tin tức-sự kiện

Trường tiểu học Duy Hải với mô hình lớp học VNEN
Năm học 2014- 2015 trường tiểu học Duy Hải đã xây dựng 100% các lớp học theo mô hình lớp học VNEN.
Tác giả: Thanh Huyền

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải