<>
Hoạt động dạy theo phương pháp Đan Mạch
Những bài hát hay về Hà Nam
Niềm vui ngày khai trường
Chương trình văn nghệ 20-11
Văn nghệ
  

Tổ chức

  • Tổ 1

  • Địa chỉ: Trường Tiểu học Thị trấn Hoà Mạc
  • Email: thhoamacdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513830785
TT Thông tin
1
Họ tên: Nghiêm Thị Phượng
Vị trí: 5
Email: ntphuong87c1hm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988461689
2
Họ tên: Đỗ Thị Hoa
Vị trí: Tổ trưởng Tổ 1
Email: dthoa66c1hm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01646266026
3
Họ tên: Chu Thị Thu Hà
Vị trí: Giáo viên
Email: cttha70c1hm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0989968265
4
Họ tên: Mai Thị Phương Thảo
Vị trí: Giáo viên
Email: mtpthao89c1hm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01694231198
5
Họ tên: Phan Thị Quyên
Vị trí: Giáo viên
Email: ptquyen84c1hm@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0915808979