TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG ĐÔNG

Thứ sáu, 03/04/2020 12:11:52

Tin nổi bật

Thứ sáu, 03/04/2020 12:11:53

Văn bản mới

Vdeo VNEN lớp 2 Hoàng Thị Ly
Thoa Video VNEN
HueVideo VNEN
Oanh Video VNEN
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế năm học 2019 - 2020

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

Kết quả giáo dục năm học 2017-2018

Kết quả giáo dục năm học 2017-2018

Biên bản tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

Biên bản tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019

Báo cáo CSVC, TBTH chuẩn bị cho khai giảng năm học 2018-209 (từ

Báo cáo CSVC, TBTH chuẩn bị cho khai giảng năm học 2018-209 (từ biểu 01 đến 06)
Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác