Điểm báo

Thống kê cơ sở vật chất trường Tiểu học Thị trấn Hòa Mạc. Năm học 2016-2017

CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN HÒA MẠC

NĂM HỌC 2016 - 2017

Diện tích đất

Số lượng (m2)

 

Tổng diện tích khuôn viên đất

7615

Trong đó: Diện tích đất được cấp

7615

                Diện tích đất đi thuê (mượn)

 

                Diện tích đất sân chơi, bãi tập

5348

Phòng

Trên cấp 4

Cấp 4

Tạm

Mượn

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

- Phòng học văn hoá

0

0

15

525

0

0

0

0

Trong đó:
+ Số phòng học đủ DTích và BGhế phù hợp tổ chức học nhóm

 

 

15

525

 

 

 

 

+ Số phòng  học đủ diện tích cho việc bố trí các nhóm học tập

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Số phòng  học có đủ bàn ghế phù hợp cho việc tổ chức học nhóm

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng học tin học

 

 

1

35

 

 

 

 

- Phòng học ngoại ngữ

 

 

2

70

 

 

 

 

- Phòng giáo dục thể chất (đa năng)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hội trường

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng giáo dục nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng giáo dục mỹ thuật

 

 

1

50

 

 

 

 

- Phòng giáo dục âm nhạc

 

 

1

35

 

 

 

 

- Phòng Thư viện

 

 

3

90

 

 

 

 

- Phòng thiết bị giáo dục

 

 

1

20

 

 

 

 

- Phòng truyền thống và hoạt động Đội

 

 

1

18

 

 

 

 

- Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng y tế học đường

 

 

1

45

 

 

 

 

- Phòng hiệu trưởng

 

 

1

18

 

 

 

 

- Phòng phó hiệu trưởng

 

 

1

18

 

 

 

 

- Phòng giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng họp giáo viên (hội đồng)

 

 

1

53

 

 

 

 

- Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng thường trực  - Bảo vệ

 

 

1

15

 

 

 

 

- Nhà công vụ giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng kho lưu trữ

 

 

1

12

 

 

 

 

- Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà bếp

 

 

3

60

 

 

 

 

- Phòng ăn (HS)

 

 

3

135

 

 

 

 

- Phòng nghỉ (HS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà vệ sinh

Dùng cho GV Nam

Dùng cho GV nữ

Dùng cho HS nam

Dùng cho HS nữ

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

Đạt chuẩn vệ sinh (*)

1

10

1

10

1

10

1

10

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có

0

0

0

0

 

Tác giả:

Xem thêm

<>
Hoạt động dạy theo phương pháp Đan Mạch
Những bài hát hay về Hà Nam
Niềm vui ngày khai trường
Chương trình văn nghệ 20-11
Văn nghệ