tin tức-sự kiện

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019. TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN HÒA MẠC

     Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 15/8/2018 của Liên đoàn Lao động huyện Duy Tiên. Được sự nhất trí của chi bộ Đảng nhà trường, sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018, trường Tiểu học Thị trấn Hòa Mạc đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018- 2019  nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm học 2017-2018 và thảo luận xây dựng biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019.  

     Đầu tiên hội nghị được nghe đồng chí Kiều Thị Mai-Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019.

      Tiếp theo chương trình đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền- Chủ tịch công đoàn trường lên trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017-2018, xây dựng nội dung xét khen thưởng, dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 2018-2019 và dự thảo bản giao ước thi đua.

     Sau khi nghe các báo cáo của nhà trường và công đoàn Hội nghi được nghe Quy chế chi tiêu nội bộ do đồng chí Tâm- kế toán trình bày.

     Để nội dung các bản báo cáo và dự thảo kế hoạch năm học 2018-2019 được hoàn thiện hơn, tại hội nghị được các đồng chí thảo luận và đóng góp ý kiến rất sôi nổi.

Đồng chí Lê Hiền tham luận "Nâng cao chất lượng câu lạc bộ Trạng Nguyên Tiếng Việt"

Đồng chí Trần Thu tham luận "Nâng cao chất lượng câu lạc bộ Tiếng Anh"

     Hội nghị được nghe Ban thanh tra nhân dân (nhiệm kì 2016-2018)báo cáo kết  quả hoạt động của năm học 2017-2018. Sau đó Hội nghị bầu ra ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2018-2020 và nghe chương trình hoạt động năm học 2018-2019.

      Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc và chất lượng, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Kết quả 100% đại biểu về dự hội nghị đều nhất trí biểu quyết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm học, toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ  của năm học 2018-2019.