tin tức-sự kiện

Đại hội Liên đội tiểu học Duy Hải
Liên đội trường tiểu học Duy Hải đã tiến hành Đại hội Liên đội nhiệm kì 2014- 2015.
Đại hội đã diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn thể các bạn đội viên trong liên Đội và đã bình chọn được 9 gương mặt Xuất sắc vào BCH Liên đội mới:
1. Lê Việt Thắng - 5A
2. Trần Quỳnh Nhi - 5A
3. Phạm Hương Giang - 5A
4. Lê Thanh Trà - 5B
5. Vũ Quốc Huy - 5C
6. Phạm Huyền Trang - 5C
7. Trần Đức Long - 4A
8. Nguyễn Thu Phương - 4B
9. Nguyễn Đình Thái Dương - 4C
Tác giả: Thái Dương 4C

Xem thêm

Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải