tin tức-sự kiện

Mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020

Trong không khí vui tươi, phấn khởi rộn ràng đón chào xuân mới, toàn Đảng toàn đân đang hướng những tình cảm tốt đẹp, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu nhân kỉ niệm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 31/1/2020 Trường Tiểu học Duy Minh long trọng tổ chức kỉ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.

Bài phát biểu của cô Hiệu trường nhà trường đã giúp thầy và trò ôn lại lịch sử ra đời và những thành tựu, truyền thống hào hùng của Đảng ta trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta, từng bước thiết lập chế độ thống trị tàn bạo, phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta. Chúng thực hiện chính sách đàn áp, khủng bố hết sức dã man, tàn bạo làm cho nhân dân mất hết quyền độc lập, quyền tự do dân chủ.

Giữa lúc Cách mạng Việt Nam đang chìm trong cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Trên con đường bôn ba khắp năm châu, bốn biển, Người vừa lao động, vừa quan sát, nghiên cứu, Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình.

Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Luận cương đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc đang trăn trở tìm hiểu và dứt khoát đi theo con đường cách mạng của Lênin, con đường Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Chủ nghĩa Mác - Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản, làm dấy lên mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, nhiều tầng lớp nhân dân phát triển, đòi hỏi phải có tổ chức đảng chính trị lãnh đạo. Vì vậy các tổ chức đảng được thành lập: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Từ ngày 6/1 đến 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp tại Cửu Long (Hương cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II đại hội đã quyết định lấy ngày 3/2 hàng năm làm ngày sinh nhật Đảng.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Ngay khi vừa mới ra đời, với đường lối cách mạng cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ đoàn kết xung quanh mình tất cả các giai cấp và các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Qua 15 năm lãnh đạo cách mạng, trải qua các cuộc đấu tranh gian khổ hy sinh, Đảng ta lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công trọn vẹn.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và lật nhào chế độ phong kiến tay sai thối nát tồn tại trong gần một thế kỷ.

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do, dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Lịch sử đã đặt dân tộc ta trước một thử thách gay go mới, phải đứng lên bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Đêm 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã quyết tâm “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”1... Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mạnh là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm là đất nước tạm chia làm hai miền với hai chế độ chính trị- xã hội đối lập nhau.

Nhân dân cả nước ta tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, quyết “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. trải qua 21 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu kiên cường đã đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ mới- thời kỳ độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua những khó khăn trở ngại, thu được những thành tựu quan trọng. Chúng ta đã nhanh chóng hoàn thành việc thống nhất đất nước về mọi mặt, đánh thắng các cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu đã có bước phát triển nhanh theo hướng thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động hội nhập quốc tế.

Các thầy cô và học sinh nhà trường đều hiểu rằng: Ôn lại lịch sử và truyền thống của Đảng không phải chỉ để tự hào về Đảng mà quan trọng hơn là mỗi người Việt Nam ta cần góp phần kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng. Đối với học sinh, các em cần luôn học tập rèn luyện thật tốt để tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ, xứng đáng là những mầm non của Đảng.

Buổi lễ diễn ra thật ý nghĩa, đọng lại trong mỗi thầy trò Trường Tiểu học Duy Minh những cảm xúc tốt đẹp về Đảng, về Bác Hồ kính yêu.

Tác giả: thdm

Xem thêm

Khai giảng
Khoa hoc