Điểm báo

THÔNG TIN VỀ HỌC SINH - NĂM HOC 2016-2017

 Thông tin về học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại

Tổng số

Lớp - Học sinh

Trong tổng số

Số lớp

Số
học sinh

 Lớp 1

 Lớp 2

 Lớp 3

 Lớp 4

 Lớp 5

 Lớp ghép

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Học sinh

15

522

3

105

3

105

3

104

3

105

3

103

0

0

Trong TS: - Nữ

 

245

 

43

 

47

 

61

 

47

 

47

 

 

                - Dân tộc:

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

                - Nữ dân tộc

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

                - Lớp ghép

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

Chia ra:

Dân số

 

522

 

105

 

105

 

104

 

105

 

103

 

0

- 6 tuổi

92

 

105

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7 tuổi

72

 

105

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 tuổi

81

 

103

 

 

 

 

 

103

 

 

 

 

 

 

- 9 tuổi

77

 

106

 

 

 

 

 

1

 

105

 

 

 

 

- 10 tuổi

70

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 

 

- 11 tuổi

69

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

- 12 tuổi

68

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 13 tuổi

50

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14 tuổi

46

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trên 14 tuổi

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra:

15

522

3

105

3

105

3

104

3

105

3

103

0

0

- Học dưới 30 tiết/tuần

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Học 30 tiết/tuần

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Học 31 tiết/tuần

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Học 32 tiết/tuần

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Học 33 tiết/tuần

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Học 34 tiết/tuần

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Học 35 tiết/tuần

15

522

3

105

3

105

3

104

3

105

3

103

 

 

- Học trên 35 tiết/tuần

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh học ngoại ngữ:

15

522

3

105

3

105

3

104

3

105

3

103

0

0

- Tiếng Anh 2 tiết/tuần

6

210

3

105

3

105

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếng Anh 3 tiết/tuần

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếng Anh 4 tiết/tuần

9

312

 

 

 

 

3

104

3

105

3

103

 

 

- Tiếng Anh trên 4 tiết/tuần

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh học tin học

6

209

 

 

 

 

3

104

3

105

 

 

 

 

Trong đó:

Nữ

 

108

 

 

 

 

 

61

 

47

 

 

 

 

DT

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDT

 

0

 


 


 


 


 


 


Học sinh học tiếng dân tộc

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh khuyết tật:

2

2

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

Trong đó:

Nữ

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

DT

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDT

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chia ra: - Hòa nhập

2

2

 

 

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

- Chuyên biệt (lớp CB)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh bán trú:

15

141

3

33

3

32

3

30

3

25

3

21

 

 

Trong đó:

Nữ

 

66

 

14

 

11

 

15

 

15

 

11

 

 

DT

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDT

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mô hình VNEN

6

209

 

 

3

105

3

104

 

 

 

 

 

 

HSDT có nhu cầu hỗ trợ N.Ngữ

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSDT có TL tăng cường T.Việt

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp có đủ TBDH-TViệt

15

0

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

 

Lớp có đủ TBDH-Toán

15

0

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

 

Ban đại diện cha, mẹ HS lớp

15

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

 

Ban đại diện cha, mẹ HS trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả:

Xem thêm

<>
Hoạt động dạy theo phương pháp Đan Mạch
Những bài hát hay về Hà Nam
Niềm vui ngày khai trường
Chương trình văn nghệ 20-11
Văn nghệ