Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ Trường Tiểu học Duy Minh - Năm học 2019 - 2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY MINH

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của trường Tiểu học Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh HàNam

Năm học 2019 - 20120

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo


Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế,hợp đồnglàm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN


Dưới TCCN

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

33

28

5

23

7

3

I

Giáo viên

29

26

3

21

7

1

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

6

6


6

1

Mĩ thuật

1

1

1

2

Thể dục

2

2


2

3

Âm nhạc

1

1

1

4

Tiếng nước ngoài

2

2

2

5

Tin học
II

Cán bộ quản lý

2

1

1

1

Hiệu trưởng

1

1

1


2

Phó hiệu trưởng

1

1

1

III

Nhân viên

2

2

2

1

Nhân viên kế toán

1

1

1

2

Nhân viên y tế

1

1

1

Duy Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị


Bạch Tường Vân

Tác giả:

Xem thêm

Khai giảng
Khoa hoc