Thông báo

DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN HÒA MẠC

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DUY TIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT HÒA MẠC

DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN HÒA MẠC
CÓ MẶT TẠI THỜI ĐIỂM 10/10/2019
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Đơn vị Chỗ ở hiện nay
Nữ Chính trị Trình độ CM hiện nay Bồi dưỡng Chức vụ Hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ Ghi chú
Năm vào Đảng Trung cấp LLCT TC ĐH Tin Ngoại ngữ
ĐH, CĐ,
TC
Chứng chỉ ĐH, CĐ Chứng chỉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kiều Thị Mai 07 12 1965 TH TT Hòa Mạc Tổ dân phố 1 - Hòa Mạc x 1997 SP Tiểu học B A2 Hiệu trưởng Giáo viên TH hạng II
2 Trịnh Phương Mai 02 12 1969 TH TT Hòa Mạc Tổ dân phố 4 - Hòa Mạc x 1998 SP Tiểu học B A2 P.Hiệu trưởng Giáo viên TH hạng II
3 Hoàng Thị Kim Thu 03 7 1969 TH TT Hòa Mạc Tổ dân phố 1 - Hòa Mạc x 2004 SP Tiểu học B Giáo viên Giáo viên TH hạng III
4 Đỗ Thị Hoa 17 01 1966 TH TT Hòa Mạc Tổ dân phố 4 - Hòa Mạc x SP Tiểu học B TT tổ khối 1 Giáo viên TH hạng III
5 Phạm Thị Luyến 20 9 1969 TH TT Hòa Mạc Tổ dân phố 3 - Hòa Mạc x 1996 SP Tiểu học B TP tổ khối 2, 3 Giáo viên TH hạng III
6 Nguyễn Ngọc Mai 25 6 1969 TH TT Hòa Mạc Thái Hòa - Hòa Mạc x 2000 SP Tiểu học B Giáo viên Giáo viên TH hạng III
7 Nghiêm Thị Lương 25 11 1971 TH TT Hòa Mạc Tổ dân phố 3 - Hòa Mạc x 2000 SP Tiểu học B TT tổ khối 2, 3 Giáo viên TH hạng III
8 Chu Thị Thu Hà 24 10 1970 TH TT Hòa Mạc Tổ dân phố 3 - Hòa Mạc x 2005 SP Tiểu học B Giáo viên Giáo viên TH hạng III
9 Nguyễn Hồng Cúc 14 02 1973 TH TT Hòa Mạc Chuyên Mỹ - Châu Giang x 1996 SP Tiểu học B Giáo viên Giáo viên TH hạng II
10 Nguyễn Thị Thu Hiền 20 8 1973 TH TT Hòa Mạc Tổ dân phố 3 - Hòa Mạc x 2007 SP Tiểu học B Giáo viên - CTCĐ Giáo viên TH hạng III
11 Đoàn Thu Chung 20 02 1975 TH TT Hòa Mạc Tổ dân phố 4 - Hòa Mạc x 1997 SP Tiểu học B TT tổ khối 4, 5 Giáo viên TH hạng III
12 Lê Thị Hiền 01 10 1984 TH TT Hòa Mạc Thái Hòa - Hòa Mạc x 2013 SP Tiểu học B Giáo viên Giáo viên TH hạng II
13 Trần Thị Thu 27 9 1977 TH TT Hòa Mạc Thái Hòa - Hòa Mạc x 2008 SP Tiếng Anh B C1 Giáo viên Giáo viên TH hạng II
14 Kiều Thị Hạnh 15 10 1977 TH TT Hòa Mạc Tổ dân phố 4 - Hòa Mạc x SP Tiếng Anh B B2 Giáo viên Giáo viên TH hạng II
15 Nghiêm Thị Phượng 22 8 1987 TH TT Hòa Mạc Đông Ngoại - Châu Giang x SP Tiểu học A TP tổ khối 1 Giáo viên TH hạng II
16 Vũ Thị Mai Hương 15 3 1987 TH TT Hòa Mạc Đông - Châu Giang x SP Tiểu học B B Giáo viên Giáo viên TH hạng II
17 Nguyễn Thị Sao 26 10 1982 TH TT Hòa Mạc Vân Kênh - Châu Giang x 2014 SP Mỹ thuật B Giáo viên Giáo viên TH hạng III

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
<>
Hoạt động dạy theo phương pháp Đan Mạch
Những bài hát hay về Hà Nam
Niềm vui ngày khai trường
Chương trình văn nghệ 20-11
Văn nghệ
  
Địa chỉ: Xóm Quý Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam