tin tức-sự kiện

ĐẠI HỘI NHIỆM KÌ 2020-2023- CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA MẠC

ĐẠI HÔI ĐẢNG NHIỆM KÌ 2020-2023

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA MẠC

         Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 11/01/2020 Chi bộ Trường Tiểu học Hòa Mạc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.

          Thời gian đại hội: ½ ngày.

          Đại hội tiến hành các nội dung sau:

          1- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020;  xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2023.

2- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp (nếu có) và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ phường Hoà Mạc lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

3- Bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

          4- Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội đảng bộ phường Hoà Mạc lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Về dự buổi Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Xanh- Bí thư Đảng ủy phường Hòa Mạc, đ/c Nguyễn Thị Trúc Quỳnh- Bí thư Đoàn phường Hòa Mạc.

          Đại hội được diễn ra nghiêm túc với từng nội dung. Đại hội đã bầu ra các đồng chí trong Ban chấp hành:

               1. Đồng chí Kiều Thị Mai- Bí thư

               2. Đồng chí Trịnh Phương Mai- Phó bí thư

               3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Mai- Ủy viên

         Đại hội giao cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp để hoàn thiện, xây dựng chương trình và có kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra.

          Chi bộ Tiểu học Hòa Mạc nhiệm kỳ 2020-2023 khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả, chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Hoà Mạc lần thứ X, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 

Tác giả: TH Hòa Mạc

Xem thêm

<>
Hoạt động dạy theo phương pháp Đan Mạch
Những bài hát hay về Hà Nam
Niềm vui ngày khai trường
Chương trình văn nghệ 20-11
Văn nghệ