tin tức-sự kiện

Hoạt động thư viện nhà trường

Thư viện Trường Tiểu học Duy Minh có nội dung hoạt động phong phú phù hợp với giáo dục toàn diện, với công việc của giáo viên và tâm lý của lứa tuổi học sinh tiểu học. Các hoạt động cụ thể:

- Giới thiệu sách mới thông qua các hoạt động như: Giới thiệu sách mới, sách hay trên các phương tiện truyền thông, giới thiệu trong các giờ chào cờ hoặc thông báo sách mới trên các bảng tin của nhà trường. Điểm sách theo chủ đề (Ví dụ: Chủ đề 'Chào năm học mới' (tuyên truyền vào tháng 9), chủ đề 'Mừng Đảng, mừng Xuân mới' (tháng 2) chủ đề 'Mẹ và cô giáo' (tháng 3); chủ đề 'Bác Hồ kính yêu' (tháng 5),...

- Tổ chức trưng bày, triển lãm sách theo các chủ đề (ví dụ: chủ đề 'Bác Hồ kính yêu' trưng bày sách về Bác Hồ theo hình tượng Lăng Bác, chủ đề “Đi tới trường an toàn, về đến nhà an toàn” theo hình biển báo giao thông ...).

- Tổ chức thi Kể chuyện theo sách, thi tiểu phẩm theo truyện kể, thi Vui đọc sách nhân ngày Sách Việt Nam 21/4, thi Vẽ tranh minh họa cho sách. Các hoạt động này được học sinh trong trường tham gia hưởng ứng tích cực.

- Các hoạt động khác như Thảo luận sách, quyên góp sách theo phong trào“Góp một cuốn sáchnhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”. Tổ chức luân chuyển sách xuống lớp học và tủ sách sân trường, đọc sách trên lớp (giờ truy bài), đọc sách trên sân trường (đầu giờ, cuối giờ, giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa với HS bán trú), đọc sách trên thư viện (giờ ra chơi) nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đọc sách của giáo viên và học sinh.

- Ngoài việc cho học sinh mượn sách theo đúng chế độ, phù hợp với nhu cầu của học sinh, thư viện còn thường xuyên hướng dẫn học sinh cách giữ gìn bảo quản sách giáo khoa thông qua việc phối hợp với giáo viên tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng sách giáo khoa của học sinh để đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa được bảo quản tốt.

Thi kể chuyện theo sách

Tuyên truyền giới thiệu sách trong giờ chào cờ đầu tuần

Trưng bày sách theo chủ đề

Giới thiệu sách mới

Giờ học tìm hiểu nội dung sách trên thư viện

Giáo viên thảo luận về sách

Thi vui đọc sách

Giáo viên và học sinh quyên góp sách

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung

Xem thêm

Khai giảng
Khoa hoc