tin tức-sự kiện

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 MỚI

Để chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa mới, thực hiện quy định của Bộ GD&ĐT, các trường tiểu học trên cả nước đang tiến hành quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới. Ngày 3/3/2020, trường Tiểu học Duy Minhtổ chức cho cán bộ giáo viên nghiên cứu, đánh giá sách giáo khoa lớp 1 theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ trưởng BộGD&ĐT.

Sau khi nghe giới thiệu về quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, các cán bộ giáo viên cùng nghiên cứu sách và trao đổi thảo luận về cấu trúc, nội dung 5 bộ sách lớp 1 trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ GD&ĐT thẩm định.

Các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới, bao gồm:

1. Bộ sách giáo khoa lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Với thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống”, bộ sách giáo khoa được biên soạn theo mô hình hiện đại, chú trọng vai trò của kiến thức, nhưng kiến thức cần được kết nối với cuộc sống.

2. Bộ sách giáo khoa lớp 1 Cùng học để phát triển năng lực(Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Sách được biên soạn với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng có thể phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Những nhiệm vụ học tập trong từng bài học góp phần phát triển năng lực chung, đồng thời phát triển năng lực chuyên môn.

3. Bộ sách giáo khoa lớp 1 Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Triết lý của bộ sách “Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục” được giải thích: Bình đẳng trong việc tạo cơ hội tiếp cận tri thức như nhau; phù hợp với năng lực nhận thức khác nhau; cơ hội phát triển năng lực như nhau. Dân chủ trong việc tạo dựng môi trường giáo dục mà ở đó học sinh và giáo viên được: tự chủ trong học tập; tự do trong sáng tạo; chủ động trong giải quyết vấn đề.

4. Bộ sách giáo khoa lớp 1 Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Bộ sáchChân trời sáng tạohàm ẩn ý nghĩa về sự rộng mở của một thế giới tri thức, sự vô hạn của kiến thức khoa học và công nghệ, sự bao la của thế giới nghệ thuật và hướng đến những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại. Bộ sách không chỉ là nơi chuyển tải tri thức mà còn gợi mở, truyền cảm hứng để các em học sinh tìm tòi, khám phá, sáng tạo và chinh phục…

5. Bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

Bộ sách “Cánh diều” được biên soạn và hợp tác giữa 2 nhà xuất bản gồm Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM. Bộ sách mang ý nghĩa gắn liền với tuổi thơ với mong ước mang ước mơ của học sinh bay xa nhưng mang hy vọng của phụ huynh đến gần và mang niềm khát khao của thầy cô giáo, những nhà khoa học làm trong công tác giáo dục trở thành hiện thực. Bộ sách “Cánh diều” đi theo định hướng mới là phát triển năng lực và kế thừa hầu hết những điểm mạnh của bộ sách giáo khoa hiện hành.

Nhìn chung các bộ sách đều khá tốt về nội dung và hình thức sách, phù hợp với học sinh lớp 1. Trên cơ sở nghiên cứu, nhận xét những ưu điểm và hạn chế của từng cuốn sách, cán bộ giáo viên của nhà trường sẽ có những tham vấn cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của trường thời gian tới sẽ lựa chọn sách giáo khoa phù hợp nhất với đơn vị mình.

Một số hình ảnh về hoạt động nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới của trường Tiểu học Duy Minh:

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung

Xem thêm

Khai giảng
Khoa hoc