Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Só 112/TB-SGDĐT
Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2018... Chi tiết
2018-01-25
150/SGD&ĐT-TH
V/v hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ... Chi tiết
2016-12-16
1814/SGDĐT-CTTT
V/v kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông ... Chi tiết
2016-12-12
1793/SGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn nhập số liệu EQMS năm học 2016-2... Chi tiết
2016-12-08
CV số 1764/SGDĐT-TCCB
V/v tổ chức Hội thi 'Cô giáo tài năng duyên ... Chi tiết
2016-11-30
TT22/2016/TT-BGDĐT
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy đ... Chi tiết
2016-09-28
Số: 27 /PGDĐT-BĐHTĐAII Duy Tiên, ngày 16 tháng 3 năm 2015 V/v: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tiêu đề án 2 nhân ngày 26/3
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tiêu đề ... Chi tiết
2015-03-16
Nghị đinh 27/2015/NĐ-CP
, Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo ... Chi tiết
2015-03-10
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
Hội thi tổng phụ trách Giỏi huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Tài năng tiếng Anh-Trần Quỳnh Nhi
Giao lưu Tài năng Tiếng Anh cụm 3- Huyện Duy Tiên
Trường Tiểu học Duy Hải với hội thi Tổng phụ trách giỏi huyện Duy Tiên 5-2015
Đại hội Liên đội trường tiểu học Duy Hải