tin tức-sự kiện

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

      Thực hiện Hướng dẫn số 102/PGDĐT ngày 20/9/2016 của Phòng Giáo dục huyện Duy Tiên về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động năm học 2016-2017.

      Được sự nhất trí của chi bộ Đảng nhà trường, sáng ngày 24 tháng 9 năm 2016, trường Tiểu học Thị trấn Hòa Mạc đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016- 2017  nhằm báo cáo kết quả hoạt động năm học 2015-2016 và thảo luận xây dựng biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017.  

      Đầu tiên hội nghị được nghe đồng chí Kiều Thị Mai-Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường thông qua:

+ Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017.

+ Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016.

        Tiếp theo chương trình đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh- Chủ tịch công đoàn trường lên trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2015-2016, xây dựng nội dung xét khen thưởng, dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 2016-2017 và dự thảo bản giao ước thi đua.

       Sau khi nghe các báo cáo của nhà trường, công đoàn và báo cáo công tác tài chính. Để nội dung các bản báo cáo và dự thảo kế hoạch năm học 2016-2017 được hoàn thiện hơn, tại hội nghị được các đồng chí thảo luận và đóng góp ý kiến rất sôi nổi.

        Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc và chất lượng, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Kết quả 100% đại biểu về dự hội nghị đều nhất trí biểu quyết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm học, toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ  của năm học 2016-2017.

        Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016-2017:

 

    Đ/c Quỳnh- Báo cáo công đoàn                                                        Đ/c Kha- Đại biểu UBND phát biểu

  

Đ/c Hương- Tham luận Hiệu quả mô hình trường học VNEN           Đ/c Cúc: Tham luận Làm thế nào nâng cao CLGDTD

 

Đ/c Thu: Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân                          Đại biểu tặng hoa và quà chúc mừng Hội nghị của trường

Tác giả: Tiểu học Hoà Mạc