Điểm báo

Công khai thông tin tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Duy Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2019


KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 – 2020

Căn cứ Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30/12/2010.

Căn cứ Công văn số 48/GD&ĐT-GDTH, ngày 10/5/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019- 2020;

Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Duy Minh.

Trường Tiểu học Duy Minh xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích:

- Huy động 100% trẻ sinh năm 2013 trên địa bàn xã Duy Minh ra lớp 1.

- Huy động 100% trẻ khuyết tật trên địa bàn xã ra lớp. 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày.

- Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

2. Yêu cầu:

- Điều tra chính xác số trẻ trên địa bàn xã Duy Minh chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2019- 2020. Báo cáo về Phòng GD&ĐT kịp thời.

- Đảm bảo 100% học sinh học 2 buổi/ ngày.

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh thể hiện rõ: chỉ tiêu được tuyển, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển, hình thức tuyển sinh trực tiếp.

- Thực hiện tuyên truyền phổ biến công khai các thông tin về các công tác tuyển sinh của huyện, của trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh đến tuyển sinh.

- Không thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.

II. Nội dung:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học 2019 - 2020, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là: 191 học sinh/ 6 lớp.

2. Tuyến tuyển sinh

Là tất cả học sinh thuộc tất cả các thôn trên địa bàn xã Duy Minh.

3. Đối tượng

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh hoặc giấy xác nhận tạm trú tại địa bàn của công an xã.

- Độ tuổi dự tuyển: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) thuộc khu vực tuyển sinh nhà trường, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin học (mẫu của PGD).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu xác nhận).

5. Phương thức tuyển sinh

a. Phương thức: Trực tiếp.

b. Thời gian hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện: Cha mẹ học sinh được hướng dẫn quy trình, thời gian đăng kí tuyển sinh cho con được thông báo tại bảng tin của trường và được đọc trên đài phát thanh của UBND xã: từ 25 tháng 5 năm 2019 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019. Cụ thể:

* Học sinh đã hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi:

- Cha mẹ học sinh nhận Giấy chứng nhận của con tại trường Mầm non đã tham gia học tập năm học 2018- 2019: từ ngày 25/5/ 2019 đến ngày 15/8/2019.

Nhà trường cử 6 đ/c giáo viên, nhân viên hỗ trợ:

+ Nguyễn Thị Kim Thuý 0978199365

+ Tống Thị Ngọc Lan 01688227623

+ Nguyễn Thị Phương Thảo 0947925498

+ Nguyễn Thị Hoàn 01699612999

+ Nguyễn Thị Thanh Tú 01223389346

+ Nguyễn Hương Giang 01693845939

6. Thời gian, địa điểm tuyển sinh

- Thời gian: Đăng kí tuyển sinh từ ngày 05/6/2019 đến ngày 15/8/2019 (Buổi sáng từ 7h00 đến 10h30; Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00)

- Địa điểm nhận hồ sơ đăng kí tuyển sinh:

+ Tại văn phòng trường Tiểu học Duy Minh.

+ Điện thoại liên lạc khi cần được hỗ trợ: 0902084315

III. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng tuyển sinh: Gồm

1. Bà: BạchTường Vân - Hiệu trưởng - Trưởng ban;

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Dung - Phó hiệu trưởng - Phó trưởng ban;

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân - Giáo viên - Thư kí;

4. Bà: Nguyễn Thị Kim Thuý - Giáo viên dạy lớp 1 - Uỷ viên;

5. Bà: Tống Thị Ngọc Lan - Giáo viên dạy lớp 1 - Uỷ viên.

6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giáo viên dạy lớp 1 - Ủy viên

7. Bà: Nguyễn Thị Hoàn - Giáo viên dạy lớp 1 - Uỷ viên;

8. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tú - Giáo viên dạy lớp 1 - Ủy viên;

9. Bà: Nguyễn Hương Giang - Ủy viên;

10. Bà: Lê Lan Anh - Giáo viên - Ủy viên;

11. Bà: Phạm Thị Lụa - Giáo viên - Ủy viên;

12. Bà: Dương Thị Hạnh - Giáo viên - Ủy viên;

13. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân - Giáo viên - Ủy viên;

14. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Giáo viên - Uỷ viên;

15. Bà: Dương Thị Hồng Hạnh - Giáo viên - Ủy viên;

16. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Kế toán - Ủy viên.

2. Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh

2.1. Bà Bạch Tường Vân - Hiệu trưởng - Trưởng ban:

- Xây dựng, trình Phòng GD-ĐT phê duyệt kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường với cha mẹ học sinh.

- Thông báo, công khai, tuyên truyền về kế hoạch, thông báo tuyển sinh vào lướp 1 của trường đã được Phòng GD-ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2019-2020 đúng quy định.

- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công,

- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh của đơn vị.

2.2. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng ban: - Thông báo tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 đến cha mẹ học sinh, đăng tải thông báo tuyển sinh lên website của trường.

- Tổ chức, hướng dẫn công tác tuyển sinh trong trường.

- Tổng hợp danh sách học sinh, lên thống kê, báo cáo.

2.3. Các cán bộ giáo viên tham gia tuyển sinh:

- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ phụ huynh, đối chiếu giấy khai sinh với bản chính, lập danh sách tuyển trong ngày trực.

- Trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học theo đúng kế hoạch.

- Lưu biên bản và hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Duy Minh năm học 2019 - 2020. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng theo số điện thoại 0902084315 để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Duy Tiên (để phê duyệt);

- UBND xã (để phối hợp);

- Các bộ phận nhà trường (để thực hiện);

- Lưu: VT, H/sơ TS.

HIỆU TRƯỞNG


Bạch Tường Vân

Tác giả:

Xem thêm

Khai giảng
Khoa hoc