Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học

HÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG TÂY

                                                               THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, 

năm học 2016 – 2017

 

BIỂU MẪU 07

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

15/15

1 phòng/lớp

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

15phßng

1 phòng/lớp

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

2

29,2 m2/HS

IV

Tổng diện tích đất (m2)

4790

11,2 m2/HS

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2957

6,9 m2/HS

VI

Tổng diện tích các phòng

680

1,59m2/HS

1

Diện tích phòng học (m2)

565

1,32m2/HS

2

Diện tích văn phòng (m2)

25m2

 

3

Diện tích thư viện (m2)

35m2

0,08m2/HS

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (TB, đội, ytế,AN,MT)(m2)

130

0,3m2/HS

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ)

15/15

1 bộ/lớp

1

Khối lớp 1

4

4bé/ 3 líp

2

Khối lớp 2

4

4 bé/ 3 líp

3

Khối lớp 3

3

3 bé/ 3 líp

4

Khối lớp 4

3

3 bé/ 3 líp

5

Khối lớp 5

1

1 bé/ 3 líp

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

3

426/3 bộ

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

1/15

2

Cát xét

4

4/15

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

2

2/15

5

Thiết bị khác…

 

 

6

…..

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú 

 

 

 

XIII

Khu nội trú 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

 

1

Đạt chuẩn vệ sinh* 

1

 

3

 

0,27

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu). 

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 

x

XIX

Tường rào xây

x

 

 

 

Hoàng Tây, ngày 10.tháng 9 .năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG TÂY

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học

 năm học 2016 – 2017

Biểu mẫu 08

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

26

17

9

 

 

16

10

 

 

 

I

Giáo viên

17

11

6

 

 

9

8

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

5

 

 

 

 

4

1

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Thể dục

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Âm nhạc

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

2

1

1

 

 

2

 

 

 

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

2

 

 

2

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Tây, ngày  10 tháng 9 năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN V
(Đã ký)


Đỗ Thị Hằng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tác giả:

Xem thêm


VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường