thúy Quỳnh- Lớp 5B)

- BGH, Tổ trưởng 4+5, Giáo viên: Lê Thị Thúy Quỳnh

- Kiểm tra chuyên đề về sử dụng và làm ĐDDH

- BGH, Giáo viên

- Kiểm tra về bồi dưỡng học sinh giỏi khối 3,4,5.

- BGH, CT Công đoàn Giáo viên dạy học sinh Giỏi

- Kiểm tra về luyện viết chữ đẹp GV và HS.

- BGH, Giáo viên

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề giảng dạy của giáo viên.

- BGH, Giáo viên

- Kiểm tra về công tác Đội , sao nhi đồng.

- BGH, CT Công đoàn TPT Đội.

01/2015

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 1 giáo viên (Đ/c Đàm Thị Thu Hằng- Lớp 3B)

- BGH, Tổ trưởng 2+3, Giáo viên: Đàm Thị Thu Hằng

- Kiểm tra chất lượng giáo dục đánh giá xếp loại học sinh hết học kỳ I.

- BGH, Giáo viên

- Kiểm tra việc luyện tập TDTT, cờ vua, bóng bàn.

- BGH, Giáo viên thể dục

- Kiểm tra công tác bồi dưỡng HSG khối 3,4,5 và luyện viết chữ đẹp của HS.

- BGH, Giáo viên

- Kiểm tra toàn diện của một số lớp có phong trào tốt, còn hạn chế ở một số mặt hoạt động.

BGH, giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Báo cáo công tác kiểm tra HKI.

02/2015

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 1 giáo viên (Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hạnh- lớp 4B).

- BGH, Tổ trưởng 4+5, Giáo viên:

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề giảng dạy - thực hiện chương trình lớp 1,2,3,4,5

-BGH, Giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề lớp chủ nhiệm và bồi dưỡng HS Giỏi, luyện viết chữ đẹp của GV và HS .

-BGH, Giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề về quản lý sách và thiết bị về thực hiện quy chế chuyên môn lần 2.

- BGH, Cán bộ thư viện.

03/2015

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề về Phổ cập GDTHĐĐT.

- PHT, Giáo viên

- Kiểm tra chất lượng giáo dục 24 tuần.

-BGH, Giáo viên

04/2015

- Kiểm tra hành chính về chuyên đề giảng dạy của giáo viên.

-BGH, Giáo viên

- Kiểm tra về thu chi tài chính.

- Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ, ban thanh tra ND.

- Kiểm tra nền nếp học tập của HS và VSCĐ.

-BGH, Giáo viên

05/2015

- Kiểm tra việc hoàn thành chương trình và ôn tập cuối năm K1 - K5.

- Kiểm tra chất lượng giáo dục cuối năm, đánh giá xếp loại HS vào hồ sơ HS.

-BGH, Giáo viên

- Kiểm tra công tác thi đua. Viết báo cáo tổng kết công tác thanh tra cả năm của trường.

Thêi gian

Néi dung kÕ ho¹ch

Phân công thực hiện

Ghi chú

9/2014

- LËp kÕ ho¹ch kiÓm tra.

- KiÓm tra viÖc thùc hiÖn, lªn ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y cña khèi.

- Tæ tr­ëng, tæ phã chuyªn m«n.

- KiÓm tra CSVC, SGK, thiÕt bÞ d¹y häc, ®å dïng häc tËp cña häc sinh.

- C¸n bé th­ viÖn.

- KiÓm tra vÒ ®iÒu tra tËp hîp sè liÖu hå s¬ phæ cËp GDTH§§T.

- PHT, Gi¸o viªn

10/2014

- KiÓm tra ho¹t ®éng s­ ph¹m 1 GV (§/c TrÇn ThÞ DuyÕn - Líp 2B).

- BGH, CT c«ng ®oµn, Tæ tr­ëng 2+3, Gi¸o viªn:

TrÇn ThÞ DuyÕn

- KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n.

- PHT, Gi¸o viªn

- KiÓm tra viÖc triÓn khai d¹y buæi 2 vµ c«ng t¸c båi d­ìng HS Giái, rÌn luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp GV vµ HS (Thêi gian, ch­¬ng tr×nh, néi dung.)

- BGH, Gi¸o viªn chñ nhiÖm líp vµ c¸c gi¸o viªn d¹y häc sinh giái

- KiÓm tra hµnh chÝnh vÒ chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn.

- BGH, Gi¸o viªn

11/2014

- KiÓm tra ho¹t ®éng s­ ph¹m 1 GV (§/c NguyÔn V¨n Sü - GV thÓ dôc)

- BGH, CT c«ng ®oµn, Tæ tr­ëng2+3.

- Gi¸o viªn

NguyÔn V¨n Sü

- KiÓm tra thi chÊt l­îng gi¸o dôc 8 tuÇn.

-BGH, Gi¸o viªn

- KiÓm tra chuyªn ®Ò VSC§, båi d­ìng HS Giái, phô ®¹o HS yÕu.

- BGH, Gi¸o viªn

- KiÓm tra hµnh chÝnh vÒ chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn gi¶ng d¹y m«n h¸t nh¹c, mü thuËt, thÓ dôc.

-BGH, Gi¸o viªn ©m nh¹c, thÓ dôc, mü thuËt.

12/2013

- KiÓm tra ho¹t ®éng s­ ph¹m 1 GV (§/c Lª ThÞ Thóy Quúnh- Líp 5B)

- BGH, Tổ trưởng 4+5, Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thóy Quúnh

- KiÓm tra chuyªn ®Ò vÒ sö dông vµ lµm §DDH

- BGH, Gi¸o viªn

- KiÓm tra vÒ båi d­ìng häc sinh giái khèi 3,4,5.

- BGH, CT Công đoàn Gi¸o viªn d¹y häc sinh Giái

- KiÓm tra vÒ luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp GV vµ HS.

- BGH, Gi¸o viªn

- KiÓm tra hµnh chÝnh vÒ chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn.

- BGH, Gi¸o viªn

- KiÓm tra vÒ c«ng t¸c §éi , sao nhi ®ång.

- BGH, CT Công đoàn TPT §éi.

01/2015

- KiÓm tra ho¹t ®éng s­ ph¹m 1 gi¸o viªn (§/c §µm ThÞ Thu H»ng- Líp 3B)

- BGH, Tổ trưởng 2+3, Gi¸o viªn: §µm ThÞ Thu H»ng

- KiÓm tra chÊt l­îng gi¸o dôc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh hÕt häc kú I.

- BGH, Gi¸o viªn

- KiÓm tra viÖc luyÖn tËp TDTT, cê vua, bãng bµn.

- BGH, Gi¸o viªn thÓ dôc

- KiÓm tra c«ng t¸c båi d­ìng HSG khèi 3,4,5 vµ luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp cña HS.

- BGH, Gi¸o viªn

- KiÓm tra toµn diÖn cña mét sè líp cã phong trµo tèt, cßn h¹n chÕ ë mét sè mÆt ho¹t ®éng.

BGH, gi¸o viªn chñ nhiÖm líp.

- B¸o c¸o c«ng t¸c kiÓm tra HKI.

02/2015

- KiÓm tra ho¹t ®éng s­ ph¹m 1 gi¸o viªn (§/c NguyÔn ThÞ Thóy H¹nh- líp 4B).

- BGH, Tổ trưởng 4+5, Gi¸o viªn:

NguyÔn ThÞ Thóy H¹nh

- KiÓm tra hµnh chÝnh vÒ chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y - thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh líp 1,2,3,4,5

-BGH, Gi¸o viªn

- KiÓm tra chuyªn ®Ò líp chñ nhiÖm vµ båi d­ìng HS Giái, luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp cña GV vµ HS .

-BGH, Gi¸o viªn

- KiÓm tra chuyªn ®Ò vÒ qu¶n lý s¸ch vµ thiÕt bÞ vÒ thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n lÇn 2.

- BGH, C¸n bé th­ viÖn.

03/2015

- KiÓm tra hµnh chÝnh vÒ chuyªn ®Ò vÒ Phæ cËp GDTH§§T.

- PHT, Gi¸o viªn

- KiÓm tra chÊt l­îng gi¸o dôc 24 tuÇn.

-BGH, Gi¸o viªn

04/2015

- KiÓm tra hµnh chÝnh vÒ chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn.

-BGH, Gi¸o viªn

- KiÓm tra vÒ thu chi tµi chÝnh.

- HiÖu tr­ëng, kÕ to¸n, thñ quü, ban thanh tra ND.

- KiÓm tra nÒn nÕp häc tËp cña HS vµ VSC§.

-BGH, Gi¸o viªn

05/2015

- KiÓm tra viÖc hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh vµ «n tËp cuèi n¨m K1 - K5.

- KiÓm tra chÊt l­îng gi¸o dôc cuèi n¨m, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i HS vµo hå s¬ HS.

-BGH, Gi¸o viªn

- KiÓm tra c«ng t¸c thi ®ua. ViÕt b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c thanh tra c¶ n¨m cña tr­êng.

Tác giả:

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải