tin tức-sự kiện

Tổng kết hội thi Giáo viên Giỏi cấp trường Năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2015- 2016, trường Tiểu học Duy Hải tiến hành tổ chức hội thi “Giáo viên Giỏi cấp trường năm học 2015- 2016”.

Ban giám hiệu trường Tiểu học Duy Hải đã xây dựng chương trình nội dung của hội thi. Mục đích, yêu cầu của hội được xác định nhằm: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời qua Hội thi nhằm khuyến khích động viên, tạo cơ hội mỗi thầy cô giáo tự học, sáng tạo và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Căn cứ vào thực tế tiết dạy để đánh giá thực trạng của đội ngũ giáo viên trong nhà trường, trên cơ sở đó ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên.

Hội thi “Giáo viên Giỏi cấp trường năm học 2015- 2016”. Thực sự bổ ích, thiết thực, tạo cơ hội cho giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kích lệ tính sáng tạo, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014 của Bộ GD&ĐT. Hội thi là cơ hội để mỗi đồng chí giáo viên thể hiện được năng lực, sở trường của mình, đồng thời cũng là dịp để cho mỗi giáo viên có cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm trong giảng dạy.

I. Về số lượng giáo viên dự thi
- Giáo viên dự thi: 22

- Kết quả đạt được :

Loại Giỏi: 19/22 = 86,4%

Loại Khá: 3/22 = 13,4

II. Đánh giá kết quả hội thi

Theo Điều lệ, GV dự thi phải thực hiện 3 nội dung thi gồm:

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Nội dung thi này được đánh giá theo thang điểm 10 và do 2 giám khảo chấm độc lập. Người dự thi phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên ở nội dung thi này.

- Bài thi kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn và kiến thức hiểu biết về chủ trương, đướng lối, định hướng đổi mới GD và các nội dung chỉ đạo của ngành GD. Nội dung thi này được đánh giá theo thang điểm 10 và do 2 giám khảo chấm độc lập. Người dự thi phải đạt tối thiểu 8 điểm trở lên ở nội dung thi này.

- Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi, trong 2 tiết có 1 GV tự chọn, 1 tiết bốc thăm. Bài thi giảng được 2 giám khảo đánh giá, cho điểm độc lập. Giáo viên được công nhận Giáo viên Giỏi cấp trường thi phải đạt tối thiểu 1 tiết dạy Giỏi, một tiết dạy Khá hoặc 2 tiết dạy Giỏi.

1. Nhận xét, đánh giá kết quả nội dung thi Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN)
* Ưu điểm:

- 100% GV dự thi có SKKN và nộp đúng thời gian. Các SKKN được đóng bìa cẩn thận, được đánh máy và có nhiều cố gắng trong việc trình bày.

- Các SKKN được rút ra từ thực tế công tác giảng dạy và giáo dục của giáo viên. Tùy mức độ đã phần nào thể hiện được những suy nghĩ, ý tưởng cải tiến, sáng tạo, đổi mới về phương pháp, cách thức giảng dạy nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn. Một số SKKN tương đối thiết thực, có thể áp dụng, nhân rộng vào thực tế công tác giảng dạy trong nhà trường.

* Nhược điểm:

- Một số SKKN giải pháp còn chung chung chưa sáng tạo, chưa có sức thuyết phục, chưa nêu được hướng mới, hiệu quả đạt được trong các SKKN chưa được thể hiện rõ ràng. Thời gian nghiên cứu hầu hết ngắn, số liệu chứng minh ít, còn nặng về lý thuyết nên sức thuyết phục chưa cao.

2. Nhận xét, đánh giá kết quả nội dung bài thi viết kiểm tra năng lực

Nhìn chung GV nắm vững và kiến thức chuyên môn

3. Nhận xét đánh giá nội dung tiết dạy

* Ưu điểm:

- Các tiết dạy đều đảm bảo mục tiêu, nhẹ nhàng, giảng dạy kiến thức có hệ thống.

- Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy nhẹ nhàng, hiệu quả.

- Một số tiết dạy vận dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” và mô hình dạy học VNEN tích cực đạt hiệu quả cao.

- Trong các tiết dạy giáo viên đổi mới trong đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.

- Đa số các tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ giáo viên dùng nhiều hình ảnh, video clip, hiệu ứng âm thanh, tạo được hứng thú cho học sinh.

- Các tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học phong phú, thiết thực và hiệu quả. Giáo viên sử dụng bảng tương tác khá thành thạo.

- Học sinh tích cực chủ động tiếp thu bài học, kỹ năng trình bày, nhận xét, nêu ý kiến rất tốt, hợp tác tốt, nhịp nhàng với giáo viên qua các hoạt động.

- Giáo viên xác định được vị trí mục tiêu, chuẩn kiến thức và kĩ năng, nội dung trọng tâm của bài. Nội dung học tập được giáo viên cập nhật thêm những vấn đề xã hội, ứng dụng thực tế đời sống xung quanh của học sinh, giáo dục kỹ năng sống

- Đa số giáo viên có tác phong sư phạm chuẩn mực, tự tin, gần gũi học sinh.

* Nhược điểm:

- Giáo viên còn làm việc nhiều, chưa tạo điều kiện cho tất cả học sinh tham gia hoạt động.

- Một số giáo viên đầu tư tiết dạy chưa sâu, chưa áp dụng đổi mới phương pháp, tiết học tẻ nhạt hoặc chưa khai thác vốn sống của học sinh.

- Một số tiết dạy giáo viên phân bố thời gian cho từng hoạt động chưa hợp lý, giao việc cần rõ ràng để học sinh nắm được yêu cầu của giáo viên.

- Một số tiết dạy giáo viên chưa quan tâm đến lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, chưa kiểm tra kết quả học tập của học sinh kịp thời.

Hội thi Giáo viên dạy giỏi trường Tiểu học Duy Hải năm học 2015- 2016 đã kết thúc. Qua hội thi cũng đã đẩy mạnh phong trào vận dụng đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực có hiệu quả, nhất là phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dạy học theo mô hình VNEN; cũng là dịp để giáo viên nắm lại nội dung các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của ngành, Thông tư 30/2014 của Bộ GD&ĐT. Đồng thời cũng đã tìm ra được những nhân tố tích cực trong đội ngũ nhà giáo đang ngày đêm miệt mài trong sự nghiệp trồng người.

Tác giả: Vũ Thị Thu Hoài

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải