Tổ chức

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
  • Email: thduyhaidt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0351.3835200
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Văn Hướng Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: nvhuong65c1dh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0984577159
2
Họ tên: Vũ Thị Thu Hoài Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: vtthoai73c1dh@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0351.3835200
Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải