Điểm báo

Công khai quyết toán ngân sách năm 2018, 2019

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY MINH

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Duy Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2019

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

(Có biểu mẫu công khai ngân sách đính kèm)

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 10 tháng 02 năm 2019

Tại: Trường Tiểu học Duy Minh - xã Duy Minh - huyện Duy Tiên

1 .Đ/c Chu Thị Hạnh - Hiệu trưởng trường TH Duy Minh

2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung - Hiệu phó trường TH Duy Minh

3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - Kế toán trường TH Duy Minh

4. Đ/c Trần Thị Hà - Thủ quỹ trường TH Duy Minh

5. Đ/c Nguyễn Như Nguyệt - Ban Thanh tra nhân dân trường TH Duy Minh

6. Đ/c Lê Văn Hải - CT Công đoàn trường TH Duy Minh

Lập biên bản về việc niêm yết công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước được cấp năm 2018 của Trường Tiểu học Duy Minh - xã Duy Minh - huyện Duy Tiên bằng hình thứcniêm yếttại trụ sở làm việc.

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 8 h ngày 10 tháng 02 năm 2019

Thực hiện niêm yết công khai số liệu quyết toánnguồn ngân sách được cấp năm 2018 củaTrường Tiểu học Duy Minh niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục trong thời gian 90 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

Biên bản lập xong hồi 9h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Chu Thị HạnhTác giả:

Xem thêm

Khai giảng
Khoa hoc