tin tức-sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn về Dạy học môn Toán cấp Tiểu học theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới

Thực hiện Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019, ngày 6/10/2018, Trường Tiểu học Duy Minh đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề Dạy học môn Toán cấp Tiểu học theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Mục đích của buổi sinh hoạt chuyên môn là giúp cho cán bộ giáo viên tiếp cận và nắm bắt những nội dung đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới, tìm hiểu kĩ thuật thiết kế bài tập đánh giá năng lực môn Toán của học sinh tiểu học theo 4 mức độ vận dụng, có khả năng thiết kế bài tập đánh giá năng lực môn Toán đối với học sinh lớp mình phụ trách, tăng cường năng lực tự học, có ý thức thực hiện vận dụng đổi mới dạy học môn Toán trong quá trình dạy học.

Tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn có đông đủ các cán bộ giáo viên trong trường. Buổi sinh hoạt chuyên môn diễn ra sôi nổi, hiệu quả. Các nội dung chính được đề cập trong buổi sinh hoạt chuyên môn là:

1. Tìm hiểu về định hướng đổi mới đối với môn Toán trong chương trình giáo dục phổ thông mới

- Những thay đổi của môn Toán ở chương trình phổ thông mới:

+ Nội dung chương trình môn Toán ở chương trình phổ thông mới sẽ tinh giản nhiều so với chương trình hiện hành. Chú trọng tính ứng dụng thiết thực, gắn kết với đời sống thực tế.

+ Nội dung chương trình được xây dựng theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh: Từ dạy học chỉ chú trọng cung cấp kiến thức chuyển sang định hướng dạy học phát triển năng lực học sinh là xu thế tất yếu của đổi mới phương pháp dạy học.

+ Phát triển các năng lực chung (Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo), các năng lực toán học (tính toán, tư duy và lập luận toán học; giải quyết vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học Toán).

+ Phát triển những phẩm chất chung (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và những phẩm chất mà giáo dục toán học đem lại (tính kỷ luật, kiên trì, độc lập, sáng tạo, hợp tác; thói quen tự học, hứng thú và niềm tin trong học Toán).

- Học sinh có hoạt động trải nghiệm Toán học:

+ Các hoạt động trải nghiệm toán học cho học sinh ở từng lớp, giúp các em vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ đã được tích lũy từ giáo dục toán học và kinh nghiệm của bản thân vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

+ Tổ chức các trò chơi toán học, câu lạc bộ toán học, cuộc thi về Toán; Ra báo tường (hoặc nội san) về Toán; giao lưu với học sinh có năng khiếu toán,...

- Giảm nhẹ yêu cầu về giải bài tập, không đưa vào các dạng bài tập mẹo mực, lắt léo. Những bài tập như thế (về cơ bản) chỉ để phục vụ việc thi cử chứ không giúp hình thành và phát triển năng lực cho người học. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan hiện nay và phản ứng của dư luận xã hội về việc con em học toán vô cùng vất vả mà không biết để làm gì.

- Chương trình môn Toán mới đòi hỏi giáo viên phải thay đổi phương pháp giáo dục. Mục tiêu, nội dung chương trình được xây dựng theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực, vì thế phương pháp dạy học cũng phải thay đổi cho phù hợp, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh và chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập của từng cá nhân.

2. Hướng dẫn kĩ thuật thiết kế bài tập đánh giá năng lực môn Toán của học sinh tiểu học

2.1. Các mức độ vận dụng trong môn Toán

- Mức 1: Gồm các bài toán, nhằm kiểm tra lí thuyết hoặc chỉ vận dụng 1 kĩ năng toán học khi giải.

- Mức 2: Gồm các bài toán, yêu cầu HS phải tích hợp 2 kiến thức hoặc kĩ năng để thực hiện lời giải.

- Mức 3: Gồm các bài toán, yêu cầu HS phải tích hợp một số kĩ năng để tìm ra lời giải.

- Mức 4: Gồm các bài toán, yêu cầu HS vận dụng hiểu biết về toán học để xử lý tình huống trong thực tế cuộc sống.

2.2. Tiêu chí đánh giá năng lực môn Toán

- Đánh giá kiến thức HS đã tích lũy được trong quá trình học tập.

- Đánh giá những kĩ năng HS hình thành và phát triển được trong quá trình học tập.

- Đánh giá khả năng HS vận dụng hiểu biết về toán học để xử lý những tình huống gặp trong thực tiễn cuộc sống.

2.3. Đề kiểm tra định kì môn Toán

- Trắc nghiệm khách quan: chiếm tỉ lệ khoảng 35% đề.

- Tự luận: chiếm tỉ lệ khoảng 65% đề.

* Phân chia tỉ lệ theo 5 mạch kiến thức của môn Toán:

- Số học và thống kê: khoảng 50%

- Đo lường: khoảng 10%

- Hình học: khoảng 10%

- Giải toán có lời văn: khoảng 20%

- Vận dụng toán học: khoảng 10%

* Thang điểm theo 4 mức:

+ Mức 1: 3,5 điểm ± 0,5 điểm

+ Mức 2: 3,5 điểm ± 0,5 điểm

+ Mức 3: 3,5 điểm ± 0,5 điểm

+ Mức 4: 1 điểm

* Giới thiệu bộ sách Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 (theo định hướng dạy học theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực của học sinh).

Các bài tập mỗi bài học được thiết kế theo 4 mức:

+ Mức 1: Từ bài 1 đến bài 4: Gồm các bài tập kiểm tra lý thuyết hoặc vận dụng 1 kĩ năng để giải.

+ Mức 2: Từ bài 3 đến bài 7: Gồm các bài tập yêu cầu HS vận dụng 2 kĩ năng để giải.

+ Mức 3: Từ bài 8 đến bài 10: gồm các bài tập yêu cầu HS vận dụng một số kĩ năng hoặc cần có nhận xét độc đáo, sáng tạo để giải;

+ Mức 4. Từ bài 11 đến bài 12: gồm các bài tập yêu cầu HS vận dụng hiểu biết về toán học để xử lý tình huống thực tế trong cuộc sống.

3. Thực hành thiết kế bài tập môn Toán theo 4 mức độ đánh giá năng lực học sinh

Giáo viên trao đổi thực hành thiết kế bài tập môn Toán theo 4 mức độ đánh giá năng lực học sinh.

Việc tổ chức cho giáo viên sinh hoạt chuyên môn về dạy học môn Toán cấp Tiểu học theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ nâng cao nhận thức và tạo tiền đề tốt để giáo viên trong trường có thể bước đầu tiếp cận và thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gia sắp tới.

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung

Xem thêm

Khai giảng
Khoa hoc