Tin từ đơn vị khác

Đại hội chi đội.

    PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH YÊN NAM                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 35/KH-TH                                                                         Yên Nam, ngày 15 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG VÀ TỔ CHỨC VỆ SINH TRƯỜNG, LỚP PHÒNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thực hiện công văn số 112/SGD ĐT-GDTrH ngày 12/02/2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam về việc cho HS đi học trở lại và tăng cường các biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện công văn số 215/VPUB-KGVX ngày 12/02/2020, công văn số 214/VPUB-KGVX ngày 12/02/2020 về việc tăng cường hường dẫn, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra tại các cơ sở giáo dục.

Thực hiện công văn số 09/PGDĐT-THCS ngày 13/02/2020 của Trưởng phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc chuẩn bị các điều kiện khi HS trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ tình hình thực tế, trường TH Yên Nam xây dựng kế hoạch tiêu độc, khử trùng lớp học và tổ chức vệ sinh bàn ghế, lớp học, vệ sinh trường lớp để đảm bảo các điều kiện khi HS trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

I. Mục đích.

          Để chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19, đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường, trường TH Yên Nam tổ chức tiêu độc, khử trùng tất cả các lớp học và toàn bộ khuôn viên nhà trường; làm vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, làm sạch bàn ghế trong tất cả các lớp học, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

II. Nhiệm vụ, thời hạn.

1.Thời gian: 14 giờ ngày 15/02/2020.

2. Thành phần: Toàn bộ cán bô, giáo viên, nhân viên nhà trường.

3. Công việc: Khử trùng, tiêu độc trường lớp.

          - Tại các lớp học và các phòng chức năng: Nhà trường đã cho dọn vệ sinh và khử trùng, lau bàn ghế,bảng, lau cửa kính, các đồ dùng dạy học bằng dung dịch khử trùng clo do trung tâm y tế huyện Duy Tiên và trung tâm y tế xã Yên Nam cung cấp, hướng dẫn ngày 04/02/2020.

          - Khu nhà vệ sinh và xung quanh sân trường: Nhà trường đã cho phun hóa chất tiêu độc, khử trùng vào ngày 13/02/2020.

* Về việc tổ chức vệ sinh trường lớp:

          - Nhiệm vụ chung: Tại các lớp học, phòng làm việc, phòng học bộ môn… Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các công việc sau:

+ Quét mạng nhện trần nhà, ngoài hành lang, cầu thang thuộc khu vực của lớp mình được phân công.

+ Lau sạch cánh quạt, sàn nhà, bảng, tường, cửa kính trong và ngoài lớp (cửa sổ, cửa ra vào) lan can ngoài lớp học.

+ Lau sạch và kê bàn ghế trong lớp.

+ Quét sạch lớp học, hành lang lớp học, đổ rác trong lớp ra hố rác.

+ Cọ rửa bồn rửa tay, bồn đi tiểu, đi cầu (Đối với nhà vệ sinh)

- Khu lớp học và các phòng làm việc:

- Các phòng học bộ môn (Đội, Thể dục, kỹ năng sống, tin học) và phòng thư viện các đ/c tổ trưởng, tổ phó chuyên môn tổ chức cho GV trong tổ làm vệ sinh khử trùng.

- Khu vực nhà vệ sinh và sân chung đ/c Trần Thị Hà, phó HT nhà trường chủ động phân công GV, phối hợp với bác bảo vệ nhà trường làm vệ sinh.

- Dụng cụ:

+ Chổi xô hót rác tại các lớp học. Lau nhà liên hệ đ/c Tư hoặc đ/c Quỳnh luân chuyển giữa các lớp.  

+ Dung dịch tẩy rửa nhà vệ sinh: Đ/c Đỗ Thị Quỳnh cung cấp tới khu nhà vệ sinh

+ Khăn lau: Cán bộ, GV, NV tự túc.

* Ban lãnh đạo kiểm tra, nghiệm thu:

III. Tổ chức thực hiện.

1. Lãnh đạo nhà trường:

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Điểm danh, kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu.

+ Các lớp học: Đ/c Nguyễn Thị Hậu.

+ Khu nhà vệ sinh, sân chung: Đ/c Trần Thị Hà

- Làm vệ sinh khu hiệu bộ: Phòng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.

2. Tổ trưởng, tổ phó CM:

- Tổ chức cho GV của tổ nhóm CM làm vệ sinh phòng học bộ môn (Phòng học Kỹ năng sống;  Phòng Tin học), phòng văn phòng, phòng Đội và bàn giao cho lãnh đạo trường (đ/c Trần Thị Hà).

- Sau khi vệ sinh lớp học, tổ trưởng CM chịu trách nhiệm bàn giao kết quả công việc cho lãnh đạo phụ trách (Đ/c Trần Thị Hà) 

3. Giáo viên và nhân viên nhà trường:

          - Thực hiện kế hoạch theo sự phân công của lãnh đạo, tổ trưởng, tổ phó CM.

          - Sau khi vệ sinh lớp học, giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm bàn giao kết quả công việc cho lãnh đạo phụ trách (Đ/c Trần Thị Hà)  

4. Phân công cụ thể (danh sách đính kèm)

          Trên đây là kế hoạch tiêu độc, khử trùng và tổ chức vệ sinh bàn ghế lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng dịch bệnh corona cho học sinh của trường TH Yên Nam. Các tập thể, cá nhân liên quan căn cứ kế hoạch chung để tổ chức triển khai thực hiện.

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        (đã ký)

 

 

                                                                                                                   Nguyễn Thị Hậu

Tác giả: thyennam

Xem thêm

<>
Hoạt động dạy theo phương pháp Đan Mạch
Những bài hát hay về Hà Nam
Niềm vui ngày khai trường
Chương trình văn nghệ 20-11
Văn nghệ