tin tức-sự kiện

Dạy học Tự nhiên và Xã hội theo định hướng Chương trình GDPT mới

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội mới quán triệt các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội được xây dựng dựa trên quan điểm dạy học tích hợp, coi con người, tự nhiên và xã hội là một chỉnh thể thống nhất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó con người là cầu nối giữa tự nhiên và xã hội.

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội góp phần hình thành, phát triển ở học sinh tình yêu con người, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống; các năng lực chung và năng lực khoa học.

Nội dung giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội bao gồm 6 chủ đề: Gia đình, Trường học, Cộng đồng địa phương, Thực vật và động vật, Con người và sức khỏe, Trái Đất và bầu trời.

Mỗi chủ đề được phát triển theo hướng mở rộng và nâng cao từ lớp 1 đến lớp 3. Ví dụ: Chủ đề Gia đình ở lớp 1 học sinh học về các thành viên và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình mình. Lớp 2 là các thế hệ trong gia đình và lớp 3 là họ hàng nội, ngoại.

Tùy theo từng chủ đề, nội dung giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục các vấn đề liên quan đến việc giữ gìn sức khỏe, bảo vệ cuộc sống an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, giáo dục tài chính… được thể hiện ở mức độ đơn giản và phù hợp.

Ví dụ: Chủ đề Thực vật và động vật, không chỉ thể hiện rõ mối liên quan giữa con người và tự nhiên qua việc chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi ở lớp 1, việc bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật ở lớp 3 mà còn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ sự đa dạng sinh học.

So với chương trình hiện hành, chương trình môn Tự nhiên và Xã hội mới tinh giản một số nọi dung khó hoặc sẽ được học ở ngay lớp đầu của cấp trung học cơ sở, đồng thời cập nhật hoặc đưa vào một số nội dung mới thiết thực với học sinh.

Những nội dung đã tinh giản: không dạy các nội dung về đơn vị hành chính (làng, xã/phường; huyện/quận; tỉnh/thành phố) và các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghiệp,.. ở tỉnh/thành phố; giảm một số nội dung kiến thức về chủ đề Trái Đất và bầu trời; giảm tải một số yêu cầu về cơ chế hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể; tinh giản, điều chỉnh một số yêu cầu cần đạt về an toàn để tránh trùng lặp với môn Đạo đức.

Phương pháp giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội theo định hướng hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yêu và năng lực chung.

- Tổ chức cho học sinh học thông qua quan sát. Đối tượng quan sát là các sự vật, hiện tượng tự nhiên và xã hội từ tranh ảnh, vật thật, video, môi trường xung quanh.

- Tổ chức cho học sinh học thông qua trải nghiệm. Học sinh thực hiện các hoạt động điều tra, khám phá, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống xung quanh, qua đó học cách giải quyết một số vấn đề đơn giản thường gặp.

- Tổ chức cho học sinh học thông qua tương tác. Học sinh thực hiện các hoạt động trò chơi, đóng vai, thảo luận, thực hành, xử lí tình huống thực tiễn để hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, giao tiếp và tự tin.

- Lựa chọn, phối hợp, vận dụng các phương pháp giáo dục một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể.

Đánh giá kết quả giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội phải đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình môn Tự nhiên và Xã hội vì sự tiến bộ của học sinh, tạo động cơ và hứng thú học tập cho học sinh.

- Kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết; giữa đánh giá định tính và định lượng; giữa đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và đánh giá của cộng đồng.

- Sử dụng các phương pháp, công cụ đánh giá khác nhau như đánh giá thông qua trả lời miệng, bài viết (tự luận, trắc nghiệm khách quan,…), đánh giá thông qua quan sát, đánh giá qua các sản phẩm thực hành của học sinh…

Tác giả: thdm

Xem thêm

Khai giảng
Khoa hoc